Ombouw Hilversum (deel 13)

door Edward Bary


Werkzaamheden in mei 2007

In mei 2007 boekten de werkzaamheden op diverse onderdelen een grote vooruitgang. Hieronder een samenvatting van de meest zichtbare veranderingen. Verder aandacht voor de sluiting van tankstation Wiggerts.

Oude voetgangerstunnel

Rond 9 mei is er gewerkt aan het openzagen van de oude voetgangerstunnel, ter hoogte van de plek waar het nieuwe perron komt. Er werd als het ware een “hap” uitgezaagd, waar later de trappen of roltrappen in komen. Er zijn zaagsneden gemaakt met een grote cirkelzaag dwars door het plafond en de zuidelijke tunnelwand. Ook werden er gaten geboord waar hijsogen in werden gemonteerd.

   

Hilversum, 8 en 9 mei 2007. Foto's Henk Koster.

Dit zware, uitgezaagde L-vormige betonblok werd op vrijdag 11 mei met een grote hijskraan uitgelicht. De betonzaagmachine (met diamantzaag) kan beton tot een maximale dikte van 53 cm doorzagen; de cirkelzaag is voorzien van een beschermkap om te voorkomen, dat rondslingerend materiaal wegspat. De kap beschermt zowel de betonwerker als het passerende treinverkeer tegen brokken beton.

   

Hilversum, 11 mei 2007. Foto's Henk Koster en Rienk Nauta.

De hap uit de oude tunnel moest worden verwijderd omdat op deze plek de nieuwe trapopgang in het nieuwe perroneiland zal komen. De oude tunnel zat dus gewoon “in de weg”; deze tunnel (uit 1931, verlengd in 1954) komt overigens te vervallen als de nieuwe tunnel in gebruik is genomen. De nieuwe tunnel krijgt toegangen naar alle perrons, de stationshal en de rijwielstalling.

Vernieuwing bovenleidingportalen

Het plaatsen van nieuwe masten en portalen vordert gestaag. Aan de kant van de Zuiderweg worden nog masten geplaatst voor de bovenleiding van spoor 905; dit is het direct langs de Zuiderweg lopende spoor. Enkele gaten in de grond waren op 19 mei al gegraven voor de plaatsing van de betonvoeten van de masten. Deze masten komen in het verlengde van de al bestaande nieuwe portalen over de sporen 903 en 904. Zodra het AVIA-tankstation (in juni) is verwijderd, komt ook daar ruimte vrij voor de verdere afwerking van de bovenleidingconstructies.

In het tweede perron werden de betonvoeten ook ingegraven. De oude overkapping van het tweede perron moest op enkele plaatsen doorgezaagd worden om een gat te maken waardoor de staande masten konden geplaatst. Zie deel 4 van Hilversum in vroeger tijden.

Verlenging nieuwe perron

 

Hilversum, 11 en 12 mei 2007. Foto's Henk Koster.

Het derde, nieuwe perron werd in noordelijke richting verder aangelegd met perronkeerwanden. Deze wanden zijn aan de kant van de Zuiderweg op één plek ter hoogte van de Oude Eemnesserstraat nog onderbroken en hierdoor is ruimte vrij om de aanvoer van materialen (opvulzand en tegels) ter plaatse te krijgen met vrachtauto’s en werkmaterieel, zoals graafmachines. Dit bouwverkeer kan zo vanaf de straat het werkterrein bereiken. Ook hier is het wachten op de verwijdering van het tankstation. Daarna kan in noordelijke richting verder gewerkt worden. De afwerking met tegels, perronmeubilair en de nieuwe overkapping volgt in een later stadium.

Betonwerk

Betonwerk werd uitgevoerd ten behoeve van de:

 • hellingbanen voorplein
 • vloeren tunnel
 • tunnelwanden

Samenvatting stand van zaken per eind mei 2007

Het eerste segment van de tunnel/hellingbaan is in principe klaar. Het beton van de wanden (die iets boven straatniveau uitkomen) is gestort.

Het vierde segment is het deel dat tegen de voor-/onderzijde van het station aangebouwd wordt. Het beslaat de gehele breedte van de stationshal en bestaat uit twee delen: de fietstunnel en het voetgangersdeel. De bekisting en het betonijzervlechtwerk van de vloer - het (schuin aflopende) deel van de fietstunnel en het vlakke voetgangers/stationsgedeelte - zijn nagenoeg klaar. Deze betonvloeren zijn op 31 mei gestort.

 

Hilversum, 19 mei 2007. Foto's Henk Koster.

