Ombouw Hilversum (deel 22)

door Edward Bary


1995–2007: het Intercityloze tijdperk

Naast het spoorvernieuwingswerk op het zuidelijk emplacement in het weekend van 1 en 2 december gebeurde er nog meer in deze ombouwfase van het station Hilversum. Maar eerst 10 december 2007.

Twaalfeneenhalf jaar is hij weggeweest, maar nu - in een vernieuwd station – is hij weer terug: de Intercity die weer stopt. Op maandagochtend 10 december viel trein 1526 met E-loc 1842 de (symbolische) eer te beurt weer als eerste Intercity officieel te stoppen in Hilversum.

Op 28 mei 1995 stopten de Intercity’s voor het laatst. Met de komst van de nieuwe spoorverbinding van Amsterdam naar Schiphol, zowel via de Westtak (1986) als via de Zuidtak (1993) verdubbelde het aantal intercitytreinen. NS besloot in 1994, dat vanaf de dienstregeling 1995/1996 de Intercity’s niet meer konden stoppen in Hilversum. Deze waren op het toenmalige ‘krappe’ station van Hilversum niet meer in te passen. Nu zijn er extra sporen en een derde perron aangelegd en zullen de intercitytreinen weer op Hilversum stoppen.

Met de nieuwe dienstregeling 2007/2008 kwam het moment waar Hilversum al sinds 1995 op heeft gewacht. Dan maken de Intercity s naar en vanaf Amsterdam, Amersfoort, Groningen, Leeuwarden en Enschede weer een tussenstop op station Hilversum. Ook zijn nu rechtstreekse intercityverbindingen ontstaan naar Duivendrecht, Amsterdam Zuid en Schiphol. De komende maanden wordt het project bouwkundig voltooid.

   

Op maandagmorgen 10 december werd de Intercitytrein van 09.41 uur nr Asd (trein 1526, spoor 905) met enig ceremonieel vertoon "staande gehouden" door de Wethouder Verkeer van Hilversum, Erik Boog met rode lamp. Even later gevolgd met een vertreksein, een symbolische handeling met “spiegelei” (vertrekstaf), waarbij ook aanwezig waren Hans Lodder (regiodirekteur ProRail Randstad Noord), Bart Cuppen* (projectleider ProRail Nieuwbouw Hilversum), Joost Ravoo (regiodirecteur NS Randstad Noord), waarna Hilversum feest kon gaan vieren; na twaalf en een half jaar is de Intercitydienst weer terug in de mediastad. Het project wordt in de komende maanden verder bouwkundig voltooid.

* Een jaar later zou Bart Cuppen bij een tragisch ongeval om het leven komen. Zie deel 29.

In Creatief Station Santbergen (voormalig Hotel Santbergen, later het Media Academie Opleidingscentrum) werd dit feestelijke moment nog met enkele toespraakjes afgerond onder genot van koffie met speciaal gebak. Regiodirekteur Hans Lodder benadrukte in zijn toespraak dat deze vernieuwing een geweldige impuls geeft om de overvolle Randstad met een goed openbaar vervoer en uitstekende verbindingen bereikbaar te houden. Wethouder Erik Boog was blij met de rechtstreekse Intercityverbindingen in het kader van het Integraal Bereikbaarheids Plan, en in het bijzonder de rechtstreekse verbinding naar Berlijn en zelfs Szczecin Glwny (Polen). Joost Ravoo bracht een verrassing mee: het nieuwe spoorboekje 2007/2008 en het oude spoorboekje uit 2005.

Met de uitgereikte zakdoekjes werd de trein uitgezwaaid. Foto Nico Spilt.


Ook de halte Hilversum Noord kreeg per 10 december meer stoptreinen; hierdoor is de reismogelijkheid naar en van het Mediapark aanzienlijk verbeterd. Een rechtstreekse pendelbus van het Mediapark naar en van het hoofdstation past geheel in de doelstelling van het Integraal Bereikbaarheids Plan. Tenslotte zal een nog aan te leggen fietspad op deze route de sportieve reiziger veel soelaas bieden.

