NVBS

NVBS = Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen. Opgericht in 1931. Ik ben lid sinds 1967.

Sinds mijn pensionering in 2015 ben ik ook als vrijwilliger actief binnen de vereniging. Ik ben beheerder van het film- en geluidarchief, en ik schrijf artikelen voor NVBS Actueel.
Excursies en jubilea

Amsterdam Amstel, 12 september 1971.
Loc 011 062 met de jubileumtrein van de NVBS.
Terugblikken

In de jaren 60 en 70 ben ik met enkele zeer geslaagde NVBS-excursies meegeweest. Later werd dat allemaal een stuk minder. Bij een rondrit in 1991 stond de zon bij alle fotostops verkeerd, doordat de rit in de verkeerde volgorde werd gemaakt. Op goederenemplacement Zutphen werd het gezelschap zonder voorzieningen aan zijn lot over­gelaten, terwijl de loc water ging nemen.

Urenlang boemelen door de rimboe
Nu kun je bij een rit door Nederland onderweg nog ontsnappen en met een gewone trein naar huis gaan, maar als je in de rimboe van Duitsland zit, ben je de klos. In 2004: urenlang boemelen door het Ruhrgebiet, met als enige onderbreking een half uurtje in Bochum-Dahlhausen. Absoluut dieptepunt was 2010, toen we met 500 man in een railbus werden gepropt waar we urenlang in moesten blijven. Van de beloofde fotostops en bezoeken aan bezienswaardigheden kwam nagenoeg niets terecht. Mij niet meer gezien.

Stoom 1981
Op 26 en 27 september 1981 vierde de NVBS op grootse wijze haar vijftigste verjaardag met een locomotieven­manifestatie tussen Amersfoort en Woudenberg. Een in opdracht van de NVBS gemaakte film laat beelden zien van een feest dat nu in deze vorm niet meer gehouden zou kunnen worden. De film is te zien in het digitale filmarchief op www.nvbs.com. Hier vind je ook diverse andere films die zijn gemaakt tijdens NVBS-ritten.

Lustrum 85 jaar
De NVBS bestond in 2016 85 jaar. Op 8 oktober vond bij de VSM, tussen Apeldoorn en Dieren, een evenement plaats waarbij een Lint van Syntus en GTW's van Arriva, Hermes (Breng) en Veolia in actie kwamen. Vergeleken met de jubileumactiviteiten van tien jaar geleden is dit wel heel zuinig. Op 12 november was er nog een congres over het openbaar vervoer, maar dan moet je maar net in openbaar vervoer geïnteresseerd zijn. Gelukkig hebben we de foto's nog.

Lees ook Een halve eeuw stoom snuiven.Lidmaatschap NVBS

Sinds 1 oktober 1967 ben ik geregistreerd als lid van de NVBS. Mijn lidmaatschapsnummer was 5140. Hierbij staat 51 voor mijn geboortejaar en is 40 een volgnummer. Ik ben dus het 40e lid dat in 1951 is geboren. Mijn kandidaat­lidmaatschap werd gemeld in Op de Rails, december 1967. In Op de Rails, juni 1968, werd gemeld dat ik was toegetreden als juniorlid. Daarna moet ik nog enkele jaren adspirantlid zijn geweest, voordat ik tot gewoon lid werd bevorderd, maar in Op de Rails heb ik deze belangrijke feiten niet kunnen terugvinden.

 

In 2007 vierde ik mijn veertigjarig jubileum als NVBS-lid. De lidmaatschapskaart heeft inmiddels het formaat van een bankpas in plaats van een briefkaart. De Nederlandsche Vereeniging is nu een Nederlandse Vereniging. Ook mijn lidmaatschapsnummer is veranderd. De voorwaarden op de achterzijde van de kaart zijn vrijwel hetzelfde gebleven. Zelfs de taalfout in de zin tussen haakjes (daar hoort namelijk geen komma in te staan) is al die jaren gehandhaafd.


