Werkplaats Amersfoort

Met beelden van het bezoek van de NVBS op 9 maart 1974 en open dagen op 11 september 2004 en 15 september 2013. 

Amersfoort, 15 mei 1969 en 11 september 2004. De uit 1961 stammende portiersloge. Deze ingang bevindt zich bij het Soesterkwartier, waar het meeste personeel van de werkplaats woonde. De wagenwerkplaats Amersfoort is in 1904 geopend. Veel arbeiders kwamen uit Haarlem; zij waren na de spoorwegstaking van 1903 min of meer gedwongen om naar Amersfoort te verhuizen. Na de opheffing van de wagenwerkplaatsen Tilburg (1926), Zwolle (1927) en Utrecht (1931) werden vrijwel alle goederenwagens voortaan in Amersoort onderhouden. In 1930 was NS de grootste werkgever in Amersfoort. Als onderdeel van NS-dochter NedTrain werd het bedrijf in 2000 gesloten.


Amersfoort, 11 september 2005. Gedenkteken tegenover de portiersloge. Foto Victor Lansink.


NVBS-excursie 9 maart 1974

"In de reeks bezoeken aan NS-hoofdwerkplaatsen was op 9 maart de herstelplaats voor goederenmaterieel in Amersfoort aan de beurt. Op de ochtend voor de jaarvergadering verzamelden ruim 100 NVBS-ers zich op het bitterkoude Amersfoortse perron. Na op verhaal te zijn gebracht door koffie in de kantine, werden de deelnemers in groepen verdeeld die ieder huns weegs gingen. Alle aspecten van het bedrijf werden onder de loupe genomen en al spoedig werd duidelijk dat de hoofdwerkplaats behalve het normale onderhoud ook volledige verbouwingsprogramma’s uitvoert. Zo werd een serie onderlossers van daken voorzien om dienst te doen voor het vervoer van chemicaliŽn. Op het opstelterrein was een groot scala van partikuliere wagens aanwezig, terwijl een speciale attractie gevormd werd door het bijna herstelde museumrijtuig SS 218. De wagenwerkplaats zal over enkele jaren een krachtproef moeten doorstaan wanneer in korte tijd het hele goederenmaterieel van automatische koppelingen moet worden voorzien. Reden om tegen die tijd dit bezoek nog eens uitgebreid te herhalen."

(verslag uit Op de Rails 1974-7, van de hand van G.W. Stoer) 

Amersfoort, 9 maart 1974. Omdat het zaterdag is, heerst er diepe rust in de werkplaats.


 

Amersfoort, 9 maart 1974. Op de tweede foto een "wagenkaart" waarop is aangegeven welke werkzaamheden moeten plaatsvinden.


 

Amersfoort, 9 maart 1974. Onderlossers worden van daken voorzien om dienst te doen voor het vervoer van chemicaliŽn.


 

Amersfoort, 9 maart 1974. Op de eerste foto een platte wagen waarop zwenkdeuren zijn gemonteerd. Deze wagen was korte tijd gebruikt voor het simuleren van instapsituaties ten behoeve van de nieuw aan te schaffen Sprinter-treinstellen. Het onderstel was afkomstig van een vierstands laadkistenwagen. Op de tweede foto de binnenkant van een verfcabine.


 

Amersfoort, 9 maart 1974


 

Amersfoort, 9 maart 1974. Wagens kunnen met behulp van een rolbrug naar een ander spoor worden overgebracht.


 

Amersfoort, 9 maart 1974


 

Amersfoort, 9 maart 1974. Op de tweede foto een bijzondere wagen voor het vervoer van matrassen. Om de transportkosten te drukken, worden de matrassen in deze wagen in elkaar geperst - dan passen er veel meer in.


 

Amersfoort, 9 maart 1974. Bovenleidingmontagewagen 30849741615.


 

Amersfoort, 9 maart 1974. Op de eerste foto nog een bovenleidingmontagewagen. Op de tweede foto een bollenwagen onder een ladingmal, daarnaast een koelwagen.


 

Amersfoort, 9 maart 1974. Rijtuig C 218 van de SS wordt gerestaureerd voor het Spoorwegmuseum. Bouwjaar 1874, 50 zitplaatsen derde klas, alleen kleine raampjes in de deuren, geen verwarming. Ondanks deze beperkingen hebben dit soort tweeassers bijna een halve eeuw dienst­gedaan.


