Den Haag

Stations Den Haag HS (Hollands Spoor), SS (Staatspoor), CS (Centraal Station).Franse locs in Nederland

Nieuw Spoor, juli 1949: "Op 24 mei maakte de Franse ambassadeur in gezelschap van de Directie een korte reis op de eerste Franse locomotief, die in ons land dienst ging doen. Wachtend op de levering van de bij Alsthom bestelde E-locomotieven hebben de Franse Spoorwegen ons voorlopig een aantal gebruikte locomotieven in bruikleen afgestaan.

De foto werd genomen aan het einde van de reis op het station Den Haag S.S. Van links naar rechts: de Franse ambassadeur de heer Jean RiviŽre, Zijne Excellentie de minister van Verkeer en Waterstaat Mr D.G.W. Spitzen, die het gezelschap te Den Haag begroette, de Directeur N.S. G.F.H. Giesberger, de heer F. Malgrat, handelsraad bij de Franse ambassade, de heer A. Place, vertegen­woordiger van de Franse Spoorwegen in Nederland en BelgiŽ, en de President Ir F.Q. den Hollander."Den Haag HS


Den Haag, 29 juli 1970. Treinstel 261 heeft na zijn rit over de Hofpleinlijn bijna zijn bestemming Den Haag HS bereikt. De foto is gemaakt vanuit een trein de andere kant op, richting Laan van NOI. Het bruggetje ligt op de plaats waar nu de Utrechtsebaan (A12) onder het spoor doorloopt. In de achtergrond de brug over de Tweede Adelheidstraat (nu: Prinses Beatrixlaan).


Den Haag HS, 27 juli 1968. Thyristorproefrijtuig 30849782812. Dit motorrijtuig (voorheen mP 9204) kreeg later de naam Jules (zie Op de Rails 1969, blz. 75). Op de tweede foto loc 1109. Ze staan op de toenmalige kopspoortjes (zaksporen) in het perron, aan de Delftse kant van het station.


Den Haag HS, jaren 50/60. Treinstellen mat.'36. De trein op de onderste foto vertrekt richting Delft. De grote overkapping in de achtergrond is van kolenhandelaar Van Santen. Foto's collectie Nico Spilt.


Den Haag HS, 27 juli 1968. Een automontagewagen van het merk International.


Den Haag HS, jaren zestig. TEE-treinstel op weg naar Brussel en verder. Prentbriefkaart, collectie Nico Spilt.


Twee 1100'en op Den Haag HS: 31 juli 1970 en 28 december 2007. NS-loc 1129 met een sneltrein richting Rotterdam. NMBS-loc 1187 met een trein naar Brussel.


HTM-trams bij Den Haag HS: 31 juli 1970 en 28 december 2007. PCC 1181 op lijn 12, en tramstel 3134 op lijn 16. Het uit 1891 stammende HYSM-station is net als de stations van Haarlem en Lisse ontworpen door D.A.N. Margadant.


Den Haag HS, 28 december 2007. Een van de drie nog bestaande koninklijke wachtkamers.


Den Haag SS en CS


Den Haag SS, jaren dertig. Loc 1608. Het eerste rijtuig achter de loc is C8247. Photomatic.


Den Haag SS, september 1940. Demobilisatie van het Nederlandse leger. Langs het 1e perron staan treinstellen mat.'36, waaronder tweewagenstel 243. Foto: Centrale Commissie voor de Filmkeuring, verzameling Wout Verspuy.


Den Haag SS, 23 april 1969. De foto is gemaakt door Frans Drijver, die schreef: "Het wrange van de geschiedenis 1940-45 is dat dit station ook gebruikt werd om, in opdracht van de SS, de Haagse joden af te voeren naar Westerbork en verder. Alsof de SS een eigen station had. Overigens is mijn moeder eens tussen zo'n transport op dat station terechtgekomen. Het ging tussen de gewone reizigers door, in aparte rijtuigen, die apart stonden opgesteld." (Frans Drijver, die ik uit mijn studietijd kende, is in januari 2007 overleden.)


 

Den Haag SS, 19 augustus 1970. Aan het onderhoud van station SS is de laatste jaren duidelijk weinig aandacht besteed. Het station is later gesloopt om plaats te maken voor een bouwwerk onder de naam Den Haag CS (opening in september 1973). Onder de kap het zojuist in dienst gekomen treinstel 1970 (ex 776), met drie A-rijtuigen, dat in trein 61 zal meerijden naar Groningen. Op de foto's is ook treinstel 259 te zien.

 

Den Haag SS was een kopstation; het stationsgebouw stond echter niet aan de kop van het emplacement maar ernaast. Dit omdat men rekening had gehouden met het doortrekken van de spoorlijn naar Scheveningen. Deze verbinding is er nooit gekomen; wel heeft Scheveningen een spoorverbinding gehad met Rotterdam, via de Hofpleinlijn van de ZHESM.


Den Haag CS, 18 augustus 1977. De ABDk-kop van treinstel 401. Daarachter onder andere een Hondekop en loc 1501.


 

Den Haag CS, 10 september 1977. Loc 23 023 van de SSN met een uit elf rijtuigen bestaande trein vol NVBS-leden. Gemoedelijk volk, maar de Spoorwegpolitie is toch nadrukkelijk aanwezig. Klik hier voor foto's van deze rit.


Den Haag CS, 11 augustus 1977 en 15 september 2006. De enorme treinaanwijzer boven de toegang tot de perrons is vervangen door een kleiner exemplaar aan de andere kant van de stationshal. Achter deze treinaanwijzer zijn de gedenkplaten van Den Haag SS, Delft, Voorschoten (en sinds 2009 ook Leiden) verstopt.


Den Haag CS, 11 augustus 1977 en 25 mei 2006. Een Hondekop in de normale dienst. Treinstel 766 in actie tijdens het afscheid van de Hofpleinlijn.


Haagse seinhuizen

Fotos uit het archief van treindienstleider Willem Verzijlbergen. Post T stond op het tweede perron aan de Delftse zijde. Den Haag HS had verder nog de posten I, II en III. Post II bevond zich in het kantoortje van de perronopzichter van de sporen 7 en 8 (de lijnen naar Scheveningen en Rotterdam Hofplein).


Den Haag HS. Een TEE-treinstel vertrekt naar Amsterdam. In de achtergrond Post I. Foto collectie Cor de Rijke.

Den Haag HS, jaren 70. Het interieur van Post I. Foto Willem Verzijlbergen.

Den Haag HS, Post T

Den Haag HS, 1976. Post T met treindienstleider Willem Verzijlbergen, omroepster, wagenmeester (met pet) en seinhuiswachters. Rechts op het bureau staat de telefooncentrale; dat apparaat is tegenwoordig in bezit van de VSM.

Den Haag HS, 1976. Post T met treindienstleider Gerard van der Starre, omroepster en seinhuiswachters.


Den Haag, post Binckhorst, na indienststelling van het eerste deel van het tableau Den Haag SS. Foto Willem Verzijlbergen.


Den Haag, Post T, 21 oktober 2006. Post T en het vroegere NX-tableau van Den Haag Centraal dat in de hal van dat gebouw hangt. De NX-beveiliging heeft hier dienstgedaan van 1973 tot eind 1999. Foto's Tim Oosterlee.


Den Haag Centraal, 7 juli 2023. ICNG 3136 en 3133 staan gereed om via Rotterdam naar Eindhoven te rijden.


Zie ook:
vorige       start       omhoog