Ombouw Hilversum (deel 2)

door Edward Bary


Werkzaamheden tunnel van start

Januari 2006

Werkzaamheden aanbesteed

De gemeente Hilversum is half januari 2006 gestart met de werkzaamheden die vooruitlopen op de aanleg van de fiets- en voetgangerstunnel onder het station. In de nacht van vrijdag 13 januari op zaterdag 14 januari is de Schapenkamp tussen de Beatrixtunnel en de Stationsstraat afgesloten geweest voor het autoverkeer, dat moest omrijden via de Beatrixtunnel.

Voor de aanleg van de langzaam-verkeerstunnel moet namelijk de inrit van de parkeergarage van het UWV-gebouw aan de Schapenkamp worden verplaatst naar de andere kant van het gebouw, naast de inrit van de parkeergarage onder het gebouw van Teleac.

Om de nieuwe inrit naar UWV-garage mogelijk te maken, moeten eerst kabels en leidingen worden verlegd. Dat gebeurt door ze verdiept aan te brengen in een 85 meter lange mantelbuis met een diameter van 65 centimeter. Deze mantelbuis is eerst opgebouwd op het braakliggende terrein langs de Wilhelminastraat. In genoemde nacht is de buis middels een boring ondergronds gebracht tussen de Schapenkamp en het Teleac-gebouw. Aansluitend is een begin gemaakt met de aanleg van de nieuwe inrit naar de UWV-garage, waarmee ongeveer een half jaar gemoeid zal zijn.

De aanleg van de langzaam-verkeerstunnel onder het station wordt in de maanden maart en april Europees aanbesteed onder een aantal geselecteerde aannemers. Naar verwachting zullen in de loop van de maand mei 2006 het Oosterspoorplein en het parkeerterrein van NS als bouwplaats voor de tunnel worden ingericht. Het Oosterspoorplein wordt dan definitief onttrokken aan het verkeer.

Daaraan voorafgaand zal de gemeente het beoogde wegtracť rond het toekomstige plein alvast provisorisch inrichten. Dat betekent onder meer dat het stukje Zuiderweg tussen de Kleine Drift en het benzinestation geschikt zal worden gemaakt voor verkeer in twee richtingen. De tunnel en de pleinen aan de voor- en de achterzijde van het station worden in de loop van 2008 opgeleverd.

De spoorwegovergang in de Larenseweg/Stationsstraat (zie ook Hilversum in vroeger tijden) wordt dan – na een periode van 134 jaar (1874) – definitief voor alle verkeer afgesloten.

Bronnen: Gemeente Hilversum – Dienst Bestuur (Projecten/Herinrichting stationspleinen); Dagblad De Gooi- en Eemlander van zaterdag 14 januari 2006, Regionaal Nieuws

  

Februari 2006

Tunnel ťn perron eind 2007 klaar

Het station Hilversum is eind volgend jaar een derde perron rijker. Dit betekent dat de intercity’s vanaf medio december 2007 (bij de ingang van de nieuwe dienstregeling) op Hilversum Centraal zullen stoppen. Dan is ook de fiets- en voetgangerstunnel onder het station gereed.

Gistermiddag heeft verkeerswethouder Karen Heerschop het startschot gelost voor de aanleg van de tunnel, de werkzaamheden aan het station en de herinrichting van het Stationsplein en het Oosterspoorplein. Het was de bedoeling dat zij, met behulp van een kraan, de toegangsboog van de UWV-parkeergarage zou verwijderen. Dit mislukte evenwel.

Wat niet betekent dat de betrokkenen - gemeente, ProRail, NS, Arcadis (ontwerp en directie), architect Beate Vlaanderen en aannemer TBI beton- en waterbouw Haverkort - minder voortvarend aan de omvangrijke klus(sen) zullen beginnen. Nadat de inrit van de parkeergarage onder het Stationsplein is verplaatst, wordt begonnen met de aanleg van de tunnel voor fietsers en voetgangers. Tegelijkertijd gaat ook het stationsgebouw zelf op de schop. Net als de pleinen aan beide kanten. Daarmee hebben de door menig Hilversummers gehate “grote spoorbomen” hun langste tijd gehad.

Wethouder Heerschop meldde gistermiddag dat, wat de tunnel betreft, er drie mogelijkheden waren: onder de spoorwegovergang, tussen station en Teleac, of onder het station. Uiteindelijk is gekozen voor de laatste optie. "De mooiste, veiligste maar ook duurste oplossing."