 

Amersfoort, 9 maart 1974. Loc 653 en treinstellen 731 en 465.


 

Utrecht, 10 januari 1996. Een werkplaatstrein getrokken door voormalige motorpost mP 3030. Op de achterste wagen wordt reclame gemaakt voor de werkplaats Amersfoort: "maatwerk in goederentechniek". Dat heeft niet mogen baten: deze werkplaats is in 2000 gesloten.


Open dag 11 september 2004


Amersfoort, 11 september 2004. Met een kort optreden van de NS-harmonie werd het startsein gegeven voor een open dag in de voormalige wagenwerkplaats. Deze open dag werd georganiseerd door de Stichting Industrieel Erfgoed in de Stad Amersfoort (Siesta).


Amersfoort, 11 september 2004. De uit 1908 daterende wagenloods. Deze loods is ontworpen door D.A.N. Margadant, die ook de architect was van het in 1901 gebouwde station Amersfoort. Dat station is inmiddels gesloopt; het tweede perron is nog wel aanwezig. Achter de wagenloods bevindt zich het hoofdgebouw van de wagenwerkplaats. Tussen beide gebouwen bevindt zich een rolbrug, waarmee wagens van het ene naar het andere spoor verplaatst werden.


 

Amersfoort, 11 september 2004. De wagenloods is sinds kort gehuurd door Herik Rail, die hier haar rijtuigen in wil onderbrengen. Tijdens de open dag waren er alleen een paar stoere trekkers te zien.


 

Amersfoort, 9 maart 1974 en 11 september 2004. Een van de rolbruggen waarmee wagens verplaatst konden worden naar een andere werkplaatsspoor. In 1974 kreeg deze rolbrug haar energie nog uit een bovenleiding. Later werd dat een systeem waarbij de elektriciteitskabel over een groot wiel gewikkeld was.

 

 

Amersfoort, 11 september 2004. Het hoofdgebouw van de voormalige wagenwerkplaats. Dit gebouw is in verschillende fasen tot stand gebracht. Het oudste deel dateert uit 1904. Door middel van rolbruggen in het gebouw waren de verschillende afdelingen met elkaar verbonden. Het systeem met rolbruggen, ingevoerd in 1928, maakte het mogelijk om "in kettinggang" te gaan werken, een vorm van lopendebandwerk. Het hoofdgebouw is tijdelijk verhuurd aan het Spoorwegmuseum. Door de ramen was met wat moeite een deel van het opgeslagen museummaterieel te zien.


Industrieel erfgoed


Amersfoort, 9 maart 1974 en 11 september 2004. Ladingmallen werden gebruikt om te meten of de lading van een goederenwagen niet buiten het profiel van vrije ruimte stak. Omdat er in Europa verschillende profielen bestaan, kon de ladingmal in verschillende posities worden ingesteld. In 2004 was een van de meetprofielen verdwenen.


Amersfoort, 11 september 2004. Zijkant van de wagenloods. Op het terrein bevinden zich diverse andere gebouwen, waarvan een deel in gebruik is genomen door bedrijfjes en kunstenaars. De Stichting Industrieel Erfgoed in de Stad Amersfoort (Siesta) beijvert zich om het geheel te bewaren als rijksmonument.


Amersfoort, 1941. Bouw van het onderstation ten behoeve van de elektrificatie van de spoorlijn naar Utrecht. Tijdens de oorlog heeft de koperen bovenleiding ons land via de oostgrens weer verlaten. Pas in 1946 kon er weer elektrisch worden gereden. In dat jaar werd ook de spoorlijn naar Hilversum geŽlektrificeerd. Deze lijn loopt achter het onderstation langs. Rechts in beeld de wagenwerkplaats van Amersfoort. Zie ook elektrificatie in het Gooi. Foto Jacques Stevens, Streekarchief Gooi en Vechtstreek.


Open dag 15 september 2013

Open dag in het kader van het 150-jarig jubileum van de spoorlijn door Amersfoort.


Amersfoort, 15 september 2013. De neuzen van NS 20, Hondekop 766 en Connexxion 919.


Amersfoort, 15 september 2013. NS 20 "Kameel".


Werkplaats Amersfoort, 15 september 2013. Trijntje Cornelia verzorgde het passagiersvervoer tijdens de open dag. www.trijntjecornelia.nlZie ook:

Websites:

vorige       start       omhoog