<html> <head> <META HTTP-EQUIV="content-type" CONTENT="text/html; charset=ISO-8859-1"> <script src="top.js" language="JavaScript"></script> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="Stijlsheet.css"> <title>Kerstgroeten en nieuwjaarswensen 2013/2014</title> <SCRIPT TYPE="text/javascript" LANGUAGE="JavaScript"> <!-- if (top.frames.length < 3 ) {top.location.href = "index_groeten2013.htm";} //--> </SCRIPT> </head> <body bgcolor="#ffffff"> <script> // CREDITS: // Snowmaker Copyright (c) 2003 Peter Gehrig. All rights reserved. // Set the number of snowflakes (more than 30 - 40 not recommended) var snowmax=500 // Set the colors for the snow. Add as many colors as you like var snowcolor=new Array("#aaaacc","#ddddff","#ccccdd","#ffffe0","gray") // Set the fonts, that create the snowflakes. Add as many fonts as you like var snowtype=new Array("Arial Black","Arial Narrow","Times","Comic Sans MS") // Set the letter that creates your snowflake (recommended:*) var snowletter="*" // Set the speed of sinking (recommended values range from 0.3 to 2) var sinkspeed=1.0 // Set the maximal-size of your snowflaxes var snowmaxsize=22 // Set the minimal-size of your snowflaxes var snowminsize=10 // Set the snowing-zone // Set 1 for all-over-snowing, set 2 for left-side-snowing // Set 3 for center-snowing, set 4 for right-side-snowing var snowingzone=1 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // CONFIGURATION ENDS HERE /////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // Do not edit below this line var snow=new Array() var marginbottom var marginright var timer var i_snow=0 var x_mv=new Array(); var crds=new Array(); var lftrght=new Array(); var browserinfos=navigator.userAgent var ie5=document.all&&document.getElementById&&!browserinfos.match(/Opera/) var ns6=document.getElementById&&!document.all var opera=browserinfos.match(/Opera/) var browserok=ie5||ns6||opera function randommaker(range) { rand=Math.floor(range*Math.random()) return rand } function initsnow() { if (ie5 || opera) { marginbottom = document.body.clientHeight marginright = document.body.clientWidth } else if (ns6) { marginbottom = window.innerHeight marginright = window.innerWidth } // bijgestuurd door Nico Spilt (dec.2013) // we zorgen dat de vlokken niet te veel naar rechts en te veel naar beneden gaan marginbottom = 23900 marginright = 750 var snowsizerange=snowmaxsize-snowminsize for (i=0;i<=snowmax;i++) { crds[i] = 0; lftrght[i] = Math.random()*15; x_mv[i] = 0.03 + Math.random()/10; snow[i]=document.getElementById("s"+i) snow[i].style.fontFamily=snowtype[randommaker(snowtype.length)] snow[i].size=randommaker(snowsizerange)+snowminsize snow[i].style.fontSize=snow[i].size snow[i].style.color=snowcolor[randommaker(snowcolor.length)] snow[i].sink=sinkspeed*snow[i].size/5 if (snowingzone==1) {snow[i].posx=randommaker(marginright-snow[i].size)} if (snowingzone==2) {snow[i].posx=randommaker(marginright/2-snow[i].size)} if (snowingzone==3) {snow[i].posx=randommaker(marginright/2-snow[i].size)+marginright/4} if (snowingzone==4) {snow[i].posx=randommaker(marginright/2-snow[i].size)+marginright/2} snow[i].posy=randommaker(2*marginbottom-marginbottom-2*snow[i].size) snow[i].style.left=snow[i].posx snow[i].style.top=snow[i].posy } movesnow() } function movesnow() { for (i=0;i<=snowmax;i++) { crds[i] += x_mv[i]; snow[i].posy+=snow[i].sink snow[i].style.left=snow[i].posx+lftrght[i]*Math.sin(crds[i]); snow[i].style.top=snow[i].posy if (snow[i].posy>=marginbottom-2*snow[i].size || parseInt(snow[i].style.left)>(marginright-3*lftrght[i])){ if (snowingzone==1) {snow[i].posx=randommaker(marginright-snow[i].size)} if (snowingzone==2) {snow[i].posx=randommaker(marginright/2-snow[i].size)} if (snowingzone==3) {snow[i].posx=randommaker(marginright/2-snow[i].size)+marginright/4} if (snowingzone==4) {snow[i].posx=randommaker(marginright/2-snow[i].size)+marginright/2} snow[i].posy=0 } } var timer=setTimeout("movesnow()",50) } for (i=0;i<=snowmax;i++) { document.write("<span id='s"+i+"' style='position:absolute;top:-"+snowmaxsize+"'>"+snowletter+"</span>") } if (browserok) { window.onload=initsnow } </script> <table width="720"> <tr> <td> <h1>Kerstgroeten en nieuwjaarswensen 2013/2014</h1> <p>0*./ \ .