Uit het tunnelplan kwamen drie andere projecten voort, stelde de wethouder. Op de eerste plaats de aanleg van een derde perron, wat de langverwachte terugkeer van de intercity op Hilversum Centraal mogelijk maakt. Ten tweede de verplaatsing van het tankstation van het Oosterspoorplein naar de Kamerlingh Onnesweg, nabij de nieuwe brandweerkazerne: "Prorail en de eigenaar, de heer Wiggerts, zijn er uit”. En ten slotte de verhuizing van de bijbehorende auto-wasboxen naar Kerkelanden.

Hans Lodder, regiodirecteur Randstad-Noord van ProRail, meldde daarop dat als alles volgens plan verloopt de nieuwe tunnel eind volgend jaar wordt opgeleverd. Groter nieuws was, dat het derde perron van Hilversum voorrang krijgt in de zogeheten BOR-regioplannen. "In Den Haag wordt binnenkort de handtekening gezet, zodat ook het perron eind volgend jaar klaar kan zijn.”

Dit artikel is afkomstig uit het internetarchief - Hilversum & Plassen, Dagblad De Gooi- en Eemlander van vrijdag 3 februari 2006; Regionaal Nieuws en is van de auteur/journalist Eddie de Paepe.


Maart 2006

"Was het tunneltje er nog maar"

De overwegproblematiek houdt de gemoederen in Hilversum nog altijd bezig; er wordt zelfs teruggegrepen op een vroegere situatie.

Ze staan met stip op 1 van de “ongevallen hotspots” de kleine spoorbomen in Hilversum. Tel je het aantal ongelukken met en zonder letsel de laatste jaren, aan beide kanten van het spoor, bij elkaar op, dan vormen ze zelfs een heuse - en de enige in Hilversum - 'black spot'.

Vorig jaar raakten twee mensen gewond bij ongevallen op beide kruisingen, en was er zeker dertien keer sprake van materiŽle schade.

“Een gevaarlijke situatie”, bevestigt Bert van Kampen, die vlakbij woont en regelmatig over het spoor fietst. Volgens hem is het grote aantal ongelukken mede op het conto te schrijven van de weggebruikers zelf. "Die zoeken het gevaar zelf op. Neem die jongelui op brommers. Ik maak regelmatig mee dat ze langs de gesloten spoorbomen nog snel even oversteken, terwijl de trein eraan komt. De politie heeft de laatste tijd regelmatig streng gecontroleerd, en zelfs dan steken die jongens soms wel over, hoewel gelukkig minder."

Van Kampen stelt net als heel Hilversum vast dat de bomen vaker dicht dan open zijn, en dat is een van de redenen voor het grote aantal ongelukken daar. "Het levert gevaarlijke situaties op. Je krijgt rijen wachtende automobilisten, fietsers, voetgangers. Zelfs terwijl de bomen nog gesloten zijn, belemmert dat ander verkeer dat niet het spoor over hoeft. En gaan de bomen eenmaal open, dan ergeren mensen zich dat ze zo lang moeten wachten voor ze daadwerkelijk over kunnen, zeker als ze geen voorrang hebben.

Ook Hilversummer Oskam, die om de hoek werkt, onderkent dat het om een heel lastige verkeerssituatie gaat. "Wat mij betreft moeten ze het hier gewoon ondertunnelen, dan ben je overal vanaf", vindt hij.

Wie zich helemaal verwondert over dat drukke kruispunt, is de uit Hilversum afkomstige maar 36 jaar geleden naar Nieuw-Zeeland geŽmigreerde - nu in AustraliŽ woonachtige - Arie de Vries (66). Elke vijf jaar komt hij even terug naar het Gooi. Nu is hij hier om zijn overleden vader te begraven. "Wat is het druk geworden zeg, in Hilversum. Die spoorbomen hier? Knettergek word ik ervan! Mijn nicht bij wie we onderdak hebben, woont hier vlakbij en ik hoor dat de hele dag. Vroeger had je nog een tunneltje hier, dat was handig. Maar ja, dat hebben ze dichtgegooid."

Bron: internetarchief - Hilversum & Plassen, Dagblad De Gooi- en Eemlander van woensdag 22 februari 2006, Regionaal Nieuws, door auteur/journalist Hans van Keken.

  

April 2006

Wiggerts akkoord met verplaatsing

De laatste hobbel op weg naar de aanleg van een fietsers- en voetgangerstunnel onder het station is weggenomen. ProRail en garagehouder C. Wiggerts hebben gisteren in het bijzijn van de Hilversumse wethouder Karen Heerschop het contract ondertekend dat de beŽindiging van het bedrijf van Wiggerts op die plaats regelt. Wiggerts ontvangt een schadeloosstelling van ProRail.

