<html> <head> <META HTTP-EQUIV="content-type" CONTENT="text/html; charset=ISO-8859-1"> <script src="top.js" language="JavaScript"></script> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="Stijlsheet.css"> <title>Kerstgroeten en nieuwjaarswensen 2017/2018</title> <SCRIPT TYPE="text/javascript" LANGUAGE="JavaScript"> <!-- if (top.frames.length < 3 ) {top.location.href = "index_groeten2017.htm";} //--> </SCRIPT> </head> <body bgcolor="#ffffff"> <script> // CREDITS: // Snowmaker Copyright (c) 2003 Peter Gehrig. All rights reserved. // Set the number of snowflakes (more than 30 - 40 not recommended) var snowmax=700 // Set the colors for the snow. Add as many colors as you like var snowcolor=new Array("#aaaacc","#ddddff","#ccccdd","#ffffe0","gray") // Set the fonts, that create the snowflakes. Add as many fonts as you like var snowtype=new Array("Arial Black","Arial Narrow","Times","Comic Sans MS") // Set the letter that creates your snowflake (recommended:*) var snowletter="*" // Set the speed of sinking (recommended values range from 0.3 to 2) var sinkspeed=1.0 // Set the maximal-size of your snowflaxes var snowmaxsize=22 // Set the minimal-size of your snowflaxes var snowminsize=14 // Set the snowing-zone // Set 1 for all-over-snowing, set 2 for left-side-snowing // Set 3 for center-snowing, set 4 for right-side-snowing var snowingzone=1 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // CONFIGURATION ENDS HERE /////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // Do not edit below this line var snow=new Array() var marginbottom var marginright var timer var i_snow=0 var x_mv=new Array(); var crds=new Array(); var lftrght=new Array(); var browserinfos=navigator.userAgent var ie5=document.all&&document.getElementById&&!browserinfos.match(/Opera/) var ns6=document.getElementById&&!document.all var opera=browserinfos.match(/Opera/) var browserok=ie5||ns6||opera function randommaker(range) { rand=Math.floor(range*Math.random()) return rand } function initsnow() { if (ie5 || opera) { marginbottom = document.body.clientHeight marginright = document.body.clientWidth } else if (ns6) { marginbottom = window.innerHeight marginright = window.innerWidth } // bijgestuurd door Nico Spilt (dec.2013) // we zorgen dat de vlokken niet te veel naar rechts en te veel naar beneden gaan marginbottom = 38800 marginright = 780 var snowsizerange=snowmaxsize-snowminsize for (i=0;i<=snowmax;i++) { crds[i] = 0; lftrght[i] = Math.random()*15; x_mv[i] = 0.03 + Math.random()/10; snow[i]=document.getElementById("s"+i) snow[i].style.fontFamily=snowtype[randommaker(snowtype.length)] snow[i].size=randommaker(snowsizerange)+snowminsize snow[i].style.fontSize=snow[i].size snow[i].style.color=snowcolor[randommaker(snowcolor.length)] snow[i].sink=sinkspeed*snow[i].size/5 if (snowingzone==1) {snow[i].posx=randommaker(marginright-snow[i].size)} if (snowingzone==2) {snow[i].posx=randommaker(marginright/2-snow[i].size)} if (snowingzone==3) {snow[i].posx=randommaker(marginright/2-snow[i].size)+marginright/4} if (snowingzone==4) {snow[i].posx=randommaker(marginright/2-snow[i].size)+marginright/2} snow[i].posy=randommaker(2*marginbottom-marginbottom-2*snow[i].size) snow[i].style.left=snow[i].posx snow[i].style.top=snow[i].posy } movesnow() } function movesnow() { for (i=0;i<=snowmax;i++) { crds[i] += x_mv[i]; snow[i].posy+=snow[i].sink snow[i].style.left=snow[i].posx+lftrght[i]*Math.sin(crds[i]); snow[i].style.top=snow[i].posy if (snow[i].posy>=marginbottom-2*snow[i].size || parseInt(snow[i].style.left)>(marginright-3*lftrght[i])){ if (snowingzone==1) {snow[i].posx=randommaker(marginright-snow[i].size)} if (snowingzone==2) {snow[i].posx=randommaker(marginright/2-snow[i].size)} if (snowingzone==3) {snow[i].posx=randommaker(marginright/2-snow[i].size)+marginright/4} if (snowingzone==4) {snow[i].posx=randommaker(marginright/2-snow[i].size)+marginright/2} snow[i].posy=0 } } var timer=setTimeout("movesnow()",50) } for (i=0;i<=snowmax;i++) { document.write("<span id='s"+i+"' style='position:absolute;top:-"+snowmaxsize+"'>"+snowletter+"</span>") } if (browserok) { window.onload=initsnow } </script> <table width="720"> <tr> <td> <h1>Kerstgroeten en nieuwjaarswensen 2017/2018</h1> <p><font color="red">0*./ \ .* ..*. &* * & 0 *&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font size="1">2018</font> <br>. (" ." )* * /.k&.k&\*. *  ______. * * <br>.