<html> <head> <META HTTP-EQUIV="content-type" CONTENT="text/html; charset=ISO-8859-1"> <script src="top.js" language="JavaScript"></script> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="Stijlsheet.css"> <title>Kerstgroeten en nieuwjaarswensen 2015/2016</title> <SCRIPT TYPE="text/javascript" LANGUAGE="JavaScript"> <!-- if (top.frames.length < 3 ) {top.location.href = "index_groeten2015.htm";} //--> </SCRIPT> </head> <body bgcolor="#ffffff"> <script> // CREDITS: // Snowmaker Copyright (c) 2003 Peter Gehrig. All rights reserved. // Set the number of snowflakes (more than 30 - 40 not recommended) var snowmax=500 // Set the colors for the snow. Add as many colors as you like var snowcolor=new Array("#aaaacc","#ddddff","#ccccdd","#ffffe0","gray") // Set the fonts, that create the snowflakes. Add as many fonts as you like var snowtype=new Array("Arial Black","Arial Narrow","Times","Comic Sans MS") // Set the letter that creates your snowflake (recommended:*) var snowletter="*" // Set the speed of sinking (recommended values range from 0.3 to 2) var sinkspeed=1.0 // Set the maximal-size of your snowflaxes var snowmaxsize=22 // Set the minimal-size of your snowflaxes var snowminsize=10 // Set the snowing-zone // Set 1 for all-over-snowing, set 2 for left-side-snowing // Set 3 for center-snowing, set 4 for right-side-snowing var snowingzone=1 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // CONFIGURATION ENDS HERE /////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // Do not edit below this line var snow=new Array() var marginbottom var marginright var timer var i_snow=0 var x_mv=new Array(); var crds=new Array(); var lftrght=new Array(); var browserinfos=navigator.userAgent var ie5=document.all&&document.getElementById&&!browserinfos.match(/Opera/) var ns6=document.getElementById&&!document.all var opera=browserinfos.match(/Opera/) var browserok=ie5||ns6||opera function randommaker(range) { rand=Math.floor(range*Math.random()) return rand } function initsnow() { if (ie5 || opera) { marginbottom = document.body.clientHeight marginright = document.body.clientWidth } else if (ns6) { marginbottom = window.innerHeight marginright = window.innerWidth } // bijgestuurd door Nico Spilt (dec.2013) // we zorgen dat de vlokken niet te veel naar rechts en te veel naar beneden gaan marginbottom = 17850 marginright = 780 var snowsizerange=snowmaxsize-snowminsize for (i=0;i<=snowmax;i++) { crds[i] = 0; lftrght[i] = Math.random()*15; x_mv[i] = 0.03 + Math.random()/10; snow[i]=document.getElementById("s"+i) snow[i].style.fontFamily=snowtype[randommaker(snowtype.length)] snow[i].size=randommaker(snowsizerange)+snowminsize snow[i].style.fontSize=snow[i].size snow[i].style.color=snowcolor[randommaker(snowcolor.length)] snow[i].sink=sinkspeed*snow[i].size/5 if (snowingzone==1) {snow[i].posx=randommaker(marginright-snow[i].size)} if (snowingzone==2) {snow[i].posx=randommaker(marginright/2-snow[i].size)} if (snowingzone==3) {snow[i].posx=randommaker(marginright/2-snow[i].size)+marginright/4} if (snowingzone==4) {snow[i].posx=randommaker(marginright/2-snow[i].size)+marginright/2} snow[i].posy=randommaker(2*marginbottom-marginbottom-2*snow[i].size) snow[i].style.left=snow[i].posx snow[i].style.top=snow[i].posy } movesnow() } function movesnow() { for (i=0;i<=snowmax;i++) { crds[i] += x_mv[i]; snow[i].posy+=snow[i].sink snow[i].style.left=snow[i].posx+lftrght[i]*Math.sin(crds[i]); snow[i].style.top=snow[i].posy if (snow[i].posy>=marginbottom-2*snow[i].size || parseInt(snow[i].style.left)>(marginright-3*lftrght[i])){ if (snowingzone==1) {snow[i].posx=randommaker(marginright-snow[i].size)} if (snowingzone==2) {snow[i].posx=randommaker(marginright/2-snow[i].size)} if (snowingzone==3) {snow[i].posx=randommaker(marginright/2-snow[i].size)+marginright/4} if (snowingzone==4) {snow[i].posx=randommaker(marginright/2-snow[i].size)+marginright/2} snow[i].posy=0 } } var timer=setTimeout("movesnow()",50) } for (i=0;i<=snowmax;i++) { document.write("<span id='s"+i+"' style='position:absolute;top:-"+snowmaxsize+"'>"+snowletter+"</span>") } if (browserok) { window.onload=initsnow } </script> <table width="720"> <tr> <td> <h1>Kerstgroeten en nieuwjaarswensen 2015/2016</h1> <p><font color="red">0*./ \ .