E-loc NS 1400 (ontwerp)


De loc die er nooit kwam

Belfort, 2 november 1965. Een NS-delegatie, waaronder een aantal machinisten, neemt een kijkje bij de door Alsthom gebouwde 'mock-up' van de serie 1400. De bestelling van deze loc werd uiteindelijk door NS geannuleerd. Fabrieksfoto's Alsthom, collectie Niek van Omme.


  

De serie NS 1400, die het nooit verder heeft gebracht dan de tekentafel en een model op ware grootte van één cabine (gebouwd door Alsthom, Belfort).

Het ontwerp van deze 4200 pk (3089 kW) sterke vierassige lok dateert uit de tweede helft van de jaren zestig. Er zou een serie van 34 locs worden gebouwd, die qua ontwerp tegen dat van de 1300 aanhingen, met aan de zijkant horizontale jalouzieën zoals de 1600 die later kregen. Ook zouden er 75 rijtuigen worden besteld, waaronder een aantal met stuurstand. Behalve trek-duwtreinen zou de 1400 ook goederentreinen gaan trekken.

Als gevolg van de slechte financiële positie en de teleur­stellende ontwikkeling in de groei van het goederenvervoer kwam NS op de plannen terug. Enkele jaren later werden van de Britse spoorwegen enige locomotieven over­genomen. Dit werd de serie 1500, hoewel het niet veel had gescheeld of men had deze in de serie 1400 genummerd.

Bron: "Van stoom naar nieuwe stijl" en "Elektrische locomotieven in Nederland".


  

Voor de NS 1400 waren deze twee kleurschema's ontworpen.De serie 1400 in Op de Rails

Op de Rails, februari 1965, blz. 28

De NS zal binnenkort 34 nieuwe elektrische Bo'Bo'-locomotieven gaan bestellen, die de serie 1400 zullen gaan vormen. Zij worden bij Alsthom te Belfort gebouwd, en zij zijn afgeleid van een type waarvan deze fabriek er al vele heeft gebouwd (de Franse 9200?). Het zullen de sterkste locomotieven van de NS worden, met een continu­vermogen van 4250 pk. Het gewicht bedraagt 84 ton. In tegenstelling tot de bestaande locomotieven, waarbij het schakelen met de hand gebeurt, zullen de 1400en ook een automatische schakelinrichting krijgen.

De 1400en zullen ten dele dienen als aanvulling van het locpark, en ten dele als vervanging (van de 1000en?). Zij zullen ook trek-duw-treinen kunnen rijden, waarbij de loc in de ene rijrichting vóór de trein staat, en in de andere richting de trein duwt. Bij dit systeem vervalt het rangeren op eindstations, waarmede een der voordelen van treinstellen wordt bereikt, maar bovendien kunnen de locomotieven 's nachts voor het rijden van goederentreinen worden gebruikt.

Op de Rails, februari 1966, blz. 28

Van aflevering van de nieuwe elektrische locomotieven serie 1400 zal voorlopig geen sprake zijn: deze locs zijn zelfs nog niet besteld.

Op de Rails, juni 1966, blz. 95

In verband met de ongunstige financiële positie van de NS is het plan tot aanschaffing van 34 nieuwe elektrische locomotieven (die de serie 1400 zouden moeten gaan vormen) voorlopig op de lange baan geschoven.

NS Reihe 1400

Mitte der 1960er erwogen die NS die Beschaffung von 34 Elektroloks der Baureihe 1400 mit der Achsfolge Bo’Bo’ und einer Leistung von 4200 PS (3092 kW). Die Loks sollten sich konstruktiv an die Reihe 1300 anlehnen und waren sowohl für den schweren Güterverkehr als auch den Wendezugdienst vorgesehen.

Eine entsprechende Studie wurde bei Alsthom in Auftrag gegeben. Aufgrund sinkender Verkehrszahlen und Geld­mangel kam die 1400 aber nie über den Projektstatus hinaus und wurde nie realisiert. - Guy Depraetere.

Sehe auch: Niederländische Elektroloks.Van stoom naar nieuwe stijl. 25 jaar spoorwegontwikkeling in Nederland. L.J.P. Albers en J.C. de Jongh. J.H. de Bussy, Amsterdam 1970. ISBN 9060546598. Veel foto's, onder andere uit het archief van de auteurs. Ook het ontwerp van de nooit gebouwde serie 1400 komt in dit boek aan de orde.

De beschreven periode wordt geïllustreerd met de twee treinen op het omslag: links stoomloc Longmoor van het War Department, die kort na de oorlog meehielp het treinverkeer weer op orde te krijgen. Daarnaast een van de eerste gele treinstellen van NS, waarmee Spoorslag '70 werd ingeluid. Deze foto is gemaakt op 5 november 1969 op het emplacement Utrecht Lunetten. Longmoor werd voor de gelegenheid uit het Spoorwegmuseum gehaald. Het gele treinstel is de 431.


Elektrische lokomotieven in Nederland. Door Carel van Gestel e.a. Uitg. de Alk, Alkmaar, derde druk 1997. ISBN 9060139690.

Overzicht van alle elektrische locomotieven die in Nederland dienst hebben gedaan of nog dienstdoen, inclusief die van buitenlandse maatschappijen. Ook het ontwerp van de nooit gebouwde serie 1400 komt aan de orde.


Zie ook:
vorige       start       omhoog