Ombouw Hilversum (deel 26)

door Edward Bary


Project Stationsgebied Noord en Zuid

Met de bouw van het nieuwe stationsgebouw in 1992 kreeg het gebied al een modern, eigentijds karakter. De in 2006 begonnen ombouwwerkzaamheden zullen in de loop van 2008 hun voltooiing bereiken. Een nieuwe tunnel, een derde perron, een aangepast en vernieuwd emplacement met moderne beveiliging, het nooit meer hoeven wachten voor de gesloten "grote spoorbomen" en de Intercity-status geven de Hilversumse stationsomgeving een nieuwe en fraaie functionaliteit. Het aanzien en de entree van Hilversum zijn ingrijpend veranderd. In dit deel ga ik in op de plannen het gebied een verdere invulling te geven.

Panorama op het stationsplein Noord, centrumzijde station, gezien vanuit het westen. Nu nog in gebruik als openbare fietsenstalling en bouwopslag. Hier is een "ranke stationstoren" geprojecteerd van maximaal 72 meter hoog. Vergelijk de foto van de maquette hieronder. Rechts de nieuwe stationstunnel die eind september 2008 helemaal klaar zal zijn. Het bomengroepje in het midden van deze foto heeft diverse verbouwingen van het plein overleefd. Achter de stationsfacade de wijk "Over het spoor". Hilversum, 16 april 2008. Foto Henk Koster.


Panorama op het stationsgebied Zuid, gezien in zuidoostelijke richting. Op de achtergrond passeert een Intercity ter hoogte van de splitsing van de spoorlijnen naar/van Amersfoort en Utrecht. Ook is in de verte de VSH-fabriek te zien, de Verenigde Schroevenfabriek Hilversum. In dit gebied zijn vijf woongebouwen variŽrend in hoogte van 25 tot 40 meter geprojecteerd. Zie onderstaande foto van de maquette. Links het Teleac-gebouw en links onder het voormalige CWI-gebouw (vroeger GAK). In het midden is de ingang van de Beatrixtunnel te zien en de voormalige bebouwing langs de Wilhelminastraat (zie ook Hilversum in vroeger tijden deel 13). Op de voorgrond het noodgebouwtje van het personeelsverblijf van Connexxion. Hilversum, 16 april 2008. Foto Henk Koster.


Het stationsgebied aan de centrumzijde van het station is in twee afzonderlijke, maar wel stedebouwkundig samenhangende gebieden in te delen: het gebied ten noorden van het CWI-gebouw (vroeger GAK-gebouw) en tunneluitgang, en het gebied ten zuiden daarvan.

Bouwplan Stationsgebied Noord

Het terrein van dit gebied wordt begrensd door de Stationsstraat, Schapenkamp en CWI-gebouw, nu (2008) in gebruik als openbare stallingsruimte voor fietsen en taxistandplaatsen. Ten noorden dus van de nieuwe tunneluitmonding. De Gemeente Hilversum beschrijft dit gebied als volgt:

Er wordt een hoge, ranke “stationstoren” geprojecteerd. Het college van B&W en projectontwikkelaar Johan Matser zijn het eens over de randvoorwaarden voor de bouw van deze stationstoren. Deze toren moet een bijzonder herkenningspunt worden voor Hilversum. Hoog en expressief, geÔnspireerd op de architectuur van Dudok: tijdloos, maar toch opvallend. Een slanke toren, die gezien mag worden en Hilversummers het gevoel geeft dat ze thuiskomen in Hilversum.

Het college van B&W heeft met enthousiasme ingestemd met de randvoorwaarden voor deze toren en legt ze voor aan de gemeenteraad. Wethouder Ben Hammer: “Met deze randvoorwaarden is het fundament gelegd voor een ambitieus en bijzonder plan. De toren komt op een centrale plaats in de stad en wordt een ‘baken’ dat past bij de Hilversumse identiteit, gebaseerd op de architectuur van Dudok”.

Vanaf de verschillende invalswegen is de toren als een centraal baken te herkennen, met een hoogte van maximaal 72 meter. De eerste twee verdiepingen van de toren worden breder. Hier is ongeveer 2400 m≤ aan ruimte voor commerciŽle, maatschappelijke bestemming en voor horeca en detailhandel. In de woontoren komen minimaal 50 woningen in alle categorieŽn: duur, middelduur en het sociale segment. Er is afgesproken dat minimaal 37 procent van het aantal woningen tot deze laatste categorie behoort. Zo krijgen ook starters en jongeren een kans om op deze unieke locatie te wonen. Het parkeren wordt helemaal ondergronds opgelost.

