Ombouw Hilversum (deel 6)

door Edward Bary


Vijfde buitendienststelling, 21 en 22 oktober 2006

De vijfde weekend-buitendienststelling stond in het teken van het inschuiven van het eerste tunneldek voor de sporen 903 en 904 dat op zaterdag tot stand kwam. Deze betonnen bak vormt in feite het plafond van de toekomstige tunnel, met daarop de spoorbevestiging. Het karwei trok veel publieke belangstelling. De (locale) media besteedden er eveneens ruim aandacht aan. De buitendienststelling duurde weer van zaterdag 00.00 uur tot maandagmorgen 05.00 uur.

Stand van zaken

ProRail was in verband met de harde grond tijdens de laatste buitendienststelling in september (zie beschreven bouwmethode in deel 5) genoodzaakt een andere methode in te zetten om de damwanden in te drukken. Deze methode bleek te werken en alle damwanden onder de sporen zijn inmiddels ingebracht. Hiermee is veel achterstand ingelopen. De damwanden onder het station en andere plaatsen worden later ingebracht.

Hilversum, 21 oktober 2006. Elke plaats in Het Gooi en omgeving heeft wel ergens een grote kei liggen. Amersfoort noemt zich zelfs heel brutaal de Keistad. Maar vlak de kei in Hilversum niet uit! Tijdens de werkzaamheden op het emplacement kwam er weer een flinke jongen naar boven. Foto Rienk Nauta.

Aanpassing treinverkeer

De treindienst was ook dit weekend weer aangepast, maar week af van vorige weekenden waarin gewerkt werd. Al het treinverkeer werd afgewikkeld over de sporen 901 en 902, de Intercity’s Groningen/Leeuwarden/Enschede – Schiphol v.v. reden ook, zij het dat het treindeel naar/van Amsterdam gecombineerd reed met het Schipholdeel en in zijn geheel via Amsterdam CS en vervolgens de route over de Westtak naar/van Schiphol bereed. In dit weekend was namelijk vanwege werkzaamheden te Amsterdam Zuid ook het treinverkeer tussen Duivendrecht/Amsterdam RAI en Schiphol gestremd. Ook de goederendienst reed normaal over Hilversum. De internationale treinen van/naar Amsterdam en Hannover/Berlijn/Szczecin waren omgeleid via Utrecht Centraal.

Samenvatting van de werkzaamheden

De werkzaamheden van dit weekend betroffen:

 • het inschuiven van het eerste tunneldek voor de sporen 903 en 904. Deze klus werd op zaterdag uitgevoerd. Het inschuiven van tunneldekken is een beproefde en veelal succesvolle methode om op betrekkelijk snelle wijze een voorgebouwd kunstwerk op zijn plaats te krijgen, waarbij het treinverkeer zo kort mogelijk wordt stilgelegd. Tussen 14.30 en 18.30 uur werd met behulp van hydraulische vijzels, aangestuurd via een centrale stuurtafel, het tweesporige betonnen dek over glijbanen op zijn plaats gelegd. Het dek lag rond 18.30 uur op zijn definitieve plaats en kon begonnen worden met herstel van de railinfra. Aanvankelijk lag het in de bouwplannen in de bedoeling, dat dit dek in januari 2007 nog eens doorgeschoven zou gaan worden naar de sporen 901 en 902, maar intussen heeft Ballast Nedam voor een andere oplossing gekozen. Het nog te bouwen tunneldek voor de sporen 901/902 zal in januari met Mammoet roltransportwagens naar zijn plek gereden worden. Ook met dit verrijdbare systeem waarbij gebruik wordt gemaakt van afzonderlijke bestuurbare wielstellen is al veel ervaring opgedaan bij voorgaande projecten.
 • ter hoogte van de Beatrixtunnel werd het bestaande wisselcomplex vervangen door nieuwe wisselverbindingen in voorbereiding op het toekomstige sporenplan. De beveiliging hierop werd reeds aangepast.
 • het Oosterspoorplein is nu geheel ingericht als bouwlocatie; het wegverkeer wordt omgeleid via de Kleine Drift naar en van de Zuiderweg. De aangekondigde bewonersavond over de maatregelen langs de Zuiderweg voor het verleggen van het buitenste spoor voor het nieuw te bouwen 3e perron werd gehouden op donderdag 19 oktober. Direct omwonenden hebben hiervoor van de gemeente een uitnodiging ontvangen. Het AVIA-tankstation is nog net bereikbaar.
 • de eerste perronkeerwanden van het aan te leggen tweede eilandperron (3e perron) zijn geplaatst; aan de zuidzijde is een nieuw hoog daglichtsein geplaatst, wat het seinnummer 30 heeft gekregen.
 • het stationsplein aan de centrumzijde is gedeeltelijk met hekken afgezet ter plekke van de nog te maken tunneluitmonding. Het station blijft voorlopig bereikbaar over het plein via doorgangen tussen de hekken.

