Ombouw Hilversum (deel 8)

door Edward Bary, foto's Rienk Nauta


Onthulling kunstwerk Oosterspoorplein

Op de regenachtige en druilerige 16 december 2006 was het toch feest op het Hilversumse Oosterspoorplein en Kleine Drift. Om 13.00 uur werd vanaf het terras van eetcafé ‘t Spoor, het kunstwerk op de schutting op het Oosterspoorplein onthuld. Dit prachtige kunstwerk van bijna vijftig meter lengte werd onthuld door de mooiste vrouw van Nederland, Yolanthe Cabau van Kasbergen. Zij kwam in gezelschap van Baas B.

Meer dan dertig kinderen van verschillende basisscholen, de Leeuwenhoek-, de Minckelers-, de Montessorischool Centrum en Het Kruispunt hebben meegewerkt aan dit schilderprojekt. Buurtbewoners en omwonenden werden uitgenodigd om bij de onthulling aanwezig te zijn. Zij werden getrakteerd op een gratis kopje koffie of thee. Voor kinderen was er gratis warme chocolademelk en oliebollen.

   

SchilderprojeKten (zie bronnenoverzicht) was benaderd om de bouwschutting een vrolijker aanzicht te geven. Zij hebben een oproep gedaan aan leerlingen van de basisscholen in de omgeving van het station om de schutting om het Oosterspoorplein achter het station te beschilderen. Er kwamen leuke tekeningen en ideeën binnen en SchilderprojeKten nam de coördinatie op zich om te bekijken welke kinderen een uitnodiging kregen om mee te doen. Daarna werden zes schildermiddagen in de maanden oktober en november ingepland om de schuttingen te beschilderen.

Getooid met veiligheidshelmen van ProRail wachtten de kinderen de komst van de prominenten waaronder ook kunstenares Heleen Boersma af. Na een toespraak door wethouder Eric Boog mochten de Bekende Nederlanders samen met zes uitverkoren kinderen het kunstwerk onthullen. Na afloop kregen de kinderen nog een suikerspin en het boek "IJzeren Lijnen" van Theo van den Boogaard aangeboden. De veiligheidshelmen moesten weer ingeleverd worden.

Het schilderobject laat het volgende zien: helemaal links en helemaal rechts een spoorboom met wachtende mensen. Aan het uiteinde van de linker spoorboom graaft een mol zich in de grond, aan het uiteinde van de rechter spoorboom doet een worm met zijn wormmobiel hetzelfde. Zij zijn het lange wachten voor de gesloten spoorbomen meer dan beu. De mol met zijn machine "de Moller” en de “wormmobiel” graven naar elkaar toe onder het motto "Hela Hola, Houd er de moed maar in”. Tenslotte fleuren de karikaturen van de BN’ers het geheel op.

Informatiebijeenkomst geluidssanering

Op 15 november 2006 is er een informatiebijeenkomst gehouden over het ontwerp saneringsprogramma, capaciteitsuitbreiding Hilversum CS. Deze avond was georganiseerd door ProRail die verantwoordelijk is voor de geluidssanering van woningen binnen het project Capaciteitsuitbreiding Hilversum CS. Woningen binnen het grensgebied van het project met een hogere geluidsbelasting dan 65 dB(A) komen in aanmerking voor geluidssanering.

Er waren rond de veertig bewoners die zich lieten informeren of hun huis in aanmerking komt en hoe de verdere procedure eruit ziet. Het ontwerp-saneringsprogramma lag met het akoestisch onderzoek tot 18 december 2006 ter inzage bij Publiekszaken in de Burgerleeskamer op het Melkpad 26. Wanneer het rapport in januari definitief wordt vastgesteld, dan krijgen bewoners en/of eigenaren die binnen het grensgebied wonen en waar maatregelen nodig zijn, bericht om een persoonlijke afspraak te maken. Per woning wordt dan bekeken welke maatregelen er nodig zijn.

Voortgang werkzaamheden

Herinrichting Zuiderweg

ProRail is een paar maanden geleden al begonnen met de werkzaamheden voor de bouw van het derde perron en het verleggen van de sporen langs de Zuiderweg. Voor de direct omwonenden was er op 19 oktober een informatieavond over de herinrichting van de Zuiderweg. Bewoners kregen zes weken de tijd om hun reactie te geven op de plannen. Om kabel- en leidingwerk uit te kunnen voeren wordt de heg langs de Zuiderweg verwijderd waardoor de parkeerplaatsen langs de Zuiderweg gedurende drie weken buiten gebruik zijn. Hetzelfde aantal parkeerplaatsen komt terug. Bewoners aan de Zuiderweg krijgen daar persoonlijk bericht over.