De tunneldekken van de sporen 901/902 en 903/904 rusten intussen aan één kant, de zuidelijke, op de betonnen tunnelwand. Dit is op de foto's hierboven te zien. De stalen hulpconstructies kunnen hierdoor binnenkort verwijderd worden.

 

Hilversum, 19 mei 2007. Foto's Henk Koster.

Betonvloer voetgangersgedeelte onder het tunneldek 903/904: hier wordt gewerkt aan de bekisting en het betonvlechtwerk. “Hap uit oude tunnel”; ook hier een behoorlijke concentratie van werkzaamheden. Er wordt gewerkt vanaf het gat in de oude tunnel in de richting van de nieuwe tunnel. De werkvloer is aangebracht en men is bezig de bekisting van de wanden te plaatsen voor (rol)trappenhuis en (vermoedelijk) liftinstallatie. Diverse perronkeerwanden werden aangevoerd en gereed gezet voor plaatsing.


Sluiting AVIA Tankstation Wiggerts

Hieronder, met toestemming van de Gemeente Hilversum, een interview met de heer Cees Wiggerts uit de Nieuwsbrief Stationsgebied van mei. De foto is op 1 juni 2007 gemaakt door Henk Koster.

Op 31 mei konden de laatste liters benzine en diesel nog worden getankt, daarna wordt het huidige tankstation aan het Oosterspoorplein gesloopt. De wasstraat en de garage van Wiggerts hebben al een nieuwe plaats gevonden. Waarschijnlijk komt er binnenkort ook meer duidelijkheid over een nieuwe locatie voor het tankstation.

Voor eigenaar Cees Wiggerts is het dan ook een spannende en bijzondere periode. Er zijn nu bijna drie jaar verstreken sinds de eerste gesprekken met de gemeente en met ProRail. Cees Wiggerts heeft in deze gesprekken in ieder geval aangegeven dat hij een nieuwe locatie wilde voor zowel de wasstraat, de garage als het benzinestation. Die gesprekken vielen niet altijd mee. “De onderhandelingen liepen niet altijd even gemakkelijk. Ik heb het er best een tijd moeilijk mee gehad. Maar je kunt niet bij de pakken neer blijven zitten en op een gegeven moment heeft verweren geen zin meer. Dan moet je gewoon de knop omzetten.”

De nieuwe ’selfservice’ wasstraat in Kerkelanden is nu twee maanden open. De oude wasstraat aan het Oosterspoorplein had vier wasplaatsen, maar op Kerkelanden is ruimte voor negen auto’s. Op termijn worden dat er dertien. Ook zijn er nu vier dubbele stofzuig-punten. Met de hogedrukspuit kunnen mensen zelf de auto of caravan afspuiten. Maar auto’s met aanhanger of vrachtwagens kunnen hier nadrukkelijk niet terecht. “Daar komt zoveel zand en vette olie vanaf, dat gaat echt niet goed. Door de camerabeveiliging zien we dat in ieder geval op tijd en kunnen we ingrijpen door mensen via de geluidsinstallatie toe te spreken.”

De garage aan de Noorderweg staat nu nog leeg, maar de vloer is al gelegd en het logo staat al op de gevel. “In de nieuwe werkplaats komt er meer personeel, zodat de klanten minder lang hoeven te wachten op hun onderhoudsbeurt of APK”, vertelt Cees. “Gelukkig komt de nieuwe garage hier niet ver vandaan: op de Noorderweg, dus de vaste klanten hoeven niet veel verder te rijden!”

Cees Wiggerts werkt nu 24 jaar op deze plek. “In mei volgend jaar zou ik hier 25 jaar werken. Na zo’n lange tijd heb ik de buurt en de mensen hier goed leren kennen, dus dat zal ik wel gaan missen.” Het tankstation was open tot 31 mei. Daarna is Wiggerts de eerste week van juni gesloten om het bedrijf naar de nieuwe locatie te verhuizen. De opening van de garage is in juni gepland.


 

Hilversum, 16 mei en 17 augustus 2005. Wiggerts Autoservice BV is de laatste decennia een beeldbepalend element geweest in de stationsentourage als vertegenwoordiger van AVIA. Het bedrijf moest gesloten worden vanwege de tunnelwerkzaamheden. De redactie van Langs de rails wenst de heer Wiggerts op de nieuwe locaties een succesvolle bedrijfsvoering toe. Foto's Nico Spilt en Edward Bary.