( . " . ) ./" 'k& ' " \. * ./______/~<*. *.0* . *0 <br>*(...'" '.. ) *l%l%l%l%l%. \ 0u0u \\l%l%l%l% . <br>"*" " *"`"*" " *"` "*"*" " *"`"*</font></p> <p><b><a href="http://translate.google.nl/?hl=nl&tab=wT#nl|nl|Ik%20wens%20u%20heel%20fijne%20kerstdagen%20en%20een%20voorspoedig%202018." target="_blank">Beluister mijn groet</a></b> - kies in Google Translate de gewenste taal en klik op het luidsprekertje bij de vertaling.</p> </td> </tr> </table> <br> <hr> <table width="720"> <td align="center"> <img src="kerstgroet/Langsderails-2017-2018.GIF" width="600" height="400" vspace="4"> </td> </tr><tr> <td align="center"> <table width="600"> <td align="center"> <p>Het team van  Langs de rails en de bemanning van Blokpost Bunnik wensen u prettige feestdagen en een voorspoedig 2018.</p> </td> </table> </td> </table> <hr> <table width="720"> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2017NVBS-Actueel.JPG" width="600" height="400" vspace="4"> </td> </tr><tr> <td align="center"> <p><a href="http://www.nvbs-actueel.com/" target="_blank">www.nvbs-actueel.com</a></p> </td> </table> <hr> <table width="720"> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2017SSN.JPG" width="600" height="400" vspace="4"> </td> </tr><tr> <td align="center"> <p>Stoom Stichting Nederland (SSN) &diams; <a href="https://www.stoomstichting.nl/" target="_blank">www.stoomstichting.nl</a></p> </td> </table> <hr> <table width="720"> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2017HenkKoster.JPG" width="600" height="400" vspace="4"> </td> </tr><tr> <td align="center"> <p>Henk Koster</p> </td> </table> <hr> <table width="720"> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2017JWPenris.JPG" width="600" height="398" vspace="4"> </td> </tr><tr> <td align="center"> <p>J.W. Penris</p> </td> </table> <hr> <table width="720"> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2017FonsVanDerJagt.JPG" width="600" height="396" vspace="4"> </td> </tr><tr> <td align="center"> <p>Fons van der Jagt</p> </td> </table> <hr> <table width="720"> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2017EdwardBary.JPG" width="600" height="424" vspace="4"> </td> </tr><tr> <td align="center"> <p>Edward Bary &diams; <a href="http://www.archiefedwardbary.nl/" target="_blank">www.archiefedwardbary.nl</a></p> </td> </table> <hr> <table width="720"> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2017RobertoHeijmans.JPG" width="600" height="400" vspace="4"> </td> </tr><tr> <td align="center"> <p>Roberto Heijmans &diams; <a href="http://greatwoodenrailway.foxtwo.nl/" target="_blank">greatwoodenrailway.foxtwo.nl</a></p> </td> </table> <hr> <table width="720"> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2017RemmoStatiusMuller.JPG" width="600" height="391" vspace="4"> </td> </tr><tr> <td align="center"> <p>Remmo Statius Muller <font size="1" color="gray">(Grfenthal, februari 1993, loc 58 1111 met Plandampf-goederentrein)</font></p> </td> </table> <hr> <table width="720"> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2017AdriaanPothuizen.JPG" width="600" height="370" vspace="4"> </td> </tr><tr> <td align="center"> <p>Adriaan Pothuizen <font size="1" color="gray">(<a class="grijs" href="P8-in-Nederland.htm">P8 bij blokpost Ahst</a>)</font></p> </td> </table> <hr> <table width="720"> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2017JosBeerman.JPG" width="600" height="407" vspace="4"> </td> </tr><tr> <td align="center"> <p>Jos Beerman</p> </td> </table> <hr> <table width="720"> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2017MartinBos.JPG" width="406" height="542" vspace="4"> </td> </tr><tr> <td align="center"> <p>Martin Bos</p> </td> </table> <hr> <table width="720"> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2017FritsVanBuren.JPG" width="407" height="550" vspace="4"> </td> </tr><tr> <td align="center"> <p>Frits van Buren</p> </td> </table> <hr> <table width="720"> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2017TheoBeijersbergen.JPG" width="600" height="422" vspace="4"> </td> </tr><tr> <td align="center"> <p>Theo Beijersbergen <font size="1" color="gray">(Durango and Silverton RR, Colorado)</font></p> </td> </table> <hr> <table width="720"> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2017HansScherpenhuizen.JPG" width="600" height="394" vspace="4"> </td> </tr><tr> <td