Het stationsgebied Noord en Zuid volgens de meest recente stedebouwkundige plannen.
Bron: Gemeente Hilversum/TANGRAM Architekten - Amsterdam.

Voor de raadsbespreking in het Forum werd op 16 april 2008 een informatiestand ingericht. Impressies en referentiebeelden werden hier gepresenteerd en iedereen kon het plan bekijken en vragen stellen. Daarna werd het plan in de discussie gepresenteerd voor de raadsleden. De week erna werd het plan inhoudelijk besproken en konden de randvoorwaarden door de raad worden vastgesteld.

Bouwplan Stationsgebied Zuid

Het terrein van dit gebied wordt begrensd door de Spoorstraat, het Teleac-gebouw, de Prins Bernhardstraat en Schapenkamp. Hierbinnen worden vijf woongebouwen variŽrend in hoogte van 25 tot 40 meter geprojecteerd. Dat is het bouwplan voor het Stationsgebied Zuid, dat in samenwerking met projectontwikkelaar AM Wonen wordt ontwikkeld.

In de verschillende gebouwen worden in totaal 115 woningen ondergebracht. Er komen 2 of 3 woningen op een laag en 135 parkeerplaatsen voor bewoners en personeel van de commerciŽle ruimte. Ongeveer 1000 m≤ is beschikbaar voor kantoor- en andere bedrijfsfuncties. In het gebouw dat het dichtst bij de binnenstad komt te liggen, is in de kelderetage, op de begane grond en op de eerste verdieping een tv-studio geprojecteerd. Verder is een Grand-cafť gepland met een terras op het zuiden.

Het laden en lossen ten behoeve van de studio's zal aan de achterzijde (Teleac-zijde) plaatsvinden. In dit gebied is ook de parkeerruimte voorzien voor bezoekers, ongeveer 35 parkeerplaatsen. Tussen de woongebouwen wordt een openbare binnentuin aangelegd, die 's avonds afgesloten kan worden. Hierin wordt een grote vijver aangelegd.

Door het materiaalgebruik en de licht- en gidslijnen wordt de omgeving van dit bouwplan onderdeel van het stationsgebied. De Wilhelminastraat wordt ingericht met parkeerplaatsen en een toegangsweg voor logistiek verkeer naar het studiocafť. Direct langs het Teleac-gebouw loopt een granieten geleidelijn voor de voetgangersverbinding tussen de parkeerplaats van Q-park en het station. Langs het Teleac-gebouw aan de kant van de Schapenkamp en de Beatrixtunnel is er een fietsparkeergelegenheid.

Gevelaanzichten van de bebouwing met vijf torens van het stationsgebied Zuid naar een ontwerp van TANGRAM Architekten. De drie impressies van boven naar beneden gezien uit respectievelijk het zuidoosten, noordwesten en zuidwesten. De bouwplannen hebben inmiddels de goedkeuring van de Gemeenteraad. Bron: TANGRAM Architekten.


De beelden bieden inzage in de invulling van het Stationsgebied Zuid. Met bovenstaande ontwikkelingen lijkt het gebied in ieder geval weer een hart te krijgen: wonen, horeca, kantoor- en bedrijfsfuncties, tuin- en groenvoorzieningen, waterpartij en ruime, ondergrondse parkeerplaatsen, taxi- en openbaar vervoer. Zo’n kloppend hartcentrum werd de laatste decennia node gemist.

Het is nog niet duidelijk wanneer met de bouw van dit alles wordt begonnen. Daar komen we bij gelegenheid op terug.

Geraadpleegde bronnen en personen

  • Persbericht Gemeente Hilversum dd. 8 april 2008, met dank aan Denise Groesz, afdeling Voorlichting en Communicatie Gemeente Hilversum;
  • Website Gemeente Hilversum; www.hilversum.nl > Projecten > stationsgebied, met dank aan Tijs BŲhm, projectleider Gemeente Hilversum;
  • Het beeldmateriaal werd welwillend ter beschikking gesteld door TANGRAM Architekten BV – Amsterdam, met dank aan Sandra Plukker, PR-coŲrdinator (www.tangramarchitekten.nl)
vorige       start       omhoog