<html> <head> <META HTTP-EQUIV="content-type" CONTENT="text/html; charset=ISO-8859-1"> <script src="top.js" language="JavaScript"></script> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="Stijlsheet.css"> <title>Kerstgroeten en nieuwjaarswensen 2016/2017</title> <SCRIPT TYPE="text/javascript" LANGUAGE="JavaScript"> <!-- if (top.frames.length < 3 ) {top.location.href = "index_groeten2016.htm";} //--> </SCRIPT> </head> <body bgcolor="#ffffff"> <script> // CREDITS: // Snowmaker Copyright (c) 2003 Peter Gehrig. All rights reserved. // Set the number of snowflakes (more than 30 - 40 not recommended) var snowmax=500 // Set the colors for the snow. Add as many colors as you like var snowcolor=new Array("#aaaacc","#ddddff","#ccccdd","#ffffe0","gray") // Set the fonts, that create the snowflakes. Add as many fonts as you like var snowtype=new Array("Arial Black","Arial Narrow","Times","Comic Sans MS") // Set the letter that creates your snowflake (recommended:*) var snowletter="*" // Set the speed of sinking (recommended values range from 0.3 to 2) var sinkspeed=1.0 // Set the maximal-size of your snowflaxes var snowmaxsize=22 // Set the minimal-size of your snowflaxes var snowminsize=10 // Set the snowing-zone // Set 1 for all-over-snowing, set 2 for left-side-snowing // Set 3 for center-snowing, set 4 for right-side-snowing var snowingzone=1 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // CONFIGURATION ENDS HERE /////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // Do not edit below this line var snow=new Array() var marginbottom var marginright var timer var i_snow=0 var x_mv=new Array(); var crds=new Array(); var lftrght=new Array(); var browserinfos=navigator.userAgent var ie5=document.all&&document.getElementById&&!browserinfos.match(/Opera/) var ns6=document.getElementById&&!document.all var opera=browserinfos.match(/Opera/) var browserok=ie5||ns6||opera function randommaker(range) { rand=Math.floor(range*Math.random()) return rand } function initsnow() { if (ie5 || opera) { marginbottom = document.body.clientHeight marginright = document.body.clientWidth } else if (ns6) { marginbottom = window.innerHeight marginright = window.innerWidth } // bijgestuurd door Nico Spilt (dec.2013) // we zorgen dat de vlokken niet te veel naar rechts en te veel naar beneden gaan marginbottom = 33420 marginright = 780 var snowsizerange=snowmaxsize-snowminsize for (i=0;i<=snowmax;i++) { crds[i] = 0; lftrght[i] = Math.random()*15; x_mv[i] = 0.03 + Math.random()/10; snow[i]=document.getElementById("s"+i) snow[i].style.fontFamily=snowtype[randommaker(snowtype.length)] snow[i].size=randommaker(snowsizerange)+snowminsize snow[i].style.fontSize=snow[i].size snow[i].style.color=snowcolor[randommaker(snowcolor.length)] snow[i].sink=sinkspeed*snow[i].size/5 if (snowingzone==1) {snow[i].posx=randommaker(marginright-snow[i].size)} if (snowingzone==2) {snow[i].posx=randommaker(marginright/2-snow[i].size)} if (snowingzone==3) {snow[i].posx=randommaker(marginright/2-snow[i].size)+marginright/4} if (snowingzone==4) {snow[i].posx=randommaker(marginright/2-snow[i].size)+marginright/2} snow[i].posy=randommaker(2*marginbottom-marginbottom-2*snow[i].size) snow[i].style.left=snow[i].posx snow[i].style.top=snow[i].posy } movesnow() } function movesnow() { for (i=0;i<=snowmax;i++) { crds[i] += x_mv[i]; snow[i].posy+=snow[i].sink snow[i].style.left=snow[i].posx+lftrght[i]*Math.sin(crds[i]); snow[i].style.top=snow[i].posy if (snow[i].posy>=marginbottom-2*snow[i].size || parseInt(snow[i].style.left)>(marginright-3*lftrght[i])){ if (snowingzone==1) {snow[i].posx=randommaker(marginright-snow[i].size)} if (snowingzone==2) {snow[i].posx=randommaker(marginright/2-snow[i].size)} if (snowingzone==3) {snow[i].posx=randommaker(marginright/2-snow[i].size)+marginright/4} if (snowingzone==4) {snow[i].posx=randommaker(marginright/2-snow[i].size)+marginright/2} snow[i].posy=0 } } var timer=setTimeout("movesnow()",50) } for (i=0;i<=snowmax;i++) { document.write("<span id='s"+i+"' style='position:absolute;top:-"+snowmaxsize+"'>"+snowletter+"</span>") } if (browserok) { window.onload=initsnow } </script> <table width="720"> <tr> <td> <h1>Kerstgroeten en nieuwjaarswensen 2016/2017</h1> <p><font color="red">0*./ \ .