align="center"> <p>Hans Scherpenhuizen <font size="1" color="gray">(Raumabanen, Noorwegen, mei 2000)</font></p> </td> </table> <hr> <table width="720"> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2017RTA-trein.JPG" width="600" height="386" vspace="0"> <img src="kerstgroet/2017RTA-tram.JPG" width="600" height="396" vspace="4"> </td> </tr><tr> <td align="center"> <p>Railtheater Amsterdam &diams; <a href="http://www.traminfo.nl/railtheater.html" target="_blank">www.traminfo.nl/railtheater.html</a></p> </td> </table> <hr> <table width="720"> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2017DavidDavids.JPG" width="600" height="388" vspace="4"> </td> </tr><tr> <td align="center"> <p>David &amp; Nel Davids &diams; <a href="http://www.diebrex.de/?lang=nl" target="_blank">www.diebrex.de</a></p> </td> </table> <hr> <table width="720"> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2017HolgerSpaing.JPG" width="600" height="400" vspace="4"> </td> </tr><tr> <td align="center"> <p>Holger Spaing &diams; <a href="http://www.trainini.de/" target="_blank">www.trainini.de</a></p> </td> </table> <hr> <table width="720"> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2017BertStortenbeker.JPG" width="600" height="425" vspace="4"> </td> </tr><tr> <td align="center"> <p>Bert Stortenbeker &diams; <a href="http://www.stortenbeker.eu/" target="_blank">www.stortenbeker.eu</a></p> </td> </table> <hr> <table width="720"> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2017StichtingTEE.JPG" width="600" height="434" vspace="4"> </td> </tr><tr> <td align="center"> <p>Stichting Trans Europ Express Nederland &diams; <a href="http://www.stichtingtee.nl/" target="_blank">www.stichtingtee.nl</a></p> </td> </table> <hr> <table width="720"> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2017KurtFoncke.JPG" width="600" height="378" vspace="4"> </td> </tr><tr> <td align="center"> <p>Kurt Foncke &diams; <a href="http://www.schlafwagen.be/" target="_blank">www.schlafwagen.be</a></p> </td> </table> <hr> <table width="720"> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2017BasVanHeezik.JPG" width="600" height="450" vspace="4"> </td> </tr><tr> <td align="center"> <p>Bas van Heezik</p> </td> </table> <hr> <table width="720"> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2017RonGroeneveld.JPG" width="600" height="400" vspace="4"> </td> </tr><tr> <td align="center"> <p>Ron Groeneveld &diams; <a href="http://www.rc-mvw.nl/" target="_blank">www.rc-mvw.nl</a></p> </td> </table> <hr> <table width="720"> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2017ZeeuwseTreinModelRuilbeurs.JPG" width="600" height="516" vspace="4"> </td> </tr><tr> <td align="center"> <p>Zeeuwse Trein Model Ruilbeurs <font size="1" color="gray">(zie <a class="grijs" href="agenda.htm">agenda</a> voor bijeenkomsten)</font></p> </td> </table> <hr> <table width="720"> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2017RemcoDaale.JPG" width="600" height="381" vspace="4"> </td> </tr><tr> <td align="center"> <p>Remco Daale <font size="1" color="gray">(Zavi ajni muzej Travnik)</font></p> </td> </table> <hr> <table width="720"> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2017MarcPetit.JPG" width="600" height="459" vspace="4"> </td> </tr><tr> <td align="center"> <p>Marc Petit</p> </td> </table> <hr> <table width="720"> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2017JanWaszink.JPG" width="600" height="378" vspace="4"> </td> </tr><tr> <td align="center"> <p>Jan Waszink</p> </td> </table> <hr> <table width="720"> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2017BasMeijer.JPG" width="600" height="450" vspace="4"> </td> </tr><tr> <td align="center"> <p>Bas Meijer</p> </td> </table> <hr> <table width="720"> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2017WoutVerspuy.JPG" width="600" height="400" vspace="4"> </td> </tr><tr> <td align="center"> <p>Wout en Elly Verspuy</p> </td> </table> <hr> <table width="720"> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2017AadDeMeij.JPG" width="600" height="400" vspace="4"> </td> </tr><tr> <td align="center"> <p>Aad en Cor de Meij</p> </td> </table> <hr> <table width="720"> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2017PaulVanBaarle.JPG" width="600" height="401" vspace="4"> </td> </tr><tr> <td align="center"> <p>Paul van