Ahob Hoge Larerenseweg/Schoolstraat

Ahob km 28.025 in de spoorwegovergang Hoge Larenseweg/Schoolstraat is een zeer drukke spoorkruising voor het lokale wegverkeer in een belangrijke route tussen de wijken “Over het spoor” en het centrum. Deze ahob is recent voorzien van extra mini-afsluitbomen aan de open zijde. Deze voorziening is nog niet in gebruik gesteld.

Ahobs zijn, bij gedisciplineerd weggedrag, veilige spoorkruisingen. De techniek is zelfs fale safe; bij storingen valt de ahob in de afgesloten situatie. Het “slalommen” of doorrijden en oversteken bij gesloten bomen komt – helaas – vaak voor, soms met dodelijke afloop voor de weggebruiker. Vaak zijn dit fietsers of voetgangers.

 

Hilversum, 1 april 2007. Overweg in de Hoge Larenseweg, in de volksmond de "kleine spoorbomen". Bij deze ahob zijn nieuwe borden geplaatst, terwijl de oude nog een tijdje blijven staan. Foto's Henk Koster.


Het aanpassen van de spoorbomen bij de Hoge Larenseweg heeft te maken met het besluit om alle overwegen zodanig extra aan te passen, dat oneigenlijk gebruik wordt tegen gegaan.

ProRail werkt in samenwerking met de gemeenten in de regio Randstad Noord en Zuid aan een project ter verbetering van de veiligheid op spoorwegovergangen. Ook in deze regio is ProRail druk bezig, onder meer door plaatsing van minislagbomen. Op zeven plekken, o.a. ook in Naarden, Bussum en Baarn worden onder meer mini-ahob’s aangebracht om te voorkomen dat wandelaars en fietsers onverhoopt toch doorlopen of -rijden. Haastige weggebruikers kunnen dan ook niet meer slalommen langs gesloten bomen.

Deze overweg stond vroeger bekend onder de naam Hooge Laarderweg, later werd dit Hoge Larenseweg, ooit in vroeger tijden één van de uitvalswegen naar Laren. Op ahobs staan altijd met stickers de kilometrering, de naam en eventuele telefoonnummers in geval van calamiteiten vermeld.

Dat ProRail soms de weg kwijt is met de straataanduiding getuigt de foto hiernaast: Hooglaarendsweg is niet juist.

Herinrichting Zuiderweg

De gemeente heeft in april overleg gevoerd met de bewoners van het Oosterspoorplein en de Zuiderweg om de verschillende varianten voor de herinrichting van de Zuiderweg te bespreken. De volgende mogelijkheden kwamen hierin naar voren:

 • het inrichten van de Zuiderweg als éénrichtingverkeer,
 • het bestraten met asfalt in plaats van klinkers,
 • het gebruik van extra verkeersremmende maatregelen (zoals verkeersdrempels) en eventuele fietssuggestiestroken.

Deze opties worden meegenomen in het definitief ontwerp (DO), dat aan het college van burgemeester en wethouders wordt voorgelegd. Daarna zal het in de raadscommissie aan de orde komen en wordt het ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd. Ook wordt nog gesproken over een geluidwerende voorziening.

Van de grond de lucht in

Na al het gewroet in de grond en onder de sporen gaan we eens de lucht in. Met medewerking van Your Captain Luchtfotografie, welk bedrijf onze artikelen ondersteunt met beschikbaar gesteld fotomateriaal, vliegen we een rondje boven het station en kijken neer op de werkzaamheden. Op bevrijdingsdag 5 mei was het mooi weer en treffen we een zonovergoten stationsgebied aan.

Hilversum, 5 mei 2007. Foto's Your Captain Luchtfotografie.Geraadpleegde bronnen en personen

 • Website Gemeente Hilversum: www.hilversum.nl >projecten>tunnelonderhetspoor
 • publicaties in Gemeentepagina Raadhuis aan huis van 3, 10, 17 en 24 mei 2007
 • Nieuwsbrief stationsgebied – mei 2007, gezamenlijke uitgave van ProRail, NS en Gemeente Hilversum; met dank aan Denise Groesz en Michelle Voogd
 • ProRail Projectvoorlichting en website NS Reisinformatie: www.ns.nl
 • Website ProRail: www.prorail.nl
 • Rienk Nauta en Henk Koster (Hilversum) voor hun beschikbaar gestelde foto’s en dagelijkse waarnemingen op de locatie
 • Your Captain Luchtfotografie voor beschikbaar stellen van luchtfoto’s, website: www.luchtfotografie.comvorige       start       omhoog