* ..*. &* * & 0 *&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font size="1">2017</font> <br>. (" ." )* * /.k&.k&\*. *  ______. * * <br>.( . " . ) ./" 'k& ' " \. * ./______/~<*. *.0* . *0 <br>*(...'" '.. ) *l%l%l%l%l%. \ 0u0u \\l%l%l%l% . <br>"*" " *"`"*" " *"` "*"*" " *"`"*</font></p> <p><b><a href="http://translate.google.nl/?hl=nl&tab=wT#nl|nl|Ik%20wens%20jou%20heel%20fijne%20kerstdagen%20en%20een%20voorspoedig%202017." target="_blank">Beluister mijn groet</a></b> - kies in Google Translate de gewenste taal en klik op het luidsprekertje bij de vertaling.</p> </td> </tr> </table> <br> <hr> <table width="720"> <td align="center"> <img src="kerstgroet/Langsderails-2016-2017.JPG" width="600" height="400" vspace="4"> </td> </tr><tr> <td align="center"> <p>Het team van  Langs de rails wenst u prettige feestdagen en een voorspoedig 2017 - Blokpost Bunnik, Nico Spilt</p> </td> </table> <hr> <table width="720"> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2016KoosHagers.JPG" width="600" height="400" vspace="4"> </td> </tr><tr> <td align="center"> <p>Koos Hagers</p> </td> </table> <hr> <table width="720"> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2016PaulDelcour.JPG" width="600" height="381" vspace="4"> </td> </tr><tr> <td align="center"> <p>Paul Delcour - <a href="http://www.apart.delcour.org/" target="_blank">www.apart.delcour.org</a></p> </td> </table> <hr> <table width="720"> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2016Stichting162.JPG" width="600" height="423" vspace="4"> </td> </tr><tr> <td align="center"> <p>Hans Altena, Stichting 162 - <a href="http://www.stichting162.nl/" target="_blank">www.stichting.162</a></p> </td> </table> <hr> <table width="720"> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2016RolandRail.JPG" width="600" height="400" vspace="4"> </td> </tr><tr> <td align="center"> <p>Roland Korving - <a href="http://www.rolandrail.nl/" target="_blank">www.rolandrail.nl</a></p> </td> </table> <hr> <table width="720"> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2016MitchellKessen.JPG" width="600" height="409" vspace="4"> </td> </tr><tr> <td align="center"> <p>Mitchell Kessen</p> </td> </table> <hr> <table width="720"> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2016KeesIking.JPG" width="600" height="413" vspace="4"> </td> </tr><tr> <td align="center"> <p>Kees (Sikkeman) Iking</p> </td> </table> <hr> <table width="720"> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2016WillemBrandsen.JPG" width="600" height="357" vspace="4"> </td> </tr><tr> <td align="center"> <p>Willem Brandsen</p> </td> </table> <hr> <table width="720"> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2016RienkNauta.JPG" width="600" height="450" vspace="4"> </td> </tr><tr> <td align="center"> <p>Rienk Nauta</p> </td> </table> <hr> <table width="720"> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2016OegeKleijne.JPG" width="600" height="400" vspace="4"> </td> </tr><tr> <td align="center"> <p>Oege Kleijne (treinstel 959 op station Soestdijk, 22 december 2009)</p> </td> </table> <hr> <table width="720"> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2016RailtheaterAmsterdam.JPG" width="600" height="403" vspace="4"> </td> </tr><tr> <td align="center"> <p>Hans Vos, Railtheater Amsterdam - <a href="http://www.traminfo.nl/railtheater.html" target="_blank">www.traminfo.nl/railtheater.html</a></p> </td> </table> <hr> <table width="720"> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2016MarcPetit.JPG" width="600" height="405" vspace="4"> </td> </tr><tr> <td