* ..*. &* * & 0 * <br>. (" ." )* * /.k&.k&\*. *  ______. * * <br>.( . " . ) ./" 'k& ' " \. * ./______/~<*. *.0* . *0 <br>*(...'" '.. ) *l%l%l%l%l%. \ 0u0u \\l%l%l%l% . <br>"*" " *"`"*" " *"` "*"*" " *"`"*</p> <p>Ik wens jou heel fijne kerstdagen en een voorspoedig 2014. <a href="http://translate.google.nl/?hl=nl&tab=wT#nl|nl|Ik%20wens%20jou%20heel%20fijne%20kerstdagen%20en%20een%20voorspoedig%202014." target="_blank">Beluister mijn groet</a> in vele talen. Kies in Google Translate de gewenste taal en klik op het luidsprekertje bij de vertaling.</p> </td> </tr> </table> <br> <hr> <table width="720"> <tr> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2013Carina.JPG" width="600" height="365"> </td> </tr> <tr> <td align="center"> <p>Carina Spilt (schilderijen van Rein Pol, 1994)</p> </td> </tr> </table> <hr> <table width="720"> <tr> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2013EricPaulus.JPG" width="600" height="400"> </td> </tr> <tr> <td align="center"> <p>Eric Paulus</p> </td> </tr> </table> <hr> <table width="720"> <tr> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2013BertBolle.JPG" width="600" height="413"> </td> </tr> <tr> <td align="center"> <p>Houttransport in de regio Denmark, Australi. In Albany wordt het gekapte hout verscheept. <a href="barometermuseum.htm">Ethne en Bert Bolle</a></p> </td> </tr> </table> <hr> <table width="720"> <tr> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2013RobertoHeijmans.JPG" width="700" height="360"> </td> </tr> <tr> <td align="center"> <p><a href="netecht.htm#heijmans">Roberto Heijmans</a></p> </td> </tr> </table> <hr> <table width="720"> <tr> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2013KoosHagers.JPG" width="600" height="400"> </td> </tr> <tr> <td align="center"> <p>Koos Hagers (trein bij Baarn)</p> </td> </tr> </table> <hr> <table width="720"> <tr> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2013Leo.JPG" width="331" height="400"> </td> </tr> <tr> <td align="center"> <p>Leo Spilt (Como, Kerstmis 2013)</p> </td> </tr> </table> <hr> <table width="720"> <tr> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2013EllyHofsteenge.JPG" width="502" height="400"> </td> </tr> <tr> <td align="center"> <p><a href="kunst.htm#hofsteenge">Elly Hofsteenge</a> (komeet boven Rotterdam in 1680)</p> </td> </tr> </table> <hr> <table width="720"> <tr> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2013AdelaBurger.JPG" width="600" height="400"> </td> </tr> <tr> <td align="center"> <p>Adela Burger, NVBS Hilversum</p> </td> </tr> </table> <hr> <table width="720"> <tr> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2013VictorLansink.JPG" width="449" height="233"> </td> </tr> <tr> <td align="center"> <p>Victor Lansink, <a href="http://www.railtrash.net/" target="_blank">www.railtrash.net</a></p> </td> </tr> </table> <hr> <table width="720"> <tr> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2013Stichting162.JPG" width="322" height="495"> </td> </tr> <tr> <td align="center"> <p><a href="Dieselloks_162.htm">Stichting 162</a></p> </td> </tr> </table> <hr> <table width="720"> <tr> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2013Miniworld.JPG" width="600" height="358"> </td> </tr> <tr> <td align="center"> <p>Miniworld Rotterdam, <a href="http://www.miniworldrotterdam.com/" target="_blank">www.miniworldrotterdam.com</a></p> </td> </tr> </table> <hr> <table width="720"> <tr> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2013TEE-Nederland.JPG" width="562" height="374"> </td> </tr> <tr> <td align="center"> <p>Het bestuur van de <a href="stichting_TEE.htm">Stichting TEE Nederland</a> en het bestuur van het<br>Transportmuseum Lelystad wensen u een voorspoedig 2014.