De lange weg van kandidaat tot lid

Tegenwoordig gaat bij wijze van spreken de vlag uit als iemand jonger dan 40 zich aanmeldt, maar in 1967 had ik als 16-jarige spoorwegbelangstellende nog een hele weg te gaan. Het eerste halfjaar was je kandidaatlid. Namen van kandidaatleden werden in Op de Rails gepubliceerd, zodat de andere leden eventueel bezwaar tegen je konden aantekenen. In de beginjaren van de NVBS moesten kandidaat­leden zelfs op audiëntie komen bij het bestuur, voordat ze tot de NVBS-gelederen werden toegelaten. Die tijd heb ik niet meer meegemaakt, maar de autoritaire NVBS-bestuurderen hebben de touwtjes nog lang in handen gehad.

In 1946 werden de statuten van de NVBS aangepast: "De leden zullen voortaan onderscheiden worden in a. gewone leden, dit zijn zij, die ten minste 20 jaar oud zijn; b. aspirantleden, dit zijn zij, die den leeftijd van 17, doch nog niet dien van 20 jaar bereikt hebben; c. juniores, dit zijn zij, die den leeftijd van 13, doch nog niet dien van 17 jaar bereikt hebben; d. buitengewone leden, dit zijn in het algemeen niet natuurlijke personen (vennootschappen, stichtingen, vereenigingen e.d.); e. begunstigers (ongewijzigd). Voorts voorziet dit artikel in het benoemen van eereleden."

Vanaf 1960 was niet meer je geboortedatum bepalend, maar je geboortejaar. Bijvoorbeeld in 1967, het jaar waarin ik lid werd, was je juniorlid wanneer je was geboren in 1950, 1951, 1952 of 1953. Adspirantlid, wanneer je was geboren in 1946, 1947, 1948 of 1949. Gewoon lid, wanneer je was geboren in 1945 of eerder. Juniorleden hadden geen toe­gang tot de ledenvergaderingen van de NVBS, adspirantleden wel (de NVBS spelde aspirant meestal als adspirant).

Tegenwoordig kent de NVBS geen kandidaatleden en aspirantleden meer. Wel kent men nog juniorleden (6 t/m 17 jaar), rond 2013 veranderd in jeugdleden (t/m 24 jaar).

Ereleden kent men nog wel. Omdat die geen contributie hoeven te betalen is er ook een categorie 'lid van verdienste' gekomen die de vereniging geen geld kost. In de Algemene Ledenvergadering van 2023 ben ik benoemd tot lid van verdienste.

De betekenis van het lidmaatschapsnummer

Aanvankelijk kregen de NVBS-leden gewoon een volgnummer, te beginnen met 1. Medio jaren zestig voerde men een systeem in waarbij de eerste twee cijfers gelijk waren aan het geboortejaar. Toen ik in 1967 lid werd kreeg ik het nummer 5140, wat betekent dat ik het 40e in 1951 geboren NVBS-lid ben. In 1972 schakelde de NVBS over op zescijferige nummers. Mijn nummer werd toen 151040 (151 staat voor 1951, 040 is het volgnummer).

Voor mijn tijd werden de NVBS-leden chronologisch genummerd en is het geboortejaar dus niet aan het nummer te zien. Bij deze leden werd in 1972 een 10 voor het lidmaatschapsnummer geplaatst. Lid 2447 werd dus 102447 (dit is Edward Bary, lid geworden in 1962).

Wie 60 jaar lid is van de NVBS heeft recht op felicitaties van het bestuur en een speldje. Doordat er in het verleden weleens is gehannest in de administratie – mensen kregen een ander nummer en werden daarbij als nieuw lid ingeschreven – worden jubilarissen soms over het hoofd gezien. Die moeten er dan zelf over beginnen als ze graag een speldje willen hebben.

Wie na 2002 lid werd kreeg een nummer dat begint met een 6, gevolgd door het jaartal (bijv. 612 = 2012) en een driecijferig volgnummer. Het geboortejaar is hieruit dus niet af te leiden. Begin 2019 kreeg de NVBS een website met ingebouwde ledenadministratie. Nieuwe leden melden zich via deze website aan en krijgen een zescijferig volg­nummer dat verder geen betekenis heeft.