align="center"> <p>Marc Petit</p> </td> </table> <hr> <table width="720"> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2016AdelaBurger.JPG" width="600" height="401" vspace="4"> </td> </tr><tr> <td align="center"> <p>Adela Burger en Jan Willem Oosting (Dresden, stoomraderboten op de Elbe)</p> </td> </table> <hr> <table width="720"> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2016PaulvanBaarle.JPG" width="600" height="401" vspace="4"> </td> </tr><tr> <td align="center"> <p>Paul van Baarle</p> </td> </table> <hr> <table width="720"> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2016BasvanHeezik.JPG" width="600" height="446" vspace="4"> </td> </tr><tr> <td align="center"> <p>Bas van Heezik</p> </td> </table> <hr> <table width="720"> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2016RobQuaedvlieg.JPG" width="600" height="400" vspace="4"> </td> </tr><tr> <td align="center"> <p>Rob Quaedvlieg</p> </td> </table> <hr> <table width="720"> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2016KarelvanHilten.JPG" width="600" height="477" vspace="4"> </td> </tr><tr> <td align="center"> <p>Karel van Hilten (Zwitserland, Le Locle, 23 mei 2009. Klaar voor vertrek naar Brenets.)</p> </td> </table> <hr> <table width="720"> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2016ReneJongerius.JPG" width="600" height="427" vspace="4"> </td> </tr><tr> <td align="center"> <p>Ren Jongerius</p> </td> </table> <hr> <table width="720"> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2016TonPruissen.JPG" width="600" height="416" vspace="4"> </td> </tr><tr> <td align="center"> <p>Ton Pruissen</p> </td> </table> <hr> <table width="720"> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2016MartinvanKuilenburg.JPG" width="600" height="400" vspace="4"> </td> </tr><tr> <td align="center"> <p>Martin van Kuilenburg</p> </td> </table> <hr> <table width="720"> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2016RobvanDaalen.JPG" width="375" height="500" vspace="4"> </td> </tr><tr> <td align="center"> <p>Rob van Daalen (Frankrijk)</p> </td> </table> <hr> <table width="720"> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2016JackvanderLaan.JPG" width="427" height="500" vspace="4"> </td> </tr><tr> <td align="center"> <p>Jack van der Laan (NedTrain Fleet Services)</p> </td> </table> <hr> <table width="720"> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2016AlbertMara.JPG" width="600" height="450" vspace="4"> </td> </tr><tr> <td align="center"> <p>Albert Panhuyzen</p> </td> </table> <hr> <table width="720"> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2016EdwardjStokhof.JPG" width="600" height="453" vspace="4"> </td> </tr><tr> <td align="center"> <p>Edwardj. Stokhof</p> </td> </table> <hr> <table width="720"> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2016TimOosterlee.JPG" width="600" height="436" vspace="4"> </td> </tr><tr> <td align="center"> <p>Tim Oosterlee</p> </td> </table> <hr> <table width="720"> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2016HarrijdeGroot.JPG" width="600" height="394" vspace="4"> </td> </tr><tr> <td align="center"> <p>Harrij de Groot</p> </td> </table> <hr> <table width="720"> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2016Trainini.JPG" width="600" height="350" vspace="4"> </td> </tr><tr> <td align="center"> <p>Trainini, Praxismagazin fr Spurweite Z - <a href="http://www.trainini.de/" target="_blank">www.trainini.de</a></p> </td> </table> <hr> <table width="720"> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2016RobertoHeijmans.JPG" width="700" height="394" vspace="4"> </td> </tr><tr> <td align="center"> <p>Roberto Heijmans</p> </td> </table> <hr> <table width="720"> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2016SSN.JPG" width="700" height="394" vspace="4"> </td> </tr><tr> <td align="center"> <p>Stoom