* ..*. &* * & 0 *&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font size="1">2016</font> <br>. (" ." )* * /.k&.k&\*. *  ______. * * <br>.( . " . ) ./" 'k& ' " \. * ./______/~<*. *.0* . *0 <br>*(...'" '.. ) *l%l%l%l%l%. \ 0u0u \\l%l%l%l% . <br>"*" " *"`"*" " *"` "*"*" " *"`"*</font></p> <p>Ik wens jou heel fijne kerstdagen en een voorspoedig 2016. <a href="http://translate.google.nl/?hl=nl&tab=wT#nl|nl|Ik%20wens%20jou%20heel%20fijne%20kerstdagen%20en%20een%20voorspoedig%202016." target="_blank">Beluister mijn groet</a> in vele talen. Kies in Google Translate de gewenste taal en klik op het luidsprekertje bij de vertaling.</p> </td> </tr> </table> <br> <hr> <table width="720"> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2015langs-de-rails-beste-wensen-2016.JPG" width="600" height="400"> </td> </tr><tr> <td align="center"> <p>Kerstgroet en nieuwjaarswensen van Blokpost Bunnik</p> </td> </table> <hr> <table width="720"> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2015RailtheaterAmsterdam.JPG" width="600" height="401"> </td> </tr><tr> <td align="center"> <p>Railtheater Amsterdam - <a href="http://www.traminfo.nl/railtheater.html" target="_blank">www.traminfo.nl/railtheater.html</a></p> </td> </table> <hr> <table width="720"> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2015HansFictoor.JPG" width="600" height="435"> </td> </tr><tr> <td align="center"> <p>Hans Fictoor - <i><a href="Harmelen1962.htm">Harmelen 1962</a></i></p> </td> </table> <hr> <table width="720"> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2015HarrydeGroot.JPG" width="600" height="418"> </td> </tr><tr> <td align="center"> <p>Harry de Groot</p> </td> </table> <hr> <table width="720"> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2015AadDeMeij.JPG" width="600" height="395"> </td> </tr><tr> <td align="center"> <p>Aad de Meij</p> </td> </table> <hr> <table width="720"> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2015GuidoRademacher.JPG" width="600" height="390"> </td> </tr><tr> <td align="center"> <p>Guido Rademacher - <a href="http://www.guidorademacher.de/" target="_blank">www.guidorademacher.de</a></p> </td> </table> <hr> <table width="720"> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2015EdwardjStokhof.JPG" width="600" height="453"> </td> </tr><tr> <td align="center"> <p>Edwardj.Stokhof</p> </td> </table> <hr> <table width="720"> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2015KoosHagers.JPG" width="600" height="402"> </td> </tr><tr> <td align="center"> <p>Koos Hagers</p> </td> </table> <hr> <table width="720"> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2015MartijnHaman.JPG" width="600" height="338"> </td> </tr><tr> <td align="center"> <p>Martijn Haman - <a href="http://www.martijnhaman.nl/" target="_blank">www.martijnhaman.nl</a></p> </td> </table> <hr> <table width="720"> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2015WoutVerspuij.JPG" width="600" height="413"> </td> </tr><tr> <td align="center"> <p>Wout Verspuij</p> </td> </table> <hr> <table width="720"> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2015trainini.JPG" width="600" height="438"> </td> </tr><tr> <td align="center"> <p>Trainini - <a href="http://www.trainini.de/" target="_blank">www.trainini.de</a></p> </td> </table> <hr> <table