Ombouw Hilversum (deel 23)

door Edward Bary


Twaalfde buitendienststelling, 2 en 3 februari 2008

De twaalfde, meerdaagse, grote buitendienststelling (52 uur) ten behoeve van de bouw van de fiets- en voetgangerstunnel en de aanpassing van het emplacement in Hilversum vond plaats in het weekend van 2 en 3 februari 2008.

De werkzaamheden vonden plaats tussen zaterdag 2 februari 01:20 uur (einde reizigersdienst van vrijdag 1 februari) tot maandag 4 februari 04:30 uur (aanvang reizigersdienst). Het treinverkeer voor zowel reizigers als goederen werd hierop aangepast.

Het emplacement was gedeeltelijk buiten dienst. De sporen 903, 904 en 905 waren buiten dienst (dus inclusief 3e perron), de sporen 901 en 902 bleven in dienst, hierop werd de treindienst afgewikkeld voor de treinseries 4900, 5700 en 5800. Als gevolg van deze aanpassing werden de overloopwissels 1A/1B (van 902 naar het GR-spoor) aan de Noorderweg intensief gebruikt. De serie 5800 reed van Baarn naar Hilversum linker spoor. De treindienst reed (waarneming op zaterdag) punctueel op tijd.

Hilversum, 1 februari 2008. Foto Henk Koster.


Afwikkeling treinverkeer

De treindienst was op beide weekenddagen aangepast als volgt:

 • de Intercity’s Amersfoort – Amsterdam (serie 1500) v.v. en Amersfoort – Schiphol vv. (series 700 van/naar Groningen en 1600 van/naar Enschede) reden niet. Series 700 en 1600 reden in plaats daarvan Amersfoort – Utrecht v.v.;
 • goederentreinen (van ACTS, ERS Railways en Railion) werden omgeleid;
 • de internationale treinen Hannover/Berlijn/Szczecin Glowny begonnen en eindigden in Utrecht CS (vertrek om 07.12, 11.12, 15.12 en 17.12 uur van spoor 4, ledig naar/van Lunetten voor kopmaken).

Verder reden de series 4900, 5700 en 5800 als volgt:

 • 4900 Utrecht – Naarden-Bussum – Almere Oostvaarders Hvs v: .16* en .46 spoor 902
 • 4900 Almere Oostvaarders – Naarden-Bussum – Utrecht Hvs v: .15 en .45* spoor 901
 • 5700 Utrecht – Weesp – Schiphol – Leiden (stoptrein) Hvs v: .00 en .34 spoor 902
 • 5700 Leiden – Schiphol – Weesp – Utrecht (stoptrein) Hvs v: .01 en .33 spoor 901
 • 5800 Amsterdam – Amersfoort (sprinter) Hvs v: .09 en .39 spoor 901
 • 5800 Amersfoort – Amsterdam (sprinter) Hvs v: .22 en .52 spoor 902

* rijdt alleen zaterdags, niet zondags

Hilversum, 2 februari 2008. Foto's Henk Koster.


Samenvatting van de werkzaamheden per werkplek

Het integraal draaiboek “stap 70 Hilversum” beschreef in totaal 4 werkplekken die voor een groot deel een werkrelatie (raakvlakken) met elkaar hadden. De werkzaamheden waren van diverse aard en soort en werden door diverse gespecialiseerde partijen en bedrijven uitgevoerd. Een nauwkeurige afstemming voor al het werkmaterieel, werktreinen, kranen etc. was nodig om elkaar niet in de weg te zitten.

De volgende vier aannemers waren (weer) betrokken bij deze grote klus:

 1. Techrail, voor bovenleidingswerkzaamheden
 2. Nedrail Spoorwegbouw, voor spoorwerkzaamheden
 3. Imtech Infratechniek, voor beveiligings- en voedingsinstallaties
 4. Ballast Nedam, voor werkzaamheden perrons en tunnel

Hilversum, 2 februari 2008. Foto's Henk Koster.


De bouwprocesco÷rdinatie (voor alle betrokken partijen, c.q. aannemers) werd gevoerd door Dura Vermeer Railinfra B.V. De bouwprocesleiding is (voor het hele project) in handen van Arcadis, namens de opdrachtgever ProRail, die op zijn beurt weer nauw afstemt met de Gemeente Hilversum.