Enkele beelden van de werkzaamheden

 
 
 
 
 

Op de onderste twee foto's is een werktrein bezig met het uitrichten van de rails. Daartoe wordt ongeveer 50 meter voor de werktrein uit een karretje voortbewogen, dat door de werktrein uitgestraalde lichtsignalen opvangt en weerkaatst. De foto rechtsonder is gemaakt door Rienk Nauta, alle overige foto's Edward Bary.

Stallingsmogelijkheden fietsen

Door het inrichten van het bouwterrein voor de tunnel onder het stationsgebouw door was de parkeergelegenheid voor fietsers aanzienlijk verminderd. Om de ontstane overlast zoveel mogelijk te beperken zijn 125 fietsklemmen op het Stationsplein (centrumzijde) bijgeplaatst en wordt zo snel mogelijk ruimte gecreŽerd voor nog eens 100 extra fietsenrekken. Aan de andere kant van het station, op het Oosterspoorplein, zijn door de gemeente tijdelijke parkeervakken voor auto’s aangelegd. Het verkeer rijdt sinds eind september om het Oosterspoorplein heen, om de aannemer meer werkruimte te bieden. Het Oosterspoorplein is als werkterrein ingericht, ook zal hier de grond die uit de bouwput komt tijdelijk worden opgeslagen. Rondom de viskraam Boor zijn tussen de 150 en 200 extra fietsklemmen geplaatst, terwijl ook voor het Connexxion-gebouw nog extra klemmen worden geplaatst. Uitgangspunt is dat er voldoende ruimte overblijft bij de toegang tot het Oosterspoorpleingebouw.

Handhaving fietsenparkeerverbod

Door de gemeente is een plan van aanpak gemaakt om strikt te handhaven op fietsen die buiten de rekken staan. Dit om de toegangen van het station voor bezoekers bereikbaar te houden en vluchtroutes in geval van calamiteiten te garanderen. Onderdeel is onder andere dat alleen mag worden gestald in de daarvoor aangegeven zones, fietsen daarbuiten worden na waarschuwing verwijderd. De maatregelen zullen apart door de gemeente aangekondigd worden.

Overige werkzaamheden

Deze maand is NS begonnen met voorbereidingen voor de verbouwing van de hal van station Hilversum. Na afronding van de werkzaamheden zal de stationshal plaats bieden aan de Tickets & Service balie van NS, Smullers, AH to go en AKO. GWK krijgt een nieuwe plek in een deel van het voormalige restaurant met een entree aan het voorplein. Het huidige restaurant wordt medio januari gesloten.

De volgende buitendienststellingen (exacte data nog niet bekend)

 • januari 2007
 • april 2007
 • augustus 2007
 • november 2007
 • december 2007

Geluidwerende maatregelen langs Zuiderweg

Blijkens een publicatie in Dagblad De Gooi- en Eemlander maken de bewoners van de woningen aan de Zuiderweg zich zorgen over de aard van de geluidwerende afscheiding die aangebracht zal worden tussen het spoor en de weg. Op een informatieavond voor omwonenden viel al de term 'Berlijnse Muur'. Maar volgens ProRail en de gemeente zal het zo'n vaart niet lopen, omdat de buurtbewoners zelf nog hun zegje mogen doen over de afscheiding.

Project beschilderen schuttingen

SchilderprojeKten is benaderd om de bouwschutting een vrolijker aanzicht te geven. Zij hebben een oproep gedaan aan leerlingen van de basisscholen in de omgeving van het station om de schutting om het Oosterspoorplein achter het station beschilderen. Er zijn al leuke tekeningen binnen en SchilderprojeKten gaat bekijken welke kinderen een uitnodiging gaan krijgen om mee te doen. Daarna worden zes schildermiddagen in de maanden oktober en november ingepland om de schuttingen te beschilderen. In december, tussen Sinterklaas en Kerst wordt het SchilderprojeKt onthuld.

Zie www.schilderprojekten.com.

Geraadpleegde bronnen

 • Website Gemeente Hilversum, www.hilversum.nl >projecten >tunnelonderhetspoor
 • Dagblad De Gooi- en Eemlander
 • Bewonersinformatiebrief ProRail oktober 2006
 • ProRail Projectvoorlichting en website NS Reisinformatie, www.ns.nl
 • Met dank aan Project Communicatieadviseur ProRail en Bouwprocesleider Arcadis, NedRail, en BAM, Ballast Nedam

Alle foto's Edward Bary, tenzij anders vermeld.
vorige       start       omhoog