Baarle</p> </td> </table> <hr> <table width="720"> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2017KarelVanHilten.JPG" width="600" height="450" vspace="4"> </td> </tr><tr> <td align="center"> <p>Karel van Hilten</p> </td> </table> <hr> <table width="720"> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2017RenePlatjouw.JPG" width="600" height="400" vspace="4"> </td> </tr><tr> <td align="center"> <p>Ren en Anneliese Platjouw</p> </td> </table> <hr> <table width="720"> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2017RienkNauta.JPG" width="600" height="450" vspace="4"> </td> </tr><tr> <td align="center"> <p>Rienk, Margreet en Ide Nauta</p> </td> </table> <hr> <table width="720"> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2017ArnoudAquina.JPG" width="600" height="338" vspace="4"> </td> </tr><tr> <td align="center"> <p>Arnoud Aquina &diams; <a href="http://www.bier028.nl/" target="_blank">www.bier028.nl</a></p> </td> </table> <hr> <table width="720"> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2017WimPlokker.JPG" width="600" height="450" vspace="4"> </td> </tr><tr> <td align="center"> <p>Wim Plokker</p> </td> </table> <hr> <table width="720"> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2017FredMeijer.JPG" width="600" height="397" vspace="4"> </td> </tr><tr> <td align="center"> <p>Fred Meijer <font size="1" color="gray">(Leijenseweg Bilthoven)</font></p> </td> </table> <hr> <table width="720"> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2017WimMensinga.JPG" width="600" height="450" vspace="4"> </td> </tr><tr> <td align="center"> <p>Wim Mensinga</p> </td> </table> <hr> <table width="720"> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2017WillemKruit.JPG" width="600" height="338" vspace="4"> </td> </tr><tr> <td align="center"> <p>Willem Kruit</p> </td> </table> <hr> <table width="720"> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2017ChrisWesterduin.JPG" width="600" height="431" vspace="4"> </td> </tr><tr> <td align="center"> <p>Chris Westerduin</p> </td> </table> <hr> <table width="720"> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2017HansMol.JPG" width="600" height="450" vspace="4"> </td> </tr><tr> <td align="center"> <p>Hans Mol</p> </td> </table> <hr> <table width="720"> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2017ReinKorthof.JPG" width="605" height="402" vspace="4"> </td> </tr><tr> <td align="center"> <p>Rein en Gerdien Korthof</p> </td> </table> <hr> <table width="720"> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2017MartijnHaman.JPG" width="600" height="287" vspace="4"> </td> </tr><tr> <td align="center"> <p>Martijn Haman &diams; <a href="http://www.martijnhaman.nl/" target="_blank">www.martijnhaman.nl</a></p> </td> </table> <hr> <table width="720"> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2017JanBarnier.JPG" width="600" height="393" vspace="4"> </td> </tr><tr> <td align="center"> <p>Jan Barnier &diams; <a href="http://www.modelbouwcentrumhilversum.com/" target="_blank">www.modelbouwcentrumhilversum.com</a></p> </td> </table> <hr> <table width="720"> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2017RobVanDerRest.JPG" width="600" height="399" vspace="4"> </td> </tr><tr> <td align="center"> <p>Rob van der Rest &diams; <a href="http://www.sporen-met-rob.nl/" target="_blank">www.sporen-met-rob.nl</a></p> </td> </table> <hr> <table width="720"> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2017CordeRijke.JPG" width="600" height="450" vspace="4"> </td> </tr><tr> <td align="center"> <p>Cor de Rijke &diams; <a href="http://www.feijenoordsemeesters.nl/" target="_blank">www.feijenoordsemeesters.nl</a></p> </td> </table> <hr> <table width="720"> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2017PeterEradus.JPG" width="600" height="334" vspace="4"> </td> </tr><tr> <td align="center"> <p>Peter Eradus</p> </td> </table> <hr> <table width="720"> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2017FredHornung.JPG" width="600" height="338" vspace="4"> </td> </tr><tr> <td align="center"> <p>Fred Hornung</p> </td> </table> <hr> <table width="720"> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2017VictorLansink.JPG" width="365" height="550" vspace="4"> </td> </tr><tr> <td align="center"> <p>Victor Lansink &diams; <a href="http://www.railtrash.net/" target="_blank">www.railtrash.net</a></p> </td> </table> <hr> <table