</p> </td> </tr> </table> <hr> <table width="720"> <tr> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2013MartijnHaman.JPG" width="600" height="400"> </td> </tr> <tr> <td align="center"> <p>Martijn Haman, <a href="http://www.martijnhaman.nl/" target="_blank">www.martijnhaman.nl</a></p> </td> </tr> </table> <hr> <table width="720"> <tr> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2013jaroverre.JPG" width="478" height="450"> </td> </tr> <tr> <td align="center"> <p>Jaroverre, La Gare, <a href="frankrijk_stoom.htm#141R840">Louroux de Bouble</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.jaroverre.fr/" target="_blank">www.jaroverre.fr</a></p> </td> </tr> </table> <hr> <table width="720"> <tr> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2013Roestrijden.JPG" width="300" height="459"> </td> </tr> <tr> <td align="center"> <p>Stichting Holland Spoor, <a href="http://www.shsrail.nl/" target="_blank">www.shsrail.nl</a> - Roestrijden.nl, <a href="http://www.roestrijden.nl/" target="_blank">www.roestrijden.nl</a></p> </td> </tr> </table> <hr> <table width="720"> <tr> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2013HenkDeJager.JPG" width="575" height="450"> </td> </tr> <tr> <td align="center"> <p>Henk de Jager, <a href="http://www.uquilair.nl/" target="_blank">www.uquilair.nl</a></p> </td> </tr> </table> <hr> <table width="720"> <tr> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2013KurtFoncke.JPG" width="600" height="394"> </td> </tr> <tr> <td align="center"> <p>Kurt Foncke</p> </td> </tr> </table> <hr> <table width="720"> <tr> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2013ArnoudAquina.JPG" width="600" height="450"> </td> </tr> <tr> <td align="center"> <p>Arnoud Aquina (foto: Mariembourg, oktober 2004, CFV3V)</p> </td> </tr> </table> <hr> <table width="720"> <tr> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2013PeterEradus.JPG" width="600" height="300"> </td> </tr> <tr> <td align="center"> <p>Peter Eradus</p> </td> </tr> </table> <hr> <table width="720"> <tr> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2013RobertZondervan.JPG" width="500" height="400"> </td> </tr> <tr> <td align="center"> <p>Robert Zondervan, <a href="http://www.treinenwereld.eu/" target="_blank">www.treinenwereld.eu</a></p> </td> </tr> </table> <hr> <table width="720"> <tr> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2013HenkZwoferink.JPG" width="600" height="407"> </td> </tr> <tr> <td align="center"> <p>Henk Zwoferink</p> </td> </tr> </table> <hr> <table width="720"> <tr> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2013MarcPetit.JPG" width="600" height="450"> </td> </tr> <tr> <td align="center"> <p>Marc Petit, <a href="http://www.marcpetit.centerall.com/" target="_blank">www.marcpetit.centerall.com</a></p> </td> </tr> </table> <hr> <table width="720"> <tr> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2013NFLS.JPG" width="600" height="413"> </td> </tr> <tr> <td align="center"> <p>St. Noord-Friesche Lokaal Spoorwegmaatschappij (Dockumer Lokaeltsje), <a href="http://www.nfls.eu/" target="_blank">www.nfls.eu</a></p> </td> </tr> </table> <hr> <table width="720"> <tr> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2013WimVink.JPG" width="600" height="394"> </td> </tr> <tr> <td align="center"> <p>Wim Vink</p> </td> </tr> </table> <hr> <table width="720"> <tr> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2013EdwardBary.JPG" width="600" height="419"> </td> </tr> <tr> <td align="center"> <p>Edward Bary, <a href="http://www.archiefedwardbary.nl/" target="_blank">www.archiefedwardbary.nl</a></p> </td> </tr> </table> <hr> <table width="720"> <tr> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2013GuidoRademacher.JPG" width="600" height="399"> </td> </tr> <tr> <td align="center"> <p>Guido Rademacher (foto: loc St. Gobain als monument in <a href="Stolberg.htm">Stolberg</a>)</p> </td> </tr> </table> <hr> <table width="720"> <tr> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2013Trainini.JPG" width="600" height="356"> </td> </tr> <tr> <td align="center"> <p>Trainini, Praxismagazin fr Spurweite Z, <a href="http://www.trainini.de/" target="_blank">www.trainini.de</a></p> </td> </tr> </table> <hr> <table width="720"> <tr> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2013PeterConny.JPG" width="600" height="356"> </td> </tr> <tr> <td align="center"> <p>Peter & Conny</p> </td> </tr> </table> <hr> <table width="720"> <tr> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2013WimMensinga.JPG" width="378" height="450"> </td> </tr> <tr> <td