Bunnik, aanleg tunnels

In dit deel aandacht voor de werkzaamheden in 2015/2016. De overweg naast het station is vervallen. In plaats daarvan zijn er twee tunnels aangelegd: een autotunnel iets buiten het dorp, en een fiets/voetgangerstunnel onder de perrons.ProRail bouwt duurzame tunnel onder het spoor in Bunnik

Voor de tunnel wordt ondermeer 'groen beton' gebruikt. Met de gemeente en de aannemer is afgesproken dat waar mogelijk duurzaam wordt gebouwd. Het is het eerste pilotproject van ProRail dat in het kader van duurzaam bouwen in uitvoering gaat. De bouw begint in september en in 2016 rijden de eerste auto's door de tunnel. De overweg bij het station in Bunnik is dan alleen nog toegankelijk voor voetgangers en fietsers.

De aannemer, Gebroeders De Koning uit Papendrecht, kiest in opdracht van ProRail voor duurzame technieken. Zo wordt milieuwinst geboekt door het gebruik van 'groen beton' en waterglasinjectie in plaats van onderwaterbeton. Daarnaast wordt energiezuinige verlichting aangebracht en komen er voorzieningen ter bescherming van flora en fauna. Deze maatregelen samen zorgen voor bijna 20 procent minder milieubelasting dan normaal.

Met de gemeente Bunnik en Gebroeders De Koning is afgesproken dat duurzaamheid een hoofdrol speelt bij de bouw van de tunnel. Alle duurzame initiatieven worden besproken en waar mogelijk toegepast. ProRail, gemeente en aannemer ondertekenden op 5 februari een duurzaamheidsconvenant. Wethouder Bert Koopmanschap zei bij de ondertekening: "Ik ben trots dat binnen onze gemeente deze eerste duurzaamheidspilot gerealiseerd wordt."

De duurzame tunnel in Bunnik is een direct gevolg van de deelname van ProRail aan de 'Green Deal'. Daarin is met 20 partijen in de spoor-, grond-, weg- en waterbouwsector afgesproken om vanaf de start van een project, dus al bij de aanbesteding, aandacht te besteden aan duurzaamheid.

De bouw gaat in september 2014 van start. Als de tunnel in gebruik is genomen is de overweg bij het station van Bunnik alleen nog toegankelijk voor fietsers en voetgangers. Op termijn komt er ook een nieuwe onderdoorgang voor langzaam verkeer. De overweg wordt dan verwijderd. Beide tunnels maken de omgeving toegankelijker en veiliger.

Saco de la Parra (projectmanager Prorail), Cees de Vries (regiodirecteur ProRail), Dirk-Jan Teeuw (directeur Gebr. De Koning), Patrick Buck (directeur projecten ProRail) en wethouder Bert Koopmanschap ondertekenden het duurzaam­heids­convenant op 5 februari 2014 in Bunnik. — Bron: persbericht ProRail, 6 februari 2014


Voortgang tunnelaanleg

In Bunnik is maandag 5 januari 2015 gestart met de aanleg van een onderdoorgang voor voetgangers en fietsers onder het station. Zonder tegenslagen duren de werkzaamheden een jaar en kan de onderdoorgang begin 2016 in gebruik worden genomen. De werkzaamheden voor de aanleg van de onder­doorgang voor autoverkeer in het verlengde van de Baan van Fectio zijn in volle gang en duren tot eind 2015. Hieronder beelden van het inschuiven van deze autotunnel.


Bunnik, 9 en 10 mei 2015. In Bunnik worden twee tunnels aangelegd: een fiets/voetgangerstunnel bij het station, en een verkeerstunnel iets verderop, richting Utrecht. Het tunneldek voor deze laatste tunnel is in het weekend op zijn plaats geschoven. De werkzaamheden waren via een webcam te volgen. Op de onderste foto is men aan het thermietlassen.


Bunnik, 11 mei 2015. Vanaf maandagochtend waren de sporen weer beschikbaar voor het treinverkeer. De groene loc is met vuile grond op weg van Duitsland naar Maarssen. Beelden van een webcam.


Vergeten te meten

Bunnik, 10 maart 2016. Bij het station wordt de laatste hand gelegd aan de nieuwe voorzieningen: een tunnel en liften naar het perron. Ook wordt er al weken gehannest met een hek. De monteurs krijgen de verschillende delen niet passend. Dat komt: ze zijn bij punt A begonnen, maar aangekomen bij C kwamen ze verkeerd uit. Tijdelijk hebben ze dat opgelost met een houten plaat bij punt B. Ze hadden natuurlijk bij punt C moeten beginnen, want bij uiteinde A maken wat centimeters meer of minder niet uit - dat ziet niemand. Ze hebben dit uiteindelijk opgelost door een hekje op maat te laten maken: 140 cm in plaats van 150 cm.


Boven op het nieuws in Bunnik

Bunnik, 24 maart 2016. Met enig feestgedruis werd deze dag de nieuwe fiets/voetgangerstunnel onder het station in gebruik genomen. Van links naar rechts Dirk Jan Teeuw (algemeen directeur van aannemer Gebroeders De Koning), ir. Cees de Vries (regiodirecteur ProRail), Jacqueline Verbeek-Nijhof (gedeputeerde provincie Utrecht) en Rob Zakee (wethouder gemeente Bunnik). Na een passend lied door Popkoor Bunnik stapten zij op een OV-fiets en reden daarmee als eersten door de tunnel.


Bunnik, 4 april 2016. Wie denkt dat men in dit kleine dorp niet bovenop het nieuws zit, vergist zich. We hebben hier zelfs twee kranten! Zowel Het Groentje als De Nieuwsbode opende met het nieuws over de nieuwe tunnel. Voetgangers en fietsers kunnen nu veilig naar de andere kant van het spoor komen. De overweg is verdwenen. Iets buiten het dorp ligt sinds december 2015 een tunnel voor het autoverkeer. Ook de overwegen bij de Stationsweg (waar station Bunnik oorspronkelijk was) en bij het gehucht Vechten (waar elk jaar wel iets misgaat) wil men vervangen door tunnels.


Bunnik, 4 april 2016. Relaiskast, van binnen niet veel anders dan in de jaren 50. Alleen zijn er nu meer relais nodig vanwege de ATB. Het oudste relais in deze kast stamt uit 1967. De twee grijze apparaten linksonder zijn moderner: dit zijn gelijkrichters ten behoeve van de accu's van de overweginstallatie. Die overweg is een week eerder overigens weggehaald. Bij de opruimwerkzaamheden is een kabel gesneuveld, vandaar dat monteurs nu bezig waren met het opsporen en verhelpen van een storing. Op de grond staat een meetapparaat. Zie ook Werkzaamheden in Bunnik.


Bunnik, 4 april 2016. Er zijn tunnels gekomen en de overweg is opgeheven. Dat betekent ook dat de stop-doorschakeling in spoor 2 niet meer nodig is.


Een rondje om het spoor in Bunnik

De spoorlijn Utrecht-Arnhem loopt vlak langs het dorp. We fietsen er een rondje omheen, waarbij we ook downtown Bunnik nog even aandoen. Met de dashcam op de bakfiets, 30 maart 2018. Als extra een kort intermezzo met het plaatselijke ukulele-orkest. Muziek: Kevin MacLeod (incompetech.com). Licensed under Creative Commons: By Attribution 3.0 License http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


Zie ook:
vorige       start       omhoog