Op deze site ook aandacht voor enkele vooraanstaande NVBS-leden.


De NVBS in Bilthoven

Fred Meijer, actief lid van de NVBS-afdeling Utrecht, heeft 25 jaar lang alles verzameld wat te maken heeft met het vervoer in en rond De Bilt en Bilthoven. In 2005 heeft hij samen met zijn vrouw Loes zijn collectie op een DVD gezet. Een grote hoeveelheid foto's, knipsels en documenten. De manier waarop deze collectie is gestructureerd was wel voor verbetering vatbaar geweest; het verbindende verhaal ontbreekt. DVD uitgegeven in eigen beheer.


Vroeger bezocht ik af en toe NVBS-bijeenkomsten in Hilversum. Die vonden plaats in een slecht te verduisteren zaaltje vlak bij het station, en werden in mijn herinnering goed bezocht. Een enkele keer bezoek ik tegenwoordig een bijeenkomst in de regio Utrecht. Meestal zitten er een paar mannen van mijn leeftijd of nog ouder, maar toen op 21 november 2005 Roland Korving een diavoorstelling gaf kwamen er veel jeugdige fans op af.

 


NVBS-bijeenkomst 5 maart 2007

Op maandag 5 maart 2007 bezocht ik een NVBS-bijeenkomst in Bilthoven. Dit keer vanwege de presentatie die Kees van de Meene zou geven over het seinwezen in Nederland. Ook Edward Bary en Adriaan Pothuizen, twee andere bekende namen op deze site, waren aanwezig. Verder het gebruikelijke handvol belangstellenden dat deze avonden meestal trekt. De bezoekers kregen weinig treinen te zien, maar des te meer seinen, handelinrichtingen, bedienings­tableaus, beeldschermen, seinhuizen en wat er verder bij de beveiliging van het treinverkeer komt kijken. De heer Van de Meene fotografeert en documenteert al sinds de jaren vijftig dit soort zaken, die doorgaans geen of weinig aandacht trekken van andere spoorwegbelangstellenden.

Voor de pauze werden dia's in dubbelprojectie vertoond, die door de heer Van de Meene op een aangename manier werden toegelicht. Zo was er een reeks beelden die lieten zien hoe bij Coevorden vier seinhuis- en brugwachters allerlei handelingen, in een bepaalde volgorde, moesten verrichten, voordat er een trein uit Laarwald kon binnenlopen. Na de pauze volgde een filmvoorstelling, die wat mij betreft nog interessanter was dan de dia's. Foto's van handelinrichtingen en mechanische seinhuizen laten niet zien wat een film wel kan laten zien: de krachtinspanning die het personeel vroeger moest leveren. Zoals de seinhuiswachter van seinhuis C in Utrecht, die met één handel twee kruiswissels tegelijk trok, of de overwegwachter bij Barneveld, die een stuk of vier overwegen onder zijn hoede had, die met armen en soms benen moesten worden bediend voordat hij het sein op veilig kon zetten. Dit alles is inmiddels verdwenen: het treinverkeer wordt nu vanuit centrale posten bediend door treindienstleiders achter beeldschermen.NVBS-zegels

Tegenwoordig kan iedereen zijn eigen postzegels laten maken. In 2011 werd dat gedaan door de tachtigjarige NVBS.


Een gesponsorde loc

Op de Rails 2011-3. Maandblad van de NVBS, 79e jaargang, maart 2011. Met onder andere een iets te lang, schoolkrantachtig artikel, waarin Raymond Kiès bevestigt wat ik al eerder op mijn site schreef, namelijk dat de NVBS heeft meebetaald aan het overschilderen van EETC-loc 1254. Dus een deel van mijn contributie gaat naar een commercieel bedrijf, in plaats van dat de NVBS zich laat sponsoren door dat bedrijf. Maar ik vind het prachtig hoor: voor het goede doel moet je wat overhebben. De NVBS, waar ik al sinds 1967 lid van ben, heeft dringend nieuwe (liefst ook jonge) leden nodig.