align="center"> <p>Wim en Joke Mensinga</p> </td> </tr> </table> <hr> <table width="720"> <tr> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2013RobQuaedvlieg.JPG" width="600" height="400"> </td> </tr> <tr> <td align="center"> <p>Rob Quaedvlieg</p> </td> </tr> </table> <hr> <table width="720"> <tr> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2013WoutVerspuij.JPG" width="600" height="448"> </td> </tr> <tr> <td align="center"> <p>Wout & Elly Verspuij</p> </td> </tr> </table> <hr> <table width="720"> <tr> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2013JanDeKroon.JPG" width="313" height="450"> </td> </tr> <tr> <td align="center"> <p>Jan de Kroon</p> </td> </tr> </table> <hr> <table width="720"> <tr> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2013BasVanHeezik.JPG" width="600" height="450"> </td> </tr> <tr> <td align="center"> <p>Bas van Heezik, Instructiemachinist NSR/Medewerker Ondersteunende Taken</p> </td> </tr> </table> <hr> <table width="720"> <tr> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2013PeterZwiersch.JPG" width="600" height="423"> </td> </tr> <tr> <td align="center"> <p>Peter en Corry Zwiersch</p> </td> </tr> </table> <hr> <table width="720"> <tr> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2013BasMeijer.JPG" width="600" height="450"> </td> </tr> <tr> <td align="center"> <p>Bas Meijer</p> </td> </tr> </table> <hr> <table width="720"> <tr> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2013ZeeuwseTreinModelRuilbeurs.JPG" width="484" height="400"> </td> </tr> <tr> <td align="center"> <p>Zeeuwse Trein Model Ruilbeurs (zie aankondigingen in de <a href="agenda.htm">agenda</a>)</p> </td> </tr> </table> <hr> <table width="720"> <tr> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2013RienkNauta.JPG" width="600" height="397"> </td> </tr> <tr> <td align="center"> <p>Margreet, Ide en Rienk Nauta</p> </td> </tr> </table> <hr> <table width="720"> <tr> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2013AdriaanPothuizen.JPG" width="720" height="400"> </td> </tr> <tr> <td align="center"> <p>Adriaan Pothuizen (vergelijk met de foto hieronder van Henk Koster)</p> </td> </tr> </table> <hr> <table width="720"> <tr> <td align="center"> <img src="kerstgroet/HK20131213_1194.JPG" width="600" height="400"> </td> </tr> <tr> <td align="center"> <p>Ria en Henk Koster</p> </td> </tr> </table> <hr> <table width="720"> <tr> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2013FonsVanderJagt.JPG" width="600" height="406"> </td> </tr> <tr> <td align="center"> <p>Fons van der Jagt</p> </td> </tr> </table> <hr> <table width="720"> <tr> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2013BertusKers.JPG" width="300" height="469"> </td> </tr> <tr> <td align="center"> <p>Fredy en Bertus Kers</p> </td> </tr> </table> <hr> <table width="720"> <tr> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2013AlexBlomsma.JPG" width="576" height="407"> </td> </tr> <tr> <td align="center"> <p>Alex Blomsma, <a href="http://www.blomsma.com/" target="_blank">www.blomsma.com</a></p> </td> </tr> </table> <hr> <table width="720"> <tr> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2013RobVanderRest.JPG" width="600" height="388"> </td> </tr> <tr> <td align="center"> <p>Rotterdam, Smithoekseweg, 10 februari 1991. Loc 2266 met formalinetrein op weg naar Dordrecht-De Staart. Rob&nbsp;van&nbsp;der&nbsp;Rest,&nbsp;<a href="http://www.sporen-met-rob.nl/" target="_blank">www.sporen-met-rob.nl</a>.</p> </td> </tr> </table> <hr> <table width="720"> <tr> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2013FrancescoBiondina.JPG" width="600" height="400"> </td> </tr> <tr> <td align="center"> <p>Francesco Biondina</p> </td> </tr> </table> <hr> <table width="720"> <tr> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2013HansFictoor.JPG" width="355" height="500"> </td> </tr> <tr> <td align="center"> <p>Hans en Els Fictoor</p> </td> </tr> </table> <hr> <table width="720"> <tr> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2013EdWestermolen.JPG" width="600" height="450"> </td> </tr> <tr> <td align="center"> <p>Ed