Ombouw Hilversum (deel 5)

door Edward Bary


Vierde buitendienststelling, 23 en 24 september 2006

ProRail voerde, samen met diverse aannemers, in het weekend van 23/24 september wederom grootschalige werkzaamheden uit voor de bouw van de fiets- en voetgangerstunnel onder station Hilversum tijdens de vierde buitendienststelling (van zaterdagnacht 00.00 uur tot maandagochtend 05.00 uur). De treindienst was wederom aangepast, op dezelfde wijze als in de vorige, derde buitendienststelling in augustus.

Om de veiligheid van weggebruikers te waarborgen werd de (bediende) overweg in de Larenseweg/Stationsstraat opnieuw geheel afgesloten. De overweg (ahob) aan de Hoge Larenseweg werd bij rangeerbewegingen van werktreinen ook tijdelijk afgesloten. Er werd voor bebording gezorgd en er waren verkeersregelaars.

Er werd gewerkt van zaterdagnacht 00.00 uur tot maandagochtend 05.00 uur. Om gevaarlijke situaties te voorkomen werd de overweg aan de Stationsstraat geheel afgesloten; deze overweg kon zo gebruikt worden als inzetplaats voor het vele zwaar materieel en machines. Tijdens de buitendienststelling kon het gebruik van (zware) machines en verlichting overlast met zich meebrengen. Na het weekend waren de maandag- en dinsdagnacht gereserveerd om eventuele restwerkzaamheden uit te voeren.

De foto hierboven is gemaakt vanaf het bordes van Post T. Men is bezig met de sloop van het houten Siemensgebouwtje (zie toelichting in de tekst verderop). Links het gebouwtje van Strukton, dat over enige tijd eveneens zal worden gesloopt. Post T zelf, gebouwd in 1958 naar een ontwerp van (zeer waarschijnlijk) S. Krudde, zal zoals het er nu naar uitziet na december 2007 worden gesloopt. Het oude seinhuisgebouw huisvest nog de relaisapparatuur, die tot einde volgend jaar nog nodig is voor de beveiliging. Daarna wordt op een moderner systeem overgegaan dat aangepast is aan de nieuwe sporenlay-out van het emplacement.


Nieuwe manier van werken

Bij de vorige buitendienststelling heeft ProRail moeten constateren dat het inbrengen van de damwanden minder vlot verliep dan verwacht. De oorzaak hiervan was dat zich op tien meter diepte onverwacht harde aardlagen bevinden. De geluidsarme Silent Pilar-machine die wordt ingezet, bleek niet overal in staat de wanden in deze harde grond te drukken. Vooral het indrukken van de damwandplanken onder het spoor aan de Amersfoortse zijde ging zo moeizaam, dat er onvoldoende tijd was om alle damwanden in te brengen.

Dit betekende dat ProRail genoodzaakt was een andere methode in te zetten om de wanden toch tijdig in de grond te krijgen. Er is daarom besloten om de damwanden met de Silent Pilar (een machine die damwanden in de grond drukt in plaats van slaat) met behulp van een “smeermiddel” de grond in te drukken. Aangezien er ook bij deze methode niet getrild of geheid hoeft te worden, zal de nieuwe methode niet meer geluidsoverlast dan voorheen met zich meebrengen.

Deze nieuwe methode van werken werd voor het eerst ingezet bij in het buitendienst-stellingsweekende van 23/24 september. De aannemer ging verder met het aanbrengen van de damwanden en ProRail gaat ervan uit de opgelopen achterstand in te kunnen lopen.


Samenvatting van de werkzaamheden

Wissel 5 ter hoogte van de ahob Hoge Larenseweg in spoor 901/902 (Bussumzijde) werd ongeveer 50 meter naar het zuiden verplaatst; dit nieuwe wissel heeft een hoekverhouding gekregen van 1:15 en kan dus met iets hogere snelheid (dan de 40 km/h bij een 1:12-wissel) bereden worden. Dit in voorbereiding op toekomstig spoorgebruik. Het oude wissel 5 zal binnenkort uitgenomen worden en vervangen door doorgaand spoor. Spoor 901 werd aangesloten met een flauwe boog.

