Ombouw Hilversum (deel 25)

door Edward Bary


Kap 2e perron

De overkapping van het 2e eilandperron staat op de gemeentelijke monumentenlijst. Deze uit 1893 daterende kap is vanwege zijn vormgeving en gietijzeren constructie een beeldbepalend gezicht van de stationsomgeving. Terecht (en gelukkig!) werd er voor gekozen deze monumentale kap met een oorspronkelijke lengte van 200.40 meter (zie Hilversum in vroeger tijden deel 4) te handhaven bij de bouwkundige aanpassingen van het station.

Hilversum, augustus 2006. De monumentale kap boven het tweede perron, gefotografeerd vanuit de richting Amersfoort. De kap blijft behouden, als enige oorspronkelijke element van het oude HYSM-station. Wel zal de kap enige tientallen meters opschuiven richting Amsterdam. Foto Henk Koster


Bij de start van de ombouwwerkzaamheden in Hilversum in juni 2006 (zie deel 3) ten behoeve van de aanleg van een fiets- en voetgangerstunnel moest echter ruimte gemaakt worden om de tunnelwerkzaamheden te kunnen uitvoeren. Er zijn toen vier staanders aan de noordzijde weggehaald ten behoeve van de tunnelbouw, waarmee de feitelijke lengte (tijdelijk) werd ingekort tot 185 meter (afstand der kolommen in de as der overkapping gemeten is 5 meter). Deze vier spanten zijn tijdelijk opgeslagen bij een gespecialiseerd bedrijf in De Rijp om daar schoongemaakt, hersteld en opnieuw geconserveerd te worden.

Tijdens de werkzaamheden in het weekend van 29 en 30 maart 2008 (zie deel 24) zijn aan de zuidzijde drie kapspanten verwijderd die eveneens weer hergebruikt zullen worden, maar nu aan de noordzijde. Daarmee zullen dus zeven kapspanten met een totale kaplengte van plm. 35 meter aan de noordzijde weer terugkomen, gerekend vanaf de kiosk. De kap schuift als het ware in noordelijke richting op met netto 15 meter ten opzichte van de oorspronkelijke situatie. De trappartijen en de liften worden hiermee overkapt wat voor de reizigers een welkome comfortverbetering zal betekenen.

De zuidelijke spanten zijn tijdelijk afgevoerd (via de Zuiderweg!) naar het bouwterrein Oosterspoorplein in afwachting van revisie en herplaatsing.

     

Hilversum, medio juli 2006. Het noordelijke deel van de 2e perronkap werd in de zomer van 2006 met 4 spanten ingekort om de tunnelwerkzaamheden mogelijk te maken. Deze spanten met kap komen weer terug. Foto's Henk Koster.


Bij het demonteren van de zuidelijke drie spanten ging sloopbedrijf Fa. Vlasman (die ook de entree van de oude parkeergarage vr het station en de fietsenkelder en ander in de weg staand beton onder het station heeft afgebroken), voorzichtig te werk.

Met een snijbrander werden de stalen langsliggers losgebrand, het houtwerk en dakleer verwijderd en de spanten werden in een hulpframe gespalkt voor hijswerk en transport. Hiermee werd voorkomen, dat de constructie uit zijn verband zou raken, dus werden de spanten extra verstevigd. De spanten werden van hun fundering losgebrand met aangespannen hijslieren en stroppen.

Terwijl de sloper met de snijbrander nog bezig was om de laatste stalen liggers van de spanten te verwijderen, maakte de kraan van Saan (opgesteld op de Zuiderweg) zich in gereedheid voor de hijsklus over de sporen en bovenleidingen.

De kraan van Koninklijke Saan heeft de drie spanten n voor n vanaf het tweede perron getild en geplaatst op een eigen dieplader. Hierop waren twee bokken gemonteerd, waarlangs per keer n spant rechtstandig kon worden vastgezet. Daarna reed de diepladercombinatie achteruit over de Zuiderweg naar de kraan van Schot (in genoemd weekend ook bezig met andere hijsklussen) op het Oosterspoorplein, die de lading overnam en op het bouwterrein neerzette, eveneens tegen een speciale hulpstellage. Er werd dus drie keer heen en weer gereden, een bijzonder transport over een kleine afstand.

           

In het weekend van 29 en 30 maart 2008 werden drie spanten van het zuidelijk deel van de 2e perronkap verwijderd. Deze spanten met kap worden aan de noordzijde weer bijgeplaatst als extra uitbreiding. Foto's Henk Koster.


Kap 3e perron

De derde perronkap zal een gelijkenis vertonen met de 2e perronkap. In het weekend van 29 en 30 maart 2008 zijn de funderingen aangebracht: buispalen met opgelaste moerplaten. Deze funderingen zijn tijdelijk weer dicht gemaakt met perrontegels in afwachting van de plaatsing van de spanten.

vorige       start       omhoog