width="720"> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2017PeterStoffers.JPG" width="571" height="550" vspace="4"> </td> </tr><tr> <td align="center"> <p>Peter Stoffers &diams; <a href="http://www.nnttm.nl/" target="_blank">www.nnttm.nl</a></p> </td> </table> <hr> <table width="720"> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2017Eenopzevenentachtig.JPG" width="595" height="446" vspace="4"> </td> </tr><tr> <td align="center"> <p>Theo en Meine &diams; <a href="http://www.eenopzevenentachtig.nl/" target="_blank">www.eenopzevenentachtig.nl</a></p> </td> </table> <hr> <table width="720"> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2017BertusKers.JPG" width="352" height="550" vspace="4"> </td> </tr><tr> <td align="center"> <p>Bertus Kers</p> </td> </table> <hr> <table width="720"> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2017AdelaBurger.JPG" width="600" height="415" vspace="4"> </td> </tr><tr> <td align="center"> <p>Adela Burger</p> </td> </table> <hr> <table width="720"> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2017EdwardjStokhof.JPG" width="600" height="453" vspace="4"> </td> </tr><tr> <td align="center"> <p>Edwardj. Stokhof</p> </td> </table> <hr> <table width="720"> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2017OlafHorn.JPG" width="600" height="450" vspace="4"> </td> </tr><tr> <td align="center"> <p>Olaf en Truus Horn</p> </td> </table> <hr> <table width="720"> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2017GertVeerman.JPG" width="600" height="422" vspace="4"> </td> </tr><tr> <td align="center"> <p>Thelma en Gert Veerman</p> </td> </table> <hr> <table width="720"> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2017JosBruinsma.JPG" width="600" height="427" vspace="4"> </td> </tr><tr> <td align="center"> <p>Jos Bruinsma</p> </td> </table> <hr> <table width="720"> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2017HenkBuwalda.JPG" width="600" height="480" vspace="4"> </td> </tr><tr> <td align="center"> <p>Henk Buwalda</p> </td> </table> <hr> <table width="720"> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2017JanRoos.JPG" width="600" height="404" vspace="4"> </td> </tr><tr> <td align="center"> <p>Jan en Marjo Roos</p> </td> </table> <hr> <table width="720"> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2017PeterVanVonderen.JPG" width="600" height="400" vspace="4"> </td> </tr><tr> <td align="center"> <p>Peter van Vonderen</p> </td> </table> <hr> <table width="720"> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2017EricMochel.JPG" width="600" height="450" vspace="4"> </td> </tr><tr> <td align="center"> <p>Joke, Max de hond en Eric Mochl</p> </td> </table> <hr> <table width="720"> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2017TimOosterlee.JPG" width="600" height="446" vspace="0"> </td> </tr><tr> <td align="center"> <p>Tim Oosterlee en Janneke Kluit</p> </td> </table> <hr> <table width="720"> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2017FabianVendrig.JPG" width="600" height="388" vspace="4"> </td> </tr><tr> <td align="center"> <p>Fabian Vendrig &diams; <a href="http://www.fabian-vendrig.eu/" target="_blank">www.fabian-vendrig.eu</a></p> </td> </table> <hr> <table width="720"> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2017MartinVanKuilenburg.JPG" width="600" height="450" vspace="4"> </td> </tr><tr> <td align="center"> <p>Martin van Kuilenburg</p> </td> </table> <hr> <table width="720"> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2017SergeVinkenvleugel.JPG" width="600" height="300" vspace="4"> </td> </tr><tr> <td align="center"> <p>Serge Vinkenvleugel &diams; <a href="http://www.rtvdrenthe.nl/" target="_blank">www.rtvdrenthe.nl</a></p> </td> </table> <hr> <table width="720"> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2017HansFictoor.JPG" width="512" height="384" vspace="4"> </td> </tr><tr> <td align="center"> <p>Hans en Els Fictoor</p> </td> </table> <hr> <table width="720"> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2017Hendrik-JanBakker.JPG" width="600" height="450" vspace="4"> </td> </tr><tr> <td align="center"> <p>Hendrik-Jan Bakker</p> </td> </table> <hr> <table width="720"> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2017FritsSpee.JPG" width="600" height="450" vspace="4"> </td> </tr><tr> <td