De doorloopkop
Nu ik toch een beetje aan het zeuren ben over Op de Rails: "de NS-doorloopkop heeft geen navolging gevonden".NVBS Railquiz: derde plaats voor Team X

Zaterdag 27 oktober 2012 vond in Amersfoort de jaarlijkse NVBS Railquiz plaats. Na herhaald aandringen van de organisatie besloot ik om ook eens een kijkje te nemen. Het was niet mijn bedoeling om mee te gaan doen, maar voordat ik er erg in had zat ik met een schrijfblok en een stift in mijn handen. Samen met enkele anderen ontstond een gelegenheidsteam: Team X.

Het was warm, het was vol, en het duurde lang doordat de stemprocedure niet zo geschikt was voor het grote aantal deelnemers. En ook wilden de antwoorden nog weleens tot discussies leiden. Maar ceremoniemeester John Krijgsman wist de zaal er met de nodige humor doorheen te slepen.

Ik was er door Ronald Boers van de organisatie al voor gewaarschuwd: er zaten vragen tussen waarvoor men mijn site had geplunderd. Tot mijn opluchting wist ik in elk geval deze vragen goed te beantwoorden. En vooral dankzij de andere leden van Team X wisten wij zelfs de derde plaats in de groepsronde te behalen.

Hierna volgde nog een individuele ronde. De vermoeidheid begon me nu duidelijk parten te spelen. Ook waren de vragen van deze ronde een stuk belachelijker. Hierdoor eindigde ik behoorlijk achterin het peloton. Gelukkig wist Hans Scherpen­huizen de eer van Team X te redden door deze ronde te winnen. Met een boeken­bon - alleen in te wisselen in de NVBS-winkel, maar dat is niet erg - keerden wij tevreden huiswaarts.

Aankondiging

Lees de aankondiging van de quiz (pdf)


Filmpje om de sfeer van de quiz te proeven.onderste foto Maikel Rörik
Op de Rails viert nummer 1000

Op 13 maart 2014 verschijnt het duizendste nummer van het maandblad Op de Rails. Om dit te vieren werd de cover van dit bijzondere nummer op zaterdag 22 februari officieel gepresen­teerd in het Spoorwegmuseum.

Op de Rails is het maandblad van de Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen (NVBS). Op de Rails houdt de lezers uitstekend op de hoogte van de relevante ontwikke­lingen bij de spoorwegen en trambedrijven in binnen- en buiten­land. Ieder nummer bevat naast een aantal nieuwsrubrieken meerdere artikelen over diverse onderwerpen. Ook nieuws over de NVBS zelf is in Op de Rails te vinden.

83 jaar geleden, in maart 1931, verscheen het NVBS-maandblad voor het eerst, toen nog onder de titel NVBS Orgaan. In februari 1947 verscheen voor het eerst de titel Op de Rails op het blad. Op de Rails is altijd een resultaat geweest van samenwerking tussen redacteuren, medewerkers, auteurs en fotograferen die allemaal in hun vrije tijd een bijdrage leveren.

Overhandiging aan Frits van der Gragt
Zaterdag 22 februari overhandigde NVBS-voorzitter Maikel Rörik de duizendste Op de Rails aan oudhoofdredacteur en erelid Frits van der Gragt. Die was verantwoordelijk voor vele jaargangen Op de Rails en schreef talloze artikelen. Door zijn verdiensten voor de vereniging is hij de persoon bij uitstek om het duizendste nummer in ontvangst te mogen nemen.

Het decor voor de overhandiging was museumlocomotief 1010 van het Spoorwegmuseum. Die was speciaal hiervoor uitgekozen omdat dit locomotieftype onder liefhebbers bekend staat als ‘de duizend’. In het kader van dit bijzondere getal wordt in het maartnummer van Op de Rails aandacht geschonken aan treinen en trams die het nummer 1000 dragen.

Persbericht Op de Rails, 22 februari 2014. Foto Op de Rails/Koen Brouwer.Langs het spoor. Het fotografische oog van Kees van de Meene.