Stichting Nederland - <a href="http://www.stoomstichting.nl/" target="_blank">www.stoomstichting.nl</a></p> </td> </table> <hr> <table width="720"> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2016PeterEradus.JPG" width="700" height="385" vspace="4"> </td> </tr><tr> <td align="center"> <p>Peter Eradus</p> </td> </table> <hr> <table width="720"> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2016MartijnHaman.JPG" width="700" height="335" vspace="4"> </td> </tr><tr> <td align="center"> <p>Martijn Haman - <a href="http://www.martijnhaman.nl/" target="_blank">www.martijnhaman.nl</a></p> </td> </table> <hr> <table width="720"> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2016KurtFoncke.JPG" width="700" height="394" vspace="4"> </td> </tr><tr> <td align="center"> <p>Kurt Foncke - <a href="http://www.schlafwagen.be/" target="_blank">www.schlafwagen.be</a></p> </td> </table> <hr> <table width="720"> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2016JoSchouenberg.JPG" width="700" height="348" vspace="4"> </td> </tr><tr> <td align="center"> <p>Jo Schouenberg</p> </td> </table> <hr> <table width="720"> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2016PietervanderRee.JPG" width="600" height="454" vspace="4"> </td> </tr><tr> <td align="center"> <p>Pieter van der Ree</p> </td> </table> <hr> <table width="720"> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2016WoutVerspuy.JPG" width="600" height="449" vspace="4"> </td> </tr><tr> <td align="center"> <p>Wout Verspuy</p> </td> </table> <hr> <table width="720"> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2016LeendertHagestein.JPG" width="600" height="450" vspace="4"> </td> </tr><tr> <td align="center"> <p>Leendert Hagestein (Roemeni)</p> </td> </table> <hr> <table width="720"> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2016AdriaanPothuizen.JPG" width="600" height="415" vspace="4"> </td> </tr><tr> <td align="center"> <p>Adriaan Pothuizen</p> </td> </table> <hr> <table width="720"> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2016RobvanderRest.JPG" width="600" height="399" vspace="4"> </td> </tr><tr> <td align="center"> <p>Rob van der Rest - <a href="http://www.sporen-met-rob.nl/" target="_blank">www.sporen-met-rob.nl</a><br>(Rotterdam, 22 december 2007. Locs 6464, 6502 en 6498 met kolentrein ter hoogte van het Rail Service Center.)</p> </td> </table> <hr> <table width="720"> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2016DolfDijkstra.JPG" width="600" height="375" vspace="4"> </td> </tr><tr> <td align="center"> <p>Dolf Dijkstra</p> </td> </table> <hr> <table width="720"> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2016AaddeMeij.JPG" width="600" height="393" vspace="4"> </td> </tr><tr> <td align="center"> <p>Aad de Meij</p> </td> </table> <hr> <table width="720"> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2016EddyKonijnendijk.JPG" width="600" height="400" vspace="4"> </td> </tr><tr> <td align="center"> <p>Eddy Konijnendijk</p> </td> </table> <hr> <table width="720"> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2016JanBruggink.JPG" width="600" height="450" vspace="4"> </td> </tr><tr> <td align="center"> <p>Jan Bruggink (Berlin Hbf, augustus 2015)</p> </td> </table> <hr> <table width="720"> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2016PaulBoersma.JPG" width="600" height="399" vspace="4"> </td> </tr><tr> <td align="center"> <p>Paul Boersma</p> </td> </table> <hr> <table width="720"> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2016HansScherpenhuizen.JPG" width="600" height="391" vspace="4"> </td> </tr><tr> <td align="center"> <p>Hans Scherpenhuizen</p> </td> </table> <hr> <table width="720"> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2016JanvantVeen.JPG" width="541" height="450" vspace="4"> </td> </tr><tr> <td align="center"> <p>Jan van 't Veen - De Zeeuwse Trein Model Ruilbeurs</p> </td> </table> <hr> <table width="720"> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2016IkonicToys.JPG" width="600" height="450" vspace="4"> </td> </tr><tr> <td align="center"> <p>Ikonic Toys - <a href="http://www.ikonictoys.nl/" target="_blank">www.ikonictoys.nl</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lees ook <a href="http://nicospilt.blogspot.nl/2016/07/een-echte-nederlandse-houten-trein.html" target="_blank">Een echte Nederlandse houten trein</a>.