Ombouw Hilversum (deel 4)

door Edward Bary


Derde buitendienststelling, 26/27 augustus 2006

De derde buitendienststelling ten behoeve van de bouw van de fiets- en voetgangerstunnel vond plaats in het weekend van 26/27 augustus.

Om de veiligheid van de weggebruikers te waarborgen werd de overweg in de Larenseweg/Stationsstraat geheel afgesloten. De overweg (ahob km 28.0; de foto hierboven is gemaakt ter hoogte van de inschakelsectie) aan de Hoge Larenseweg werd bij rangeerbewegingen van werktreinen ook tijdelijk afgesloten. Er werd voor bebording gezorgd en er waren verkeersregelaars.

Tijdens deze buitendienststelling werd opnieuw de treindienst aangepast; er reden alleen sneltreinen tussen Amersfoort en Amsterdam (treinserie 5800) en de serie Utrecht – Hilversum – Schiphol - Leiden (5700). De treinen (serie 4900) naar/van Almere Oostvaarders reden niet. De Intercity’s van Amersfoort naar Schiphol reden weer om via Utrecht Centraal (via Utrechtboog bij Bijlmer).

De goederendienst (ACTS, Railion, ERS Railways) werd in beide richtingen over spoor 904 afgewikkeld, evenals de internationale treinen naar/van Berlijn.

Er werden damwanden in spoor 902 ingedrukt, perronkeerwanden langs spoor 904 gelost en (hand)wissel 15 (naar kopspoor 9) nabij de grote overweg werd verwijderd en vervangen door doorgaand spoor. Verder werd het 1e perron aan de zuidzijde (richting Sportpark) met 50 meter verlengd en voorzieningen in het infrasysteem aangebracht, zodat ook tijdens de latere werkzaamheden de treindienst kan worden gehandhaafd.

     

Halteringen verlegd naar zuidzijde

De perron 1-verlenging (spoor 901) vindt plaats aan de zuidzijde (Sportparkzijde), dus richting uitrij(dwerg)sein 42. De haltering van de treinen op spoor 901 vindt dan een stukje zuidelijker plaats, zodat de tunnelbouw vrij blijft van spoorbezetting en ondergraven kan worden. Deze constructie is eerder toegepast toen het oude stationsgebouw werd gesloopt en vervangen door het huidige (1990-1992). Spoor 901 had toen zelfs een tijdelijk stootjuk en werd de rest van spoor 901 "overkluisd" met steigerconstructie. De treindienst werd daarop aangepast.

Het eilandperron aan de zuidzijde is ooit lang geleden al langer gemaakt voor haltering van lange IC's (spoor 902 richting Amersfoort) maar dat is nooit benut. Toen het klaar was gingen de IC's Hilversum voorbij (1995). Ook de haltering op spoor 902 (naar Amersfoort) zal dus verder richting sein 40 plaatsvinden.

Er zijn nieuwe stopplaatsborden geplaatst. Mogelijk dat de wat vreemde S-bocht richting Baarn (plaatselijke baanvaksnelheid 40 km/h) vlak voor het kruis met het spoor van Utrecht naar perronspoor 903, ooit nog eens zal verdwijnen. Het lijkt logisch dat het emplacement aan de zuidzijde ook heringericht zal worden; immers, door perronverlenging aan de noordzijde (bij opgeheven overweg), zou aan de zuidkant wat ruimte vrijkomen. (Fotobewerking Nico Spilt)

 • Sein 40 was vroeger een hoog sein met "koeiekop". Zie het thema Lichtseinen.

Ook de haltering op spoor 903 (richting Naarden-Bussum) komt iets zuidelijker, zodat ook dit spoor ter hoogte van de tunnelbreedte vrij komt van halterende treinen en de ondergraving gebouwd kan worden. De aankondigingssectie voor de ahob Hoge Larenseweg in spoor 903 is daarvoor ook verplaatst.

Inmiddels zijn de staanders en spanten op het eilandperron ter breedte van de tunnelbouw ook verwijderd. De foto’s geven weer een impressie van dit imposante bouwwerk.

Sloopvergunningen

Op 24 augustus 2006 verleende de Gemeente Hilversum sloopvergunningen voor de toekomstige sloop van het Siemensgebouw, het Structongebouw, de Wizzl en het zandgele stenen gebouwtje in de overweg Larenseweg/Stationsstraat, het voormalige seinhuis Post T.