align="center"> <p>Frits Spee</p> </td> </table> <hr> <table width="720"> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2017WimVink.JPG" width="600" height="400" vspace="4"> </td> </tr><tr> <td align="center"> <p>Corry en Wim Vink</p> </td> </table> <hr> <table width="720"> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2017EdWestermolen.JPG" width="600" height="338" vspace="4"> </td> </tr><tr> <td align="center"> <p>Ed Westermolen</p> </td> </table> <hr> <table width="720"> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2017JWalhoff.JPG" width="600" height="400" vspace="0"> </td> </tr><tr> <td align="center"> <p>J. Walhoff</p> </td> </table> <hr> <table width="720"> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2017AJHCornelis.JPG" width="318" height="450" vspace="4"> </td> </tr><tr> <td align="center"> <p>A.J.H. Cornelis</p> </td> </table> <hr> <table width="720"> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2017WalterKok.JPG" width="600" height="338" vspace="4"> </td> </tr><tr> <td align="center"> <p>Walter Kok <a href="kerstgroet/2017WalterKok.gif" class="grijs" target="_blank">(klik voor animatie)</a></p> </td> </table> <hr> <table width="720"> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2017Albert-y-Mara.JPG" width="333" height="500" vspace="4"> </td> </tr><tr> <td align="center"> <p>Albert y Mara</p> </td> </table> <hr> <table width="720"> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2017MarcSchmitz.JPG" width="600" height="415" vspace="4"> </td> </tr><tr> <td align="center"> <p>Marc Schmitz</p> </td> </table> <hr> <table width="720"> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2017JohanTetteroo.JPG" width="386" height="419" vspace="0"> </td> </tr><tr> <td align="center"> <p>Johan, Rianne en Robin Tetteroo</p> </td> </table> <hr> <table width="720"> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2017JanDeKroon.JPG" width="600" height="437" vspace="4"> </td> </tr><tr> <td align="center"> <p>Jan de Kroon</p> </td> </table> <hr> <table width="720"> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2017EvertVanBunnik.JPG" width="600" height="400" vspace="4"> </td> </tr><tr> <td align="center"> <p>Evert van Bunnik</p> </td> </table> <hr> <table width="720"> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2017Joeperoog.JPG" width="438" height="318" vspace="4"> </td> </tr><tr> <td align="center"> <p><a href="http://mrheberg.home.xs4all.nl/index.html" target="_blank">Joeperoog</a></p> </td> </table> <hr> <table width="720"> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2017loxodon.JPG" width="427" height="500" vspace="4"> </td> </tr><tr> <td align="center"> <p>Marco Extra &diams; <a href="http://www.loxodon.eu/" target="_blank">www.loxodon.eu</a></p> </td> </table> <hr> <table width="720"> <td align="center"> <img src="kerstgroet/2017ElisabethVanNieuwenhuizen.JPG" width="600" height="411" vspace="4"> </td> </tr><tr> <td align="center"> <p>Elisabeth en Michael van Nieuwenhuizen &diams; <a href="http://www.lagarenoyant.com/" target="_blank">www.lagarenoyant.com</a></p> </td> </table> <hr> <table width="720"> <td height="36" align="center"> <p>De traditionele kaart van <font color="red"><strong>Bambi</strong></font> (elk jaar de eerste die ik krijg) is in de post zoekgeraakt. <!--bambi.lut@gmail.com--></p> </td> </table> <hr> <br> <table width="720"> <td> <h3><a href="kerstmis.htm#groeten">Meer kaarten</a></h3> </td> <td width="335"> <p align="right"><font size="1">Kaarten met goede wensen zijn altijd welkom, maar gebruik hiervoor alleen eigen materiaal. Komt u hier een foto tegen waarvoor u geen toestemming hebt gegeven? Laat het me weten, dan verwijder ik die direct.</font></p> </td> </table> <br> <hr> <script type="text/javascript"><!-- google_ad_client = "pub-6258643075300734"; /* 728x90, gemaakt 29-6-08 */ google_ad_slot = "4274931706"; google_ad_width = 728; google_ad_height = 90; //--> </script> <script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"> </script> <hr> <br> <table width="740"> <tr> <td align="center"> <p><a href="javascript:history.back()"><b>vorige</b></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.nicospilt.com/index2.html" target="_top"><b>start</b></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="#top" target="_self"><b>omhoog</b></a></p> </td> </tr> </table> <br><br> </body> </html>