</p> </td> </table> <hr> <table width="720"> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2016FonsvanderJagt.JPG" width="600" height="400" vspace="4"> </td> </tr><tr> <td align="center"> <p>Fons van der Jagt</p> </td> </table> <hr> <table width="720"> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2016JandeKroon.JPG" width="360" height="500" vspace="4"> </td> </tr><tr> <td align="center"> <p>Jan de Kroon</p> </td> </table> <hr> <table width="720"> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2016ArnoudAquina.JPG" width="333" height="500" vspace="4"> </td> </tr><tr> <td align="center"> <p>Arnoud Aquina</p> </td> </table> <hr> <table width="720"> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2016FredMeijer.JPG" width="351" height="500" vspace="4"> </td> </tr><tr> <td align="center"> <p>Fred Meijer</p> </td> </table> <hr> <table width="720"> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2016NNTTM.JPG" width="334" height="500" vspace="4"> </td> </tr><tr> <td align="center"> <p>Noord-Nederlands Trein & Tram Museum (NNTTM) - <a href="http://www.nnttm.nl/" target="_blank">www.nnttm.nl</a></p> </td> </table> <hr> <table width="720"> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2016MichelAltorfvanderKuil.JPG" width="591" height="450" vspace="4"> </td> </tr><tr> <td align="center"> <p>Michel Altorf-van der Kuil</p> </td> </table> <hr> <table width="720"> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2016SpoorinFriesland.JPG" width="600" height="401" vspace="4"> </td> </tr><tr> <td align="center"> <p>Werkgroep Spoor in Friesland - <a href="https://www.wgsi-friesland.nl/" target="_blank">www.wgsi-friesland.nl</a></p> </td> </table> <hr> <table width="720"> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2016FrieslandRail.JPG" width="600" height="395" vspace="4"> </td> </tr><tr> <td align="center"> <p>Team Friesland Rail - <a href="https://www.frieslandrail.nl/" target="_blank">www.frieslandrail.nl</a></p> </td> </table> <hr> <table width="720"> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2016EdwardBary.JPG" width="600" height="425" vspace="4"> </td> </tr><tr> <td align="center"> <p>Edward Bary - <a href="http://www.archiefedwardbary.nl/" target="_blank">www.archiefedwardbary.nl</a></p> </td> </table> <hr> <table width="720"> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2016NVBS-Actueel.JPG" width="600" height="401" vspace="4"> </td> </tr><tr> <td align="center"> <p>NVBS Actueel - <a href="http://www.nvbs.com/nieuwsbrief" target="_blank">www.nvbs.com/nieuwsbrief</a></p> </td> </table> <hr> <table width="720"> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2016NationaalModelspoormuseum.JPG" width="700" height="391" vspace="4"> </td> </tr><tr> <td align="center"> <p>Nationaal Modelspoormuseum Sneek - <a href="http://www.modelspoormuseum.nl/" target="_blank">www.modelspoormuseum.nl</a></p> </td> </table> <hr> <table width="720"> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2016Brexbachtalbahn.JPG" width="700" height="341" vspace="4"> </td> </tr><tr> <td align="center"> <p>Brexbachtalbahn - <a href="http://www.diebrex.de/" target="_blank">www.diebrex.de</a></p> </td> </table> <hr> <table width="720"> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2016EdWestermolen.JPG" width="700" height="394" vspace="4"> </td> </tr><tr> <td align="center"> <p>Ed Westermolen</p> </td> </table> <hr> <table