Westermolen</p> </td> </tr> </table> <hr> <table width="720"> <tr> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2013OlafHorn.JPG" width="600" height="450"> </td> </tr> <tr> <td align="center"> <p>Olaf & Truus Horn</p> </td> </tr> </table> <hr> <table width="720"> <tr> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2013CordeRijke.JPG" width="600" height="389"> </td> </tr> <tr> <td align="center"> <p>Cor de Rijke, <a href="http://www.feijenoordsemeesters.nl/" target="_blank">www.feijenoordsemeesters.nl</a></p> </td> </tr> </table> <hr> <table width="720"> <tr> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2013PeterIJzerman.JPG" width="600" height="369"> </td> </tr> <tr> <td align="center"> <p>Pete and Nella Yzerman. <a href="http://globalnews.ca/news/1009434/train-of-lights-rolling-into-saskatoon-for-the-holidays/" target="_blank">The 2013 Canadian Pacific holiday train</a></p> <!-- SASKATOON  The 15th annual Canadian Pacific (CP) holiday train program is rolling into Saskatoon with glowing cheer on Wednesday. Each CP locomotive has 14 brightly decorated rail cars with thousands of holiday lights and a modified boxcar that has been retrofitted into a travelling stage. Musical entertainment by the likes of Melanie Doan and Doc Walker will be on hand for a live show fit for the whole family. The  train of lights will be stopping in Wynyard, Sask. Wednesday afternoon before arriving in Saskatoon s Sutherland neighbourhood at 140  107 Street East around 9:30 p.m. CP s holiday train program is travelling across North America raising money and awareness for hunger this holiday season. People are encouraged to bring non-perishable food items or donations to support the Saskatoon Food Bank.  We often will be able to fill up one or two bins in our truck which will be located down at the train this year, said Laurie O Connor, Saskatoon Food Bank executive director.  A bin full of food goes a long way at the food bank and of course people have been great bringing nutritious food when they come and then CP of course supports food banks across the country with donations as well as what s raised that night. Since 1999, the program has raised about $7.4 million and collected approximately 3 million pounds of food. Saskatoon is one of about 150 stops made by two trains making their way across Canada and the United States for a combined distance of 10,000 kilometres. --> </td> </tr> </table> <hr> <table width="720"> <tr> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2013GertVeerman.JPG" width="600" height="417"> </td> </tr> <tr> <td align="center"> <p>Ursula & Gert Veerman</p> </td> </tr> </table> <hr> <table width="720"> <tr> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2013JoSchouenberg.JPG" width="600" height="381"> </td> </tr> <tr> <td align="center"> <p>Jo Schouenberg</p> </td> </tr> </table> <hr> <table width="720"> <tr> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2013Bambi.JPG" width="500" height="500"> </td> </tr> <tr> <td align="center"> <p>Van een onbekende fan die zich "Bambi" noemt, reeds ontvangen eind november 2013.</p> </td> </tr> </table> <hr> <br> <table width="720"> <td> <h3><a href="kerstmis.htm#groeten">Meer kaarten</a></h3> </td> <td width="335"> <p align="right"><font size="1">Kaarten met goede wensen zijn altijd welkom, maar gebruik hiervoor alleen eigen materiaal. Komt u hier een foto tegen waarvoor u geen toestemming hebt gegeven? Laat het me weten, dan verwijder ik die direct.</font></p> </td> </table> <br> <hr> <script type="text/javascript"><!-- google_ad_client = "pub-6258643075300734"; /* 728x90, gemaakt 29-6-08 */ google_ad_slot = "4274931706"; google_ad_width = 728; google_ad_height = 90; //--> </script> <script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"> </script> <hr> <br> <table width="740"> <tr> <td align="center"> <p><a href="javascript:history.back()"><b>vorige</b></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.nicospilt.com/index2.html" target="_top"><b>start</b></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="#top" target="_self"><b>omhoog</b></a></p> </td> </tr> </table> <br><br> </body> </html>