Amersfoort, 15 maart 2014. Ons team was aanwezig bij de presentatie van het fotoboek van Kees van de Meene en samensteller Anouk Gielen. Rechts gastheer Maikel Rörik van de NVBS. Meer over dit boek.


Ledenvergadering 2017

Amersfoort, 8 april 2017. Ik ben al 50 jaar lid van de NVBS, maar je kunt niet zeggen dat ik de ledenvergaderingen platloop. De vorige keer zal rond 1975 zijn geweest. Tegenwoordig ben ik ook binnen de vereniging enigszins actief, vandaar dat ik naar de vroegere wagenwerkplaats in Amersfoort toog, waar dit jaar de ledenvergadering plaatsvond. Ik sprak hier wat soortgenoten en dat viel niet tegen. De vergadering zelf trouwens ook niet. De agenda werd er vlot door­heen gehamerd en er was weinig oponthoud van leden die de zaalmicrofoon even wilden vasthouden. Ton Pruissen werd in de vergadering, volkomen terecht, tot erelid benoemd.


Na de ledenvergadering kreeg een gastspreker het woord: Pier Eringa, president-directeur van ProRail.

Pier Eringa is een bestuurder die weigert managertaal te spreken en die niet bang is om voor zijn opvattingen uit te komen (al keek hij wel even om zich heen of er geen twitteraars in de zaal zaten). Als er op een onbewaakte overweg een ongeluk gebeurt gaat hij er zelf naartoe en verstopt hij zich niet achter een persvoorlichter. Hij verbaast zich erover dat er bij ProRail een communicatieafdeling van 70 man zit, terwijl er maar twee of drie medewerkers zijn die iets van wissels of bovenleidingen afweten.

Eringa sprak over het doorgeslagen veiligheidsdenken, waardoor als er aan een spoor wordt gewerkt, het treinverkeer op het andere spoor ook wordt stilgelegd. Hij is groot voorstander van het goederen­vervoer over het spoor. In Duitsland vindt men dat heel normaal, maar in Nederland heeft men liever rijdende bommen op de autoweg. Hij vertelde over absurde afspraken over punctualiteit, waardoor ProRail boetes zou krijgen wanneer goederen­treinen meer dan drie minuten vertraging hebben. Wel moeten goederen­treinen zoveel mogelijk kunnen doorrijden: het optrekken van een zware trein kost 200 tot 300 euro aan elektriciteit.

In de politiek vinden op dit moment discussies plaats over de rol en positie van ProRail ten opzichte van de ver­voerders. Het standpunt van Eringa is duidelijk: hij vindt de huidige situatie, met ProRail als onafhankelijke partij, het meest gewenst.

Na afloop van zijn speech nodigde hij de NVBS spontaan uit om de volgende ledenvergadering in de Inktpot te organiseren. (Helaas gaat dat niet door omdat de zalen in dat gebouw te klein zijn.)

Meer lezen:Het filmarchief van de NVBS

Tegenwoordig kan bijna iedereen filmen. Maar nog niet zo lang geleden was filmen een hobby die veel tijd en geld kostte. Je had een filmcamera en een projector nodig, en je moest dure filmpjes kopen waar maar drieënhalve minuut op paste. Voordat je je film ging vertonen moest je er eerst nog een leuke montage van maken. En als je er geluid bij wilde, werd het nog veel ingewikkelder. Er zijn dan ook maar weinig bewegende beelden van trams en treinen uit vroeger jaren. Maar ze zijn er wel, en het werk van enkele belangrijke filmers bevindt zich in het archief van de NVBS.

Dankzij Ton Pruissen is een flink deel van dat materiaal gedigitaliseerd. Digitaliseren is meer dan een film door een scanner halen. Daarna begint pas het echte werk: het uitzoeken en monteren van de fragmenten tot een mooi geheel, het restaureren van beelden, en niet te vergeten: het toevoegen van passende geluiden en deskundig commentaar. In een filmpje van een paar minuten zitten vaak