Het buitendienstgestelde gebied was in afzonderlijke, maar wel samenhangende werkplekken verdeeld. Per werkplek hieronder - in hoofdlijnen - de uitgevoerde werkzaamheden:

Bovenleidingswerkzaamheden

Techrail verzorgde de werkzaamheden aan de bovenleiding ten behoeve van de sporen 904, 905, 903 vanaf sein 16, en de sporen 905B, 906B en spoor PC van km 27.960 t/m km. 30.610.

 • Schakelen en aarden
 • Maken meetstaat spoor 905B, wissel 53
 • Verwerken restpunten en meerwerken
 • Corrigeren bovenleiding spoor 905B, wissel 53
 • Herstellen perronkap 2e perron: dichttimmeren openingen doorvoergaten bovenleidingsmasten perronkap
 • Definitief maken van keermuur nabij paal 5
 • Meetstaat maken
 • Spanningloosheid opheffen

Spoorwerkzaamheden

Spooraannemer Nedrail Spoorwegbouw voerde de volgende werkzaamheden uit in het werkgebied spoor 904, 905, 903 vanaf sein 16, en de sporen 905B, 906B en spoor PC van km. 27.960 t/m km. 30.610.

 • Verwijderen wissel 21 (oud 53B) en wissel 123
 • Dichtbouwen spoor 906B/C t.p.v. opgebroken wissel 123
 • Vernieuwen spoor 905B tussen wissel 53 en 35A
 • Aansluiten wissel 53 op spoor 905B
 • Naonderhoud: lichten, schiften en onderstoppen wissels 7, 33 en 35A en de sporen 904 en 905
 • Naonderhoud: slijpen wissel 7, wissel 5, wissel 45B, wissel 39A, wissel 45A/39B, wissel 43A/41B, wissel 47/43B

Hilversum, 2 februari 2008. Foto's Henk Koster.


Beveiligings- en voedingsinstallaties

Projectaannemer Imtech was betrokken bij diverse beveiligingswerkzaamheden op diverse locaties binnen het buiten dienst gestelde gebied. Imtech voerde de volgende werkzaamheden uit:

 • Aanpassen LSR (Lus-, Serie- en Retourverbindingen)
 • Verplaatsen RAP (Rail Aansluit Potjes, deze zitten bij de elektrische scheidingslassen)
 • Verplaatsen aankondigingsbord
 • Oplassen / Ingraven kabels
 • Plaatsen DSV (Door Slag Veiligheden, deze zitten in de paalspoorstaafverbindingen)
 • Controleren spoorstroomlopen
 • Branderpijpen verwijderen voor, en aanbrengen nadat wissels worden/zijn gestopt
 • Fijnafstellen NSE-stellers; dit zijn de wisselstangen in de motoren van de wisselstellers (van het type NSE)

Met deze fase van de spoorbouw en spoorvernieuwing kwam het emplacement Hilversum in zijn nieuwe layout gereed.

Hilversum, 3 februari 2008. Foto's Henk Koster.


Werkzaamheden perrons en tunnel

Ballast Nedam werkte verder aan de vernieuwing van de diverse perrons, perronverlengingen, nieuwe tunnel en spoor 903.

 • Verwijderen oude keerwanden en perrontegels langs spoor 903
 • Nieuwe keerwanden plaatsen langs spoor 903
 • Aanbrengen ophoog zand en perrontegels
 • Afwerken perron en afvoeren materiaal/materieel, verwijderen abri’s

Bij al deze werkzaamheden kwam een groot aantal machines, werktreinen en overige railgebonden voertuigen kijken; kranen op lorries, mobiele kranen, een stopmachine, ladderwagens, een haspelwagen en veel handgereedschap. Inzetplaats was spoor 18 en 19.