Voor de gemeente Hilversum is deze overeenkomst, waarbij zij formeel geen partner is, een gelukkige gebeurtenis. In een persbericht laat de gemeente weten dat de ondertekening de ”bekroning is van intensieve en langdurige onderhandelingen tussen NS Vastgoed (eigenaar en verhuurder van de grond), ProRail en Wiggerts”. De rol van de gemeente is niet onbelangrijk geweest, omdat er een inspanningsverplichting bestaat om Wiggerts elders in Hilversum een nieuw onderkomen te bezorgen.

Voor een nieuwe plek van het tankstation heeft de gemeente aan de ondernemer een optierecht toegekend op een locatie aan de Kamerlingh Onnesweg. Tot 1 september 2006 is een kavel van ongeveer twaalfhonderd vierkante meter grond voor hem beschikbaar, direct naast de nieuw te bouwen brandweerkazerne. Wiggerts heeft het exclusieve recht van onderhandelingen met de gemeente om een goedgekeurd bouwplan te ontwikkelen en het met de gemeente eens te worden over de prijs van de nieuwe locatie.

Allereerst sneuvelen de vier wasboxen aan het Oosterspoorplein. Zij worden per 1 juni opgeheven. In ruil daarvoor bouwt Wiggerts aan de Franciscusweg in Kerkelanden een nieuw servicestation met dertien doe-het-zelfwasboxen. Op het ingediende plan heeft de welstandscommissie nog aanmerkingen, zodat Wiggerts de wasboxen eerst met enige vertraging in gebruik zal kunnen nemen. Het tankstation langs het spoor blijft tot uiterlijk 1 juni 2007 open. Daarna moet ook dat deel van het bedrijf van Wiggerts ontmanteld worden.

Het Oosterspoorplein krijgt een geheel nieuwe aanblik. Het moet een betere verbinding tussen beide zijden van het spoor opleveren.

Bron: Dagblad De Gooi- en Eemlander van woensdag 12 april 2006, Regionaal Nieuws.Mei 2006

Voorbereidend werk voor tunnel onder station begint

ProRail start binnenkort met de voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van de fiets- en voetgangerstunnel onder het centraal station in Hilversum. Bewoners worden over de ins and outs hiervan en over het verdere traject geÔnformeerd op woensdagavond 17 mei 2006.

Deze week is begonnen met het gedeeltelijk vrijmaken van de bouwlocatie op de plek naast de ingang van de toegang tot de bestaande tunnel aan het Oosterspoorplein.

Het fietsparkeren naast de ingang wordt opgeheven en er worden ter compensatie nieuwe fietsenklemmen geplaatst ter hoogte van de bloembakken die voor dat doel worden verwijderd. Ook zal ProRail zorgen voor aanvullende stallingsmogelijkheden in de directe omgeving.

Verder zullen er in het weekend van 9-11 juni kabels en leidingen in het bestaande spoortracť worden verwijderd.

Tot slot zal in de week van 26 juni het nieuwe P&R-terrein langs het spoor nabij het Teleac-gebouw in gebruik worden genomen. Het huidige P&R terrein op het Oosterspoorplein wordt dan opgeheven.

In dezelfde week zal worden gestart met het vrijmaken van het Oosterspoorplein, waaronder het verwijderen van de toegangsportaal, lichtmasten en het rooien van de bomen. Ook zullen er bestratingswerkzaamheden uitgevoerd worden langs Zuiderweg en Kleine Drift en worden er openbare parkeervakken gemaakt aan de rand van het plein. Deze parkeerplaatsen worden na het gereed komen van de tunnel en de aanleg van het vernieuwde Oosterspoorplein weer opgeheven.

Medio juli zal het verkeer in twee richtingen om het bestaande plein worden geleid en wordt de bestaande route voor het tankstation langs opgeheven. Het tankstation blijft tot juni 2007 op de huidige plek in bedrijf en bereikbaar via de route Zuiderweg.

Bron: Gemeente Hilversum – Dienst Bestuur (Projecten/Herinrichting stationspleinen); website van de Gemeente Hilversum www.hilversum.nl. Openbare bekendmaking dd. 10 mei 2006.

  

Juni 2006

Eerste buitendienststelling. Grote spoorbomen hele weekend afgesloten.