Damwandplanken in eilandperron; de zeer beperkte werkruimte op het relatief smalle eilandperron waarbij veel manoeuvreerruimte kwam kijken, maakte het noodzakelijk de normale (tunnel)toegang naar dit perron geheel voor reizigers af te sluiten (zie loopbrug verderop).

Het houten gebouwtje bij de bediende overweg achter voormalig Post T tussen sporen richting Amsterdam (Siemensgebouw) werd op zondag gesloopt en in afvalcontainers afgevoerd. Dat “Siemensgebouwtje” was ooit aangelegd omdat de beveiliging van het emplacement Hilversum proefgebied is geweest voor EBS-bediening.

In de week van 18 september is gestart met het plaatsen van hekken op het stationsplein aan centrumzijde. Op de hekken komen waarschuwingsborden om mensen er vast op te attenderen hun fiets elders te gaan plaatsen. Momenteel overleggen de gemeente en ProRail over extra stallingsmogelijkheden bij het stationsplein. Het station blijft voorlopig gewoon bereikbaar over het plein via openingen tussen de hekken.

Omdat dit weekend de gebruikelijke toegang naar het eilandperron (sporen 902 en 903) niet mogelijk was vanwege de werkzaamheden op het perron, werd een tijdelijke, houten loopbrug over de sporen 901 en 902 gelegd ter hoogte van de geldautomaat (op het eerste perron) om de reizigers toegang te geven naar spoor 903 waar de stoptreindienst werd afgewikkeld in beide richtingen.

Het eerste tunneldek is op de bouwplaats in aanbouw, bestemd voor sporen 903 en 904, wordt later doorgeschoven naar 901/902.

Tevens zijn diverse kabel- en bovenleidingswerkzaamheden uitgevoerd.

Compensatie voor de vervallen parkeerplaatsen op het Oosterspoorplein is gevonden in uitbreiding van het parkeerterrein achter het Teleac-gebouw aan de andere zijde van het station. Op het Oosterspoorplein is ruimte gevonden voor het plaatsen van (extra) fietsbeugels.

Ook is gestart met voorbereidende maatregelen langs de Zuiderweg voor het verleggen van het buitenste spoor voor het nieuw te bouwen perron. Dit extra perron maakt het mogelijk dat de intercity in de toekomst weer in Hilversum kan stoppen. Er is inmiddels een bouwkeet geplaatst langs het spoor richting Amersfoort, voorbij de Beatrixtunnel. Deze keet doet dienst als vergaderruimte voor de aannemer en bouwdirectie voor dit perron. Binnenkort wordt voor direct omwonenden een informatieavond georganiseerd over de maatregelen langs de Zuiderweg die nodig zijn voor het extra perron.

De volgende buitendienststellingen

  • zaterdag 21 tot en met zondag 22 oktober 2006
  • januari 2007
  • augustus 2007
  • november 2007
  • december 2007

Klankbordgroep

De klankbordgroep die is opgericht om te kunnen achterhalen wat er onder de bewoners leeft en om beter met bewoners te communiceren, kwam woensdag 20 september weer bij elkaar om te overleggen met de gemeente en ProRail.

Geraadpleegde bronnen

  • Website Gemeente Hilversum, www.hilversum.nl >projecten >tunnelonderhetspoor
  • Bewonersinformatiebrief ProRail september 2006
  • ProRail Projectvoorlichting en website NS Reisinformatie, www.ns.nl
  • Met dank aan Project Communicatieadviseur ProRail en Bouwprocesleider Arcadis, NedRail, en BAM

Alle foto's Edward Bary.
vorige       start       omhoog