Hilversum, 1 en 2 februari 2008. De perronkeerwanden die gebruikt werden om het al gedeeltelijk verlengde tweede perron langs spoor 903 aan te sluiten aan het tunneldek 903/904 noordzijde hebben een ingewikkeld traject afgelegd om daar te komen. De kortste weg (twee sporen oversteken) was niet mogelijk omdat deze sporen (901 en 902) in gebruik waren. De wanden, die al een paar weken gereed stonden bij de voormalige grote overweg werden opgehaald door een vrachtwagen. Via de kleine spoorbomen werden ze naar de tunnelingang Oosterspoorplein gebracht en gelost. Daar werden ze door een graafmachine opgepakt en onderaan de tunnel neergezet. Vervolgens werden ze door een minigraafmachine verder de tunnel in geplaatst tot in de opening van het gesloopte trappenhuis op perron 2. Als laatste werden de perronkeerwanden naar boven gehesen... en op hun plaats gezet door een op de rails van spoor 903 rijdende kraan op lorries ("krols"). Foto's Henk Koster.


Werkzaamheden centrale stationshal

In de maand januari werd ook verder gewerkt in de stationshal. De vloer van de hal was in december al doorgebroken om daar de nieuwe roltrappen, de lift en een vaste trap te maken. Zo wordt de stationshal verbonden met de nieuwe reizigerstunnel en fietsenkelder. Bekistingen op steigerstellages werden gebouwd ten behoeve van het storten van een nieuwe vloer.

Hilversum, 1 februari 2008. Foto's Henk Koster.


Oosterspoorplein

Met de sloop van het stationsgebouw aan het Oosterspoorplein kreeg het gebied een voorproefje van zijn nieuwe ruimtelijke indeling. In januari werd gewerkt aan de verdere afbouw (in noordelijke richting) van de betonnen keermuur waarin ook de kabelgoot is aangebracht voor de diverse leidingen.

Volgende buitendienststelling

In week 13 (laatste week maart) is de sloop gepland van oud post T.

Oplevering

Recente inzichten in de planning laten zien, dat de bouwkundige werkzaamheden vermoedelijk vˇˇr de zomer(bouwvak)vakantie 2008 klaar zullen zijn. De Gemeente Hilversum zal het voorplein en het Oosterspoorplein dan spoedig inrichten. Het totale project zal in september gereed kunnen zijn en feestelijk in gebruik worden genomen.

De situatie van het emplacement Hilversum, zoals deze is ontstaan per 3 december 2007. Deze zogenaamde spoorwijzer is een hulpmiddel voor machinisten om wegbekendheid op te doen. Daartoe is de spoorwijzer getekend voor twee rijrichtingen. Deze spoorwijzer bevat 3 onvolkomenheden; nog niet ingetekend is, dat het "kruis" is vervangen door Engels wissel 47/43B, het snelheidsbord "6" langs spoor 903 (richting Baarn en Utrecht) staat er niet en mag er ook niet staan en de uitgever is niet NSR Productie Services, maar ProRail Gegevensbeheer (Infra Configuratiebeheer) die de juiste gegevens aangeleverd krijgt door Arcadis. De uitgever is op deze omissies gewezen. In een volgende uitgave zullen deze verbeteringen aangebracht worden. Sein 38 is een hooggeplaatst sein (vanwege de betere zichtbaarheid), dat bij een ingestelde rijweg groen knipperend kan tonen (seinbeeld 206). Wegwijzers zijn documenten die bij het Bedieningsvoorschrift (BVS'n) horen en bevatten meer fysieke elementen van de spoorbaan, zoals wisselnummers en kilometreringen en zijn voor beide rijrichtingen te lezen. De oorspronkelijke wegwijzer per 3 december 2007 is uitgave M dd. 03-12-2007 en is eveneens een uitgave van de Beheerder Regelgeving en Spoor - en wegwijzers van ProRail.


Geraadpleegde bronnen

 • Henk Koster (Hilversum) voor zijn beschikbaar gestelde foto’s en regelmatige waarnemingen op de locatie;
 • Aanschrijving ProRail Gegevensbeheer wijzigingen Spoorwijzer 22.5/1 Hilversum dd. 03-12-2007.
 • Wegwijzer/BVS Hilversum, Prl Amf, uitgave M dd. 03-12-2007;
 • Dura Vermeer Railinfra Bouwproces Co÷rdinatie;
 • ProRail Projectvoorlichting: www.prorail.nl;
 • ProRail Netwerk Randstad Noord – Kwaliteit en Logistiek – Amsterdam;
 • NS Reizigers: folder aanpassingen treinverkeer week 5-2008vorige       start       omhoog