Ombouw Hilversum (deel 14)

door Edward Bary


Samenvatting stand van zaken per eind juni 2007

In juni 2007 waren de (zichtbare) vorderingen als volgt:

 • er zijn 5 enkele bovenleidingmasten met uithouders geplaatst langs de Zuiderweg ten behoeve van nieuw spoor 905;
 • het 3e perron is in noordelijke richting verder met keerwanden en opvulzand aangelegd;
 • er werd gewerkt aan tunnelmuren en vloeren: betonvlechtwerk en betonstorten;
 • onder de beide tunneldekken van de sporen 901/902 en 903/904 zijn ronde, betonnen kolommen tussen het fiets- en voetgangersgedeelte geplaatst, onder elk tunneldek 4. De beide tunneldekken rusten nu aan de zuidelijke kant op de tunnelmuren en worden in het midden ook door de kolommen gesteund. De tijdelijke metalen ondersteuning is gesloopt.
 • de gemeente Hilversum heeft op 14 juni sloopvergunningen afgegeven (= publicatiedatum) voor het slopen van het AVIA-tankstation en twee gebouwtjes in de spoorsplitsing ter hoogte van de Liebergerweg;
 • nabij de zuidelijke splitsing werkt aannemer Bouwbedrijf Van den Hengel uit Soest aan een nieuw klein onderstation met traforuimte (in te richten met elektronica van Siemens).
       

Hilversum, rond 15 juni 2007. Foto's Henk Koster en Rienk Nauta.


Interview met hoofduitvoerder Dennis Huijsman

Voor deze nieuwsbrief spraken we met Dennis Huijsman, die gedurende twee jaar bijna dagelijks rond het station in Hilversum te vinden is. Hij is verantwoordelijk voor de spoorbouw, waaronder de kabels, de leidingen en de spoorseinen. Maar wat maakt Hilversum nu zo bijzonder? ‘Hilversum is een heel druk knooppunt voor treinverkeer, dus dat maakt dat iedere grote verandering in kleine stapjes uitgevoerd moet worden. Het zijn allemaal puzzelstukjes die met elkaar samenhangen.’

Dennis Huijsman heeft de dagelijkse leiding over het projectteam en heeft de taak om de co÷rdinatie en de planning te bewaken. Een mooie uitdaging. ‘Wij realiseren tijdens een buitendienststelling in september een nieuwe spoor lay-out. Dit betekent dat de zware overwegplaten met groot materieel worden weggehaald van de overweg en dat die plaatsmaken voor lichtere overwegplaten. De overweg is vanaf dan alleen nog toegankelijk voor voetgangers en fietsers. En wij gaan ervoor zorgen dat alles op maandagochtend weer werkt.’

In de periode daarna wordt aan de noordzijde een nieuwe wissel ingebracht voor het nieuwe spoor. En zo vallen alle puzzelstukjes op hun plaats voor de grote mijlpaal in december, wanneer alle nieuwe perronsporen in dienst komen. ‘De tijd aan het eind van het project is erg kort, dus daarom doen we nu al veel voorbereidende werkzaamheden, om het spoor uiteindelijk definitief in gebruik te kunnen nemen. Het leggen van een wissel is normaal werk, maar nu moeten we die onder zware tijdsdruk uitvoeren. Ook moet er nog veel gebeuren aan de beveiliging en aan de bovenleidingen. Als je wat aan het spoor verandert, moeten de bovenleiding en de seinen ook worden aangepast. En daarna moeten de seinen ook weer worden ingeregeld.’

Het team van Dennis Huijsman bestaat uit elf personen, die bezig zijn met de voorbereiding, projectleiding en de uitvoering. Inmiddels zijn ze een op elkaar ingespeeld team. ‘Wij werken in de bouwvak met minimale bezetting gewoon door, om de kabels en leidingen op tijd te kunnen leggen. Nu gaan we bijvoorbeeld ook ┤s nachts werken aan de bovenleiding voor het nieuwe spoor en het bestaande spoor, waarvan een deel moet worden vernieuwd.’

Heeft Dennis al slapeloze nachten van dit project? ‘Nee hoor, de deadlines zijn weliswaar krap, maar wel haalbaar. Het mooiste is natuurlijk dat een mooi nieuw station wordt gebouwd voor de reiziger!’

(Met toestemming van de Gemeente Hilversum overgenomen uit de Nieuwsbrief Stationsgebied van juni/juli 2007.)


Buitendienststellingen

In de komende periode voert ProRail ┤s nachts voorbereidende werkzaamheden uit, voor de meer ingrijpende buitendienststelling in september 2007. Van de kleinere buitendienststellingen in deze periode ondervinden omwonenden en het weg- en treinverkeer naar verwachting weinig hinder.

Planning en agenda

Juni

De doorgang tussen de centrumzijde en de Oosterspoorpleinzijde is nu doorgebroken. Ook wordt de vloer ˇnder de stationshal weggebroken om ruimte vrij te maken voor de fietstunnel.

Om de wanden los te zagen wordt een grote watergekoelde betonzaag gebruikt. Voor deze werkzaamheden is gekozen om onder andere de geluidsoverlast zoveel mogelijk te beperken. Na het inzagen worden de losse betondelen met een kraan verwijderd. Verder is in juni de vloer voor de nieuwe fietsenwinkel gestort en is de bouwaanvraag voor het derde perron in behandeling genomen. Dit laatste lijkt wat vreemd, omdat het 3e perron in ruwbouw al nagenoeg is aangelegd, maar het betreft de uiteindelijke inrichting met kap en perronmeubilair. Ook het bestemmingsplan moet worden aangepast, omdat het opheffen van de overweg in feite de onttrekking betekent van deze ruimte aan de openbare verkeersfunctie.

Juli / augustus

Doordat de bouwploeg verspreid vakantie houdt, gaan de werkzaamheden gedurende de bouwvakantie gewoon door.

September

In het weekend van 1 en 2 september volgt een 52-urige buitendienststelling i.v.m. werkzaamheden voor de bovenleiding: plaatsen portalen. Afbouwen tunnel en afronden werkzaamheden Ballast Nedam. De overweg over het spoor wordt definitief gesloten voor het autoverkeer. Daarna is de overweg tot 5 november alleen nog toegankelijk voor voetgangers en fietsers.

Oktober

In oktober start de bouw van de perronkap voor het derde perron.

Hilversum, 26 juni 2007. Het toegangsgebouw aan het Oosterspoorplein zal niet aan de slopershamer ontkomen.
Dat zal tevens het einde betekenen van deze bijzondere muurschildering. Foto Rienk Nauta.Van Naarden naar Baarn, 28 juni 2007. Opgenomen vanuit de cabine van treinstel 4203, als trein 1649
op weg van Schiphol naar Enschede. Foto's Bas van Heezik, instructiemachinist NSR.


Geraadpleegde bronnen en personen

 • Gemeente Hilversum, www.hilversum.nl >projecten>tunnelonderhetspoor
 • Publicaties in Gemeentepagina Raadhuis aan huis van 7, 14, 21 en 28 juni 2007
 • Nieuwsbrief Stationsgebied juni – juli 2007, gezamenlijke uitgave van ProRail, NS en Gemeente Hilversum; met dank aan Denise Groesz en Michelle Voogd
 • ProRail Projectvoorlichting:www.prorail.nl
 • Rienk Nauta en Henk Koster (Hilversum) voor hun beschikbaar gestelde foto’s en dagelijkse waarnemingen op de locatie
 • Bouwbedrijf Van den Hengel – Soest, www.vdhengel.nl
 • Ballast-Nedam, www.ballast-nedam.nlvorige       start       omhoog