Damwanden

Momenteel wordt er hard gewerkt op het Stationsplein. Precies voor de ingang naar de Stationshal zijn de damwanden ingetrild. Het graafwerk aan de centrumkant van het station is inmiddels begonnen. De oude ingang van de garage van het UWV is gesloopt. Vervolgens kan het zware werk onder het station door vanaf deze kant beginnen.

Tweede tunneldek

Ook op het Stationsplein, op de hoek van de Schapenkamp en de Stationsstraat wordt nu hard gewerkt om het tweede tunneldek te bouwen. Het beton is gestort en de hulpbekisting is reeds verwijderd. Het dek is 17 meter lang en 8.20 meter breed. Dit tunneldek is het dak van de tunnel en wordt één meter dik en dient als ondergrond voor de beide sporen 901 en 902. Het wordt vrij hoog van de grond af gebouwd omdat het voor het vervoer nodig is om er zogenaamde platformwagens, een constructie met meer dan 30 wielen met een hoogte van 70 – 80 cm, onder te zetten. Hiermee kan het gevaarte met een gewicht van 450 ton naar de andere kant van het station vervoerd worden. Daar wordt het gedraaid en naar zijn plek tussen het eerste en tweede perron gereden.

De werkzaamheden vinden plaats in het weekend van 27/28 januari 2007. Op beide dagen worden de grote en de kleine spoorbomen afgesloten en is hier geen autoverkeer mogelijk. Voor voetgangers wordt een geïmproviseerd pad aangelegd wat ook niet het hele weekend begaanbaar is.

     

Grote overweg één week afgesloten

Ter voorbereiding van de werkzaamheden in het weekend van 27/28 januari, wordt vanaf maandag 22 januari 2007 de grote overweg afgesloten voor al het gemotoriseerd verkeer. Vanaf de ring Hilversum staan de omleidingsroutes aangegeven. Alleen fietsers en voetgangers kunnen van de overweg gebruik blijven maken door middel van een corridor. De hele week is Ballast Nedam bezig om de openbare weg inclusief trottoirs en fietspaden te bekleden met houten schotten en stalen rijplaten. Dit is nodig om de bestrating te beschermen voor het zware transport van het tweede tunneldek in het weekend van 27/28 januari.

Er zijn pijlers geboord; dat gebeurde ‘s nachts. Eerst was er ruimte en tijd voor 4 per nacht, maar door de nieuwe dienstregeling vanaf 10 december was er een uur minder waardoor ze er nog maar 3 konden boren. Hierdoor liggen ze iets achter op het bouwschema. Overigens zijn al die pijlers en damwanden tijdelijk, de tunneldekken zullen straks gewoon op gestorte betonnen wanden rusten. De pijlers worden dan verwijderd.

De grootste klus komt echter nog, deze is visueel niet zo interessant maar technisch des te meer. Dat is het opvangen van "de bogen" en de "gouden pilaren" in de stationshal. Die pilaren zouden anders midden in het fietspad komen. Op de bogen staat de druk van het gebouw dus daar onderdoor graven dient met uiterste omzichtigheid en de juiste berekeningen plaats te vinden; het idee is nu om de uiteinden van de bogen met elkaar te verbinden door polsdikke kabels.

 

Werkzaamheden in januari 2007

  • 8 januari: start werkzaamheden Zuiderweg
  • 15 januari: start sloop fietsenkelder
  • 18 januari: inloopavond herinrichting pleinen

Geraadpleegde bronnen

  • Website Gemeente Hilversum, www.hilversum.nl >.projecten >.tunnelonderhetspoor;
  • publicaties in Gemeentepagina Raadhuis aan huis van 7, 14 en 21 december 2006;
  • Nieuwsbrief stationsgebied – december 2006, gezamenlijke uitgave van ProRail, NS en Gemeente Hilversum; met dank aan Maria Douwes en Michelle Voogd
  • ProRail Projectvoorlichting en website NS Reisinformatie, www.ns.nl
  • Arcadis voor aanvullende technische informatie;
  • Rienk Nauta (Hilversum) voor zijn beschikbaar gestelde foto’s en zijn dagelijkse waarnemingen op de locatie.
  • Website www.schilderprojekten.com. SchilderprojeKten is sinds 1995 een samenwerkingsverband van kunstenaars naar initiatief van Heleen Boersma. Het stelt zich ten doel het verfraaien van kleurloze saaie plekken met vrolijk heldere kleuren èn humor ter verbetering van de leefbaarheid.

Alle foto's Rienk Nauta.
vorige       start       omhoog