Op de plek waar handwissel 15 lag, dat toegang gaf tot kopspoor 9, is een berg ballast gestort. Rechts het markante seinhuis, dat eind 2007 zal worden gesloopt. Deze post, gebouwd in 1959, is zeer waarschijnlijk ontworpen door S. Krudde. Het Struktongebouw, links op de foto, zal ook worden gesloopt, net als het Siemensgebouw achter post T.

Samenvatting van de werkzaamheden weekend 26/27 augustus 2006

 • wissel 15 (naar kopspoor 9) bij de grote overweg is verwijderd en in doorgaand spoor gemaakt. Dit zgn. grendelwissel zat handmatig in de beveiliging; je moest vroeger de sleutel op post T ophalen.
 • Verplaatsing van wissel 5 (nu een wissel met hoekverhouding 1:12) in spoor 901/902 bij de kleine overweg wordt naar september doorgeschoven; wordt dan een 1:15-wissel in voorbereiding op toekomstig spoorgebruik en komt iets zuidelijker te liggen, dus zeg maar waar nu het Siemensgebouwtje achter Post T staat (sloopvergunning is door gemeente Hilversum is afgegeven);
 • spoor 901 en 902 waren halverwege van tijdelijke stootjukken voorzien (ter hoogte van de girogeld-automaat op 1e perron) om een beperkte treindienst (kerend) te creŽren; dit werd echter niet gebruikt... Vanaf de grote spoorbomen waren de sporen 901 en 902 tijdelijk in gebruik met grote rijplaten om bouwverkeer in deze sporen te brengen. Vreemd gezicht: een grote oplegger-vrachtwagen tussen beide perrons!! Dwergsein 12 (vertreksein voor spoor 901 naar Naarden-Bussum) moest tijdelijk verwijderd worden om ruimte te maken voor bouwverkeer;
 • de halteringsstopplaatsborden voor spoor 901, 902 en 903 zijn zuidelijker geplaatst om de treinen straks iets zuidelijker te laten stoppen en dus vrij te houden van de bouwplaats; zie plattegrond hiernaast (bron: NS-folder).
 • al het treinverkeer (series 5800 Amf - Amr en 5700 Ut – Wp - Ledn) reed over spoor 903 vice versa; goederendienst(ACTS, Railion, ERS Railways) over spoor 904 in beide richtingen. De Berlijntreinen reden wel over spoor 904 vice versa. IC’s waren omgeleid over Utrecht en treinen Ut - Almo reden niet;
 • eerste perron aan de zuidkant is met 50 meter verlengd met buisconstructies en houten bevloering langs spoor 901 ten behoeve van opgeschoven halteringen;
 • aan het zuidelijk emplacement verandert voorlopig niets;
 • boven de sporen 901, 902, 903 en 904 zijn eerder al aparte schakelbare bovenleidingsecties gemaakt, waardoor deze perronsporen in twee fases apart spanningloos gesteld kunnen worden (is te zien aan de zogenaamde “spinnenkop” in de rijdraad);
 • er wordt geen gebruik gemaakt van zgn. hulpbruggen in de sporen. Na afloop werkzaamheden dit weekend werd alles weer dicht gemaakt en hersteld. T.z.t. gaat men de brugdekken (= de tunnelplafonds) inschuiven op de paalconstructies en daarna zand uitgraven.

Overigens waren er zaterdagmiddag wat problemen met het indrukken van de stalen damwandplanken (10 meter lengte en elk 1000 kilo zwaar) in spoor 2; enkele damwanden stuitten op diepte op iets hards en gingen niet verder de grond in. Moesten dus "afgezaagd" worden. Er zal toch niet een reuze zwerfkei uit de pleistocene ijstijd onder de grond liggen? Hierdoor ontstond wat achterstand op de planning.

Zondagmiddag om 14.30 uur was er een bouwvergadering. Geoordeeld werd hoe ver men was gekomen en welke maatregelen genomen moesten worden om de sporen op maandag Aanvang Dienst weer vrij te kunnen geven.

De volgende grote buitendienststelling is in het weekend van 23/24 september waarin verder gewerkt zal worden met het indrukken van damwanden.

Geraadpleegde bronnen

 • Website Gemeente Hilversum, www.hilversum.nl >projecten >tunnelonderhetspoor
 • Bewonersinformatiebrief augustus 2006
 • ProRail Projectvoorlichting en website NS Reisinformatie, www.ns.nl
 • Met dank aan Project Communicatieadviseur ProRail en Bouwprocesleider Arcadis, NedRail, en BAM

Alle foto's Edward Bary.
vorige       start       omhoog