Amsterdam Muiderpoort


 

Amsterdam Muiderpoort, 9 juli 1973. Twee armseinen met vertakkingslichtsein, daarnaast een gecombineerd armhoofdsein en -voorsein. Onder de vertakkingsseinen hangen bordjes met snelheidsinstructies. Als deze seinen volledig als armsein waren uitgevoerd, dan had er een enorm bordes moeten staan, met een stuk of zeven palen erop. Deze seinen beveiligen het treinverkeer van Hilversum naar Amsterdam CS. De sporen helemaal rechts zijn bestemd voor het treinverkeer tussen het CS en de Watergraafsmeer. De tweede foto is gemaakt op 21 juli 2004.


 

Amsterdam Muiderpoort, 9 juli 1973. Ledig materieel op weg van de Watergraafsmeer naar Amsterdam CS. Op de eerste foto treinstellen 691, 698 en 268. Op de tweede foto, gemaakt vanaf dezelfde plek op het perron maar een kwart slag naar links gedraaid, treinstellen 741 en 742.


Amsterdam Muiderpoort, 9 juli 1973. Treinstel 713 en 752 als sneltrein uit Hilversum op weg naar het CS.


 

Amsterdam Muiderpoort, 9 juli 1973. Het sein staat veilig voor treinstel 689, op weg van Hilversum naar Amsterdamn CS. Rechts op de eerste foto treinstel 888 als stoptrein naar Hilversum, daarnaast post T, dat in de oksel van dit Y-vormige station is gebouwd. Vanuit dit seinhuis werden de armseinen bediend. Tegenwoordig is het een leegstaand monument.


 

Amsterdam Muiderpoort, 9 juli 1973. Treinstel 250, 241 en 663 uit Utrecht op weg naar Amsterdam CS. Links post T en het dak van de stationshal. De tweede foto is vanaf ongeveer dezelfde plek gemaakt, een kwartslag naar rechts gedraaid. Een sneltrein uit Utrecht is achter een 1100 op weg naar het CS. Ook hier een armseinpaal met vertakkingslichtsein.


 

Amsterdam Muiderpoort, 9 juli 1973. Treinstel 762 op weg naar Hilversum, terwijl rechts een ertstrein met locs 2210, 2295, 2214 en 2320 dezelfde richting oprijdt. Op de tweede foto loc 1158 met een sneltrein uit Hilversum.


 

Amsterdam Muiderpoort, 9 juli 1973. Loc 2527 en 2284 op de goederensporen tussen Watergraafsmeer en het CS.


Amsterdam Muiderpoort, 24 augustus 2013. Dolf doet de Dolf in een trein naar Arnhem. Ruim een half uur later zagen we hem hetzelfde gebaar maken bij Blokpost Bunnik. Foto Gérard van Teeffelen.

Amsterdam Muiderpoort, 9 juli 1973. Foto uit de tijd dat machinisten nog geen rare fratsen uithaalden als ze een fotograaf zagen. Dit is een treinstel mat.'46 op weg naar Hilversum. Op het bordje bij het spoor staat "Proef Nº 1115". Wie weet wat dit betekent?


Amsterdam Muiderpoort, 6 oktober 1991. Loc 18 201 met een trein op weg naar Hilversum. In de achtergrond post T. De loc was in Nederland op bezoek ter gelegenheid van het 60-jarig jubileum van de NVBS. Hieronder nog een paar foto's. Klik hier voor meer over dit jubileum.


 

Amsterdam Muiderpoort, 6 oktober 1991. Tijdens het 60-jarig jubileum van de NVBS reden er pendeltreinen tussen Amsterdam CS en de Watergraafsmeer. Het perron van Amsterdam Muiderpoort was een mooi podium om deze treinen te kunnen filmen en fotograferen. Hier de Hoogovensexcursietrein met locs 22 "Tom" en 7-57 "Bonne". Loc 22 beschikt over een extra tender (ex-NS 4003). Op de andere foto locs 4 en 7 van de MBS.


 

Amsterdam Muiderpoort, 21 juli 2004. De voormalige post T, als monument bewaard gebleven tussen de twee perrons. De stationshal is tegenwoordig een fietsenstalling, terwijl de tunnels tussen de perrons is dichtgemetseld. Vanwege hun veiligheid moeten passagiers buiten langs het station van het ene naar het andere perron lopen. Het station is ontworpen door ir. H.G.J. Schelling, die onder andere ook de stations Amsterdam Amstel en Naarden-Bussum op zijn naam heeft staan. Schelling was ook de ontwerper van de gedenkplaten die na de oorlog op veel stations zijn opgehangen.


Amsterdam, 21 april 2008. 1939 was het jaar waarin de grote spoorwegwerken in Amsterdam gereed kwamen. Deze plaat hangt in een tunnel bij het Muiderpoortstation, om precies te zijn hier in de 1e Van Swindenstraat. De buurtbewoners waren erg blij dat ze niet meer voor de spoorbomen hoefden te wachten. In de jaren dertig is de spoorlijn verhoogd en zijn de stations Amsterdam Amstel en Muiderpoort gebouwd.


Amsterdam Oosterspoorplein (Muiderpoortstation, 21 juli 2004. "Vanaf dit station zijn tussen 3 oktober 1942 en 26 mei 1944 ruim elfduizend joden naar het doorgangskamp Westerbork weggevoerd. De meesten zijn vermoord in de vernietigingskampen in Midden-Europa." Vlakbij staat ook het beeld 'Flowers' van Karel Appel, maar dat heeft geen betrekking op de oorlog.


Treinen door Muiderpoort

Amsterdam Muiderpoort, 5 oktober 2022. Op dit filmpje zien we leeg materieel op weg van Amsterdam Centraal naar de Watergraafsmeer en andersom. En ook nog een paar gewone treinen. Bonus: overbrenging TEE-treinstel op 28 augustus 2021.


Opening Amstelstation Amsterdam 13-10-'39. Veertien zwart-witfoto's van de door architect Schelling ontworpen stationsgebouwen Amsterdam-Muiderpoort en het Amstelstation. Beide stations werden in gebruik genomen in 1939. Tegelijk ging het Weesperpoortstation buiten gebruik. De treinen uit Utrecht reden voortaan door tot het Centraal Station.

Reproductie van dit boek.


Zie ook:
vorige       start       omhoog