Sloop oude trap en lift 2e perron

Medio november werd gestart met het slopen van de oude trapopgang vanuit de oude tunnel naar het 2e perron. In de nieuwe, in gebruik zijnde tunnel werden tijdelijke houten schotten geplaatst om een scheiding aan te brengen tussen de voor reizigers en passanten in gebruik zijnde looproutes en het werkgedeelte. Gestart werd ook met de verlenging van het tweede perron in noordelijke richting.

Hilversum, 26 en 29 november, 15 december 2007. Foto's Rienk Nauta (2) en Henk Koster (1).


Werkzaamheden centrale stationshal

Eind november zijn er bouwschotten geplaatst in de hal van het stationsgebouw. Achter deze houten omheining werd in december de vloer van de hal doorgebroken om daar de nieuwe roltrappen, de lift en een vaste trap te maken. Zo wordt de stationshal verbonden met de nieuwe reizigerstunnel. De bouwschotten houden zoveel mogelijk lawaai en stof buiten de hal en zorgen ervoor dat de hal een zo rustig mogelijke plek blijft. Omdat de schotten een paar maanden blijven staan werden ze versierd. Op de schotten worden drie thema’s uitgebeeld: Thuiskomen, Doorzetten en Ontknoping.

Naast deze “oogstrelende” schotten komen er ook andere activiteiten met als voornaamste doel om de zintuigen van de reizigers tijdens de bouwactiviteiten op een prettige manier te prikkelen... en de overlast wat prettiger te maken.

Hilversum, 26 november en 15 december 2007. Foto's Rienk Nauta (2) en Henk Koster (1).


Kunstwerk in tunnel

Hilversum, 26 juni 2007. Ook het toegangsgebouw aan het Oosterspoorplein, een ontwerp van K. van der Gaast, zou niet aan de slopershamer ontkomen bij de ombouw van station Hilversum. Dat betekende tevens het einde van deze bijzondere muurschildering. Die is trouwens pas vele jaren na de opening van dat gebouw gemaakt door Du Fois (www.dufois.nl). Foto Rienk Nauta.

De kunstpanelen die eerder de omheining van het bouwterrein sierden (zie deel 8) zijn nu aangebracht in de nieuwe tunnel.

Hilversum, 29 november 2007. Foto Rienk Nauta.


Nieuwe fietsenstallingsplaatsen

De voortdurende veranderingen in bouwactiviteiten brengen ook gevolgen met zich mee voor de stallingsmogelijkheden van fietsen rond het station. In de bocht van de Larenseweg (de vroegere overweg) kwamen nieuwe fietsenrekken. Ook kwam er een extra fietsenstalling op de hoek van het Oosterspoorplein en de Zuiderweg. Om het talud voor de tunnel te kunnen afgraven, worden de huidige fietsenrekken bij de voormalige Wizzl verplaatst naar de bocht bij de voormalige overweg. Het stationsgebouw Oosterspoorplein wordt binnenkort geheel gesloopt.

Nieuw portaal bij ahob Hoge Larenseweg

In de reeks van vernieuwde bovenleidingsportalen was een portaal bij de ahob Hoge Larenseweg voorlopig het laatste op het noordelijk emplacement. Ook werden relaiskasten opgeruimd.

Hilversum, 1 en 2 december 2007. Foto's Rienk Nauta.


Nieuwe seinen in dienst

De nieuwe seinen 12, 14, 16 en 20 kwamen in dienst. Sein 18 (spoor 904) was eerder al in dienst gekomen.

Hilversum, 2 en 8 december 2007. Foto's Rienk Nauta (2) en Henk Koster (1).


Wijziging wisselnummers

Om een logischer wisselnummering te behouden, is wissel 19 (van GG naar 903) omgenummerd in 5 en is wissel 5 (van GG naar 901) omgenummerd in 9.

Sloop stationsgebouw Oosterspoorplein

De Firma Beelen Sloopwerken startte half december met de sloop (van de restanten) van het stationsgebouw aan het Oosterspoorplein.

Hilversum, 8 en 15 december 2007. Foto's Henk Koster.