width="720"> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2016BertusKers.JPG" width="600" height="400" vspace="4"> </td> </tr><tr> <td align="center"> <p>Bertus Kers (Spoorbets)</p> </td> </table> <hr> <table width="720"> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2016ErwinVoorhaar.JPG" width="600" height="400" vspace="4"> </td> </tr><tr> <td align="center"> <p>Erwin Voorhaar</p> </td> </table> <hr> <table width="720"> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2016OlafHorn.JPG" width="600" height="450" vspace="4"> </td> </tr><tr> <td align="center"> <p>Olaf Horn</p> </td> </table> <hr> <table width="720"> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2016CordeRijke.JPG" width="450" height="450" vspace="4"> </td> </tr><tr> <td align="center"> <p>Cor de Rijke - <a href="http://www.feijenoordsemeesters.nl/" target="_blank">www.feijenoordsemeesters.nl</a></p> </td> </table> <hr> <table width="720"> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2016JanBarnier.JPG" width="400" height="408" vspace="4"> </td> </tr><tr> <td align="center"> <p>Jan Barnier - <a href="http://www.mchminiatuurnieuws.punt.nl/" target="_blank">www.mchminiatuurnieuws.punt.nl</a></p> </td> </table> <hr> <table width="720"> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2016ZeistBouwplaten.JPG" width="401" height="249" vspace="4"> </td> </tr><tr> <td align="center"> <p>Zeist Bouwplaten - <a href="http://www.zeistbouwplaten.nl/" target="_blank">www.zeistbouwplaten.nl</a></p> </td> </table> <hr> <table width="720"> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2016GertVeerman.JPG" width="600" height="422" vspace="4"> </td> </tr><tr> <td align="center"> <p>Gert Veerman (Drei Annen, 16 januari 2016, HSB 99 5901)</p> </td> </table> <hr> <table width="720"> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2016HansFictoor.JPG" width="600" height="450" vspace="4"> </td> </tr><tr> <td align="center"> <p>Hans Fictoor</p> </td> </table> <hr> <table width="720"> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2016PetervanVonderen.JPG" width="600" height="400" vspace="4"> </td> </tr><tr> <td align="center"> <p>Peter van Vonderen</p> </td> </table> <hr> <table width="720"> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2016PeterZwiersch.JPG" width="600" height="450" vspace="4"> </td> </tr><tr> <td align="center"> <p>Peter Zwiersch</p> </td> </table> <hr> <table width="720"> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2016JJM-Walhoff.JPG" width="385" height="385" vspace="4"> </td> </tr><tr> <td align="center"> <p>Jan Walhoff</p> <!--Hunenborgh, Oldenzaal--> </td> </table> <hr> <table width="720"> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2016Bambi.JPG" width="700" height="380" vspace="4"> </td> </tr><tr> <td align="center"> <p>"Het hele team heel fijne dagen" - Bambi</p> </td> </table> <hr> <br> <table width="720"> <td> <h3><a href="kerstmis.htm#groeten">Meer kaarten</a></h3> </td> <td width="335"> <p align="right"><font size="1">Kaarten met goede wensen zijn altijd welkom, maar gebruik hiervoor alleen eigen materiaal. Komt u hier een foto tegen waarvoor u geen toestemming hebt gegeven? Laat het me weten, dan verwijder ik die direct.</font></p> </td> </table> <br> <hr> <script type="text/javascript"><!-- google_ad_client = "pub-6258643075300734"; /* 728x90, gemaakt 29-6-08 */ google_ad_slot = "4274931706"; google_ad_width = 728; google_ad_height = 90; //--> </script> <script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"> </script> <hr> <br> <table width="740"> <tr> <td align="center"> <p><a href="javascript:history.back()"><b>vorige</b></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.nicospilt.com/index2.html" target="_top"><b>start</b></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="#top" target="_self"><b>omhoog</b></a></p> </td> </tr> </table> <br><br> </body> </html>