width="720"> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2015locomotor.JPG" width="498" height="450"> </td> </tr><tr> <td align="center"> <p>Stichting De Locomotor - <a href="http://www.locomotor.nl/" target="_blank">www.locomotor.nl</a></p> </td> </table> <hr> <table width="720"> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2015RobvanderRest.JPG" width="600" height="388"> </td> </tr><tr> <td align="center"> <p>Rob van der Rest - <a href="http://www.sporen-met-rob.nl/" target="_blank">www.sporen-met-rob.nl</a></p> </td> </table> <hr> <table width="720"> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2015AdriaanPothuizen.JPG" width="600" height="377"> </td> </tr><tr> <td align="center"> <p>Adriaan Pothuizen</p> </td> </table> <hr> <table width="720"> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2015MarcPetit.JPG" width="700" height="310"> </td> </tr><tr> <td align="center"> <p>Marc Petit</p> </td> </table> <hr> <table width="720"> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2015WimPlokker.JPG" width="600" height="400"> </td> </tr><tr> <td align="center"> <p>Wim Plokker</p> </td> </table> <hr> <table width="720"> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2015BasvanHeezik.JPG" width="600" height="450"> </td> </tr><tr> <td align="center"> <p>Bas van Heezik (NSR)</p> </td> </table> <hr> <table width="720"> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2015AdKooij.JPG" width="600" height="450"> </td> </tr><tr> <td align="center"> <p>Ad Kooij</p> </td> </table> <hr> <table width="720"> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2015CordeRijke.JPG" width="600" height="444"> </td> </tr><tr> <td align="center"> <p>Cor de Rijke - <a href="http://www.feijenoordsemeesters.nl/" target="_blank">www.feijenoordsemeesters.nl</a></p> </td> </table> <hr> <table width="720"> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2015BobRodenburg.JPG" width="660" height="400"> </td> </tr><tr> <td align="center"> <p>Bob Rodenburg <i>- met de webmaster van Langs de rails als machinist!</i></p> </td> </table> <hr> <table width="720"> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2015HenkKoster.JPG" width="600" height="400"> </td> </tr><tr> <td align="center"> <p>Henk Koster</p> </td> </table> <hr> <table width="720"> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2015RobvanderWoude.JPG" width="600" height="400"> </td> </tr><tr> <td align="center"> <p>Rob van der Woude</p> </td> </table> <hr> <table width="720"> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2015JandeKroon.JPG" width="330" height="450"> </td> </tr><tr> <td align="center"> <p>Jan de Kroon</p> </td> </table> <hr> <table width="720"> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2015Bambi.JPG" width="330" height="450"> </td> </tr><tr> <td align="center"> <p>"Bambi"</p> </td> </table> <hr> <table width="720"> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2015Mixmediastore.JPG" width="600" height="337"> </td> </tr><tr> <td align="center"> <p>Mixmediastore - <a href="http://www.mixmediastore.com/" target="_blank">www.mixmediastore.com</a></p> </td> </table> <hr> <table width="720"> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2015WimHoekema.JPG" width="332" height="500"> </td> </tr><tr> <td align="center"> <p>Wim Hoekema</p> </td> </table> <hr> <table width="720"> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2015RobDammers.JPG" width="600" height="400"> </td> </tr><tr> <td align="center"> <p>Rob Dammers <!