Akoestisch onderzoek en geluidssanering

Met de aanleg van het derde perron en de uitbreiding van de capaciteit, is ProRail verplicht om in het projectgebied een akoestisch onderzoek uit te voeren naar de gevolgen van de werkzaamheden. Aan de hand van dit onderzoek is een concept geluidssaneringsprogramma gemaakt. Hierin staat welke maatregelen worden voorgesteld, om geluidsoverlast in het gebied te beperken. Het ‘saneren van geluid’ kan namelijk op verschillende manieren, bijvoorbeeld door het plaatsen van een geluidsscherm, of door huizen te voorzien van gevelisolatie.

Het saneringsprogramma moet worden ingediend bij het Ministerie van VROM. Dat beoordeelt de voorgestelde maatregelen op kosteneffectiviteit. In het saneringsprogramma moeten namelijk wel effectieve ‘nuttige’ oplossingen staan. Voor alle woningen in het projectgebied werd gevelisolatie voorgesteld als beste maatregel. Bewoners aan de Koninginneweg maakten bezwaar tegen deze beslissing van het Ministerie van VROM, omdat zij de voorkeur geven aan het plaatsen van een geluidsscherm. Inmiddels heeft ProRail in het akoestisch onderzoek berekend of een geluidsscherm mogelijk is. Dit is gebeurd en ProRail heeft samen met de gemeente de uitkomsten van deze principeberekening op 31 oktober jongstleden voorgelegd aan de bewoners van de Koninginneweg.

De bewoners stemden in met het berekende resultaat; een geluidsscherm van ongeveer drieeneenhalve meter hoog vanaf de spoorrails, achter de woningen. Nu wordt de berekening nauwkeurig gemaakt, om de juiste lengte van het geluidsscherm te bepalen.

ProRail dient deze berekening daarna opnieuw in bij het Ministerie van VROM. Waarschijnlijk zal het Ministerie instemmen met dit nieuwe voorstel. Na goedkeuring gaat een ingenieursbureau de opdracht verder uitwerken en de bouw van het geluidsscherm en de gevelisolatie voorbereiden, voor de woningen die daarvoor in aanmerking komen. Het geselecteerde bureau zal de bewoners komend voorjaar benaderen om een afspraak te maken voor de maatregelen.

Achter deze huizen aan de Koninginneweg, over het terrein van de vroegere steenhouwerij, wordt een fietspad aangelegd van het station naar het Mediapark. Situatie anno 1930, gebouwd door de Modelbouw Vereniging Hilversum. Zie Hilversum in vroeger tijden, deel 8. Foto Nico Spilt.


Afbouwperiode

De komende maanden zal het project verder worden afgebouwd. De exploitatie van de treindienst zal niet al teveel hinder meer ondervinden. De functionaliteit van de nieuwe dienstregeling, een belangrijke doelstelling van dit project is gerealiseerd.

De serie artikelen over de Ombouw van Hilversum heeft daarmee ook de belangrijkste (infrastructurele) aspecten behandeld; nze doelstelling was dit interessante project in een brede publieke belangstelling te plaatsen.

In 2008 zullen wij nog wel aandacht besteden aan de afbouw en natuurlijk aan de officile opening en afronding van de werkzaamheden. Ook de sloop van het oude seinhuis post T (gepland in maart 2008) zal niet aan onze aandacht ontsnappen. De inrichting van het glooiende Oosterspoorplein is ook het volgen waard.

In een iets lager tempo proberen ook wij dit project af te ronden.

Geraadpleegde bronnen

  • Gemeente Hilversum, www.hilversum.nl >projecten>tunnelonderhetspoor;
  • Nieuwsbrief Stationsgebied december 2007, gezamenlijke uitgave van ProRail, NS en Gemeente Hilversum; met dank aan Denise Groesz;
  • Rienk Nauta en Henk Koster (Hilversum) voor hun beschikbaar gestelde foto’s en dagelijkse waarnemingen op de locatie;
  • Aanschrijving ProRail Gegevensbeheer wijzigingen Spoorwijzer 22.5/1 Hilversum dd. 03-12-2007.vorige       start       omhoog