In het weekend 10/11 juni is de spoorwegovergang Larenseweg/Stationsstraat gesloten voor alle verkeer. De spoorwegen verrichten dan voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van de fiets-voetgangerstunnel onder het station. Onder meer worden de overwegbomen verplaatst en bovenleidingen aangepast. De afsluiting duurt van vrijdagavond 9 juni, 23.00 uur, tot maandagochtend 12 juni om 6.00 uur. Voetgangers kunnen gebruik maken van de bestaande tunnel onder het station. Fietsers en automobilisten moeten uitwijken naar de Beatrixtunnel of de kleine spoorwegovergang bij de Hoge Larenseweg. De werkzaamheden hebben ook gevolgen voor het treinverkeer. Zaterdag stopt er zelfs geen enkele trein op het hoofdstation. De treinen tussen Amersfoort en Amsterdam rijden niet verder dan tot Baarn en Bussum-Zuid. De treinen tussen Utrecht en Almere eindigen op station Sportpark en Bussum-Zuid. Op de tussenliggende trajecten worden bussen ingezet. Zondag komt het treinverkeer van en naar Hilversum weer op gang.

Een week eerder, op vrijdag 2 juni, gaven Herman Gelissen, regiodirecteur NS Regio Randstad, Erik Boog, wethouder Verkeer in Hilversum, en Hans Lodder, regiodirecteur ProRail Randstad, het startsein voor de bouw van de tunnel onder het spoor bij het station. De mensen die bij de aanleg van de tunnel betrokken zijn en de direct omwonenden, waren uitgenodigd om de feestelijke start bij te wonen. In het naburige Cafť Dudok werd een hapje en drankje aangeboden en werden korte toespraken gehouden. Op de bouwplaats werd door allen een glas champagne geheven na de officiŽle starthandeling waarbij ook een informatiepaneel werd onthuld. Op de foto bedient Erik Boog de machine waarmee de boringen worden verricht.

Bron: Gemeentepagina Raadhuis aan huis van donderdag 8 juni 2006. Foto's Edward Bary.


Juli 2006

Voorbereiding aanleg fiets- en voetgangerstunnel. Grote spoorbomen opnieuw hele weekend afgesloten.

In het weekend 14-16 juli is de spoorwegovergang Larenseweg/Stationsstraat opnieuw gesloten voor alle verkeer. ProRail gaat dan verder met werkzaamheden op het emplacement ter voorbereiding van de aanleg van de fiets- en voetgangerstunnel onder het station.

De afsluiting duurt van vrijdagavond 14 juli (23.00 uur) tot maandagochtend 17 juli (6.00 uur). Dit betekent dat voetgangers gebruik kunnen maken van de bestaande tunnel onder het station. Fietsers en automobilisten moeten uitwijken naar de Beatrixtunnel of de kleine spoorwegovergang bij de Hoge Larenseweg. Het treinverkeer zal via spoor 1 en 2 plaatsvinden.

Tijdens het eerste weekend van buitendienststelling (9-11 juni) zijn al veel werkzaamheden verricht. Het bouwterrein is zo ingericht dat er veilig gewerkt kan worden en de damwanden bij het eilandperron en spoor 3 zijn ingedrukt. Door een defect aan de machine, kon spoor 4 niet meer worden gedaan.

Dinsdag 11 juli (19:00-04:00 uur) wordt de overweg Stationsstraat afgesloten voor de aanvoer van een nieuw wissel met drie trailers. Het wissel wordt gelost met behulp van een mobiele kraan naast het zogenaamde Siemens-gebouwtje op het emplacement. De overweg zal worden afgezet met bouwhekken.

Werkzaamheden weekend 14-16 juli

Twee oude wissels worden vanaf het emplacement met een mobiele kraan op vier trailers geladen en afgevoerd. Om de kraan en de trailers te kunnen opstellen is een halve wegafzetting van de Noorderweg noodzakelijk op zaterdag 15 juli (00:00 tot 07:00 uur). In dit weekend gaat de aannemer ook verder met het indrukken van de damwanden, wordt de verlenging van perron 1 voorbereid, worden palen in de grond gedraaid en wordt de overweg van spoor 3 vernieuwd.

Maandag- en dinsdagnacht (17 en 18 juli) zijn gepland voor eventueel naonderhoud.

De volgende buitendienststellingen in 2006 zijn op 26/27 augustus, 23/24 september en 21/22 oktober. In 2007 volgt nog een reeks buitendienststellingen.

Bron: persbericht gemeente Hilversum, 10 juli 2006.

vorige       start       omhoog