-- <a href="https://www.facebook.com/groups/nostalgiespoor/" target="_blank">www.facebook.com/groups/nostalgiespoor</a> --></p> </td> </table> <hr> <table width="720"> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2015BertusKers.JPG" width="600" height="400"> </td> </tr><tr> <td align="center"> <p>Bertus Kers</p> </td> </table> <hr> <table width="720"> <tr> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2015EdwardBary.JPG" width="600" height="416"> </td> </tr> <tr> <td align="center"> <p>Edward Bary - <a href="http://www.archiefedwardbary.nl/" target="_blank">www.archiefedwardbary.nl</a></p> </td> </tr> </table> <hr> <table width="720"> <tr> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2015JohanTetteroo.JPG" width="496" height="400"> </td> </tr> <tr> <td align="center"> <p>Johan Tetteroo</p> </td> </tr> </table> <hr> <table width="720"> <tr> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2015MarcoExtra-Loxodon.JPG" width="300" height="400"> </td> </tr> <tr> <td align="center"> <p>Marco Extra - <a href="http://www.loxodon.eu/" target="_blank">www.loxodon.eu</a></p> </td> </tr> </table> <hr> <table width="720"> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2015FonsVanderJagt.JPG" width="600" height="414"> </td> </tr><tr> <td align="center"> <p>Fons van der Jagt <i>- Rotterdam Bergweg, 10 februari 1978, treinstel 818</i></p> </td> </table> <hr> <table width="720"> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2015JoSchouenberg.JPG" width="600" height="301"> </td> </tr><tr> <td align="center"> <p>Jo Schouenberg</p> </td> </table> <hr> <table width="720"> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2015EvertVanBunnik.JPG" width="600" height="402"> </td> </tr><tr> <td align="center"> <p>Evert van Bunnik</p> </td> </table> <hr> <table width="720"> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2015OlafHorn.JPG" width="600" height="450"> </td> </tr><tr> <td align="center"> <p>Olaf Horn</p> </td> </table> <hr> <table width="720"> <tr> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2015EdWestermolen.JPG" width="600" height="378"> </td> </tr> <tr> <td align="center"> <p>Ed Westermolen</p> </td> </tr> </table> <hr> <table width="720"> <tr> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2015PeterEradusSpoorforum.JPG" width="600" height="390"> </td> </tr> <tr> <td align="center"> <p>Peter Eradus - <a href="http://www.spoorforum.nl/" target="_blank">www.spoorforum.nl</a></p> </td> </tr> </table> <hr> <table width="720"> <tr> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2015ThelmaGertVeerman.JPG" width="600" height="418"> </td> </tr> <tr> <td align="center"> <p>Thelma &amp; Gert Veerman</p> </td> </tr> </table> <hr> <table width="720"> <tr> <td align="center"> <iframe width="600" height="338" src="https://www.youtube.com/embed/8ZHP5Edli0s" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> </tr> <tr> <td align="center"> <p>Pieter Zwerver &amp; Hennie van Overbeek</p> </td> </tr> </table> <hr> <br> <table width="720"> <td> <h3><a href="kerstmis.htm#groeten">Meer kaarten</a></h3> </td> <td width="335"> <p align="right"><font size="1">Kaarten met goede wensen zijn altijd welkom, maar gebruik hiervoor alleen eigen materiaal. Komt u hier een foto tegen waarvoor u geen toestemming hebt gegeven? Laat het me weten, dan verwijder ik die direct.</font></p> </td> </table> <br> <hr> <script type="text/javascript"><!-- google_ad_client = "pub-6258643075300734"; /* 728x90, gemaakt 29-6-08 */ google_ad_slot = "4274931706"; google_ad_width = 728; google_ad_height = 90; //--> </script> <script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"> </script> <hr> <br> <table width="740"> <tr> <td align="center"> <p><a href="javascript:history.back()"><b>vorige</b></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.nicospilt.com/index2.html" target="_top"><b>start</b></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="#top" target="_self"><b>omhoog</b></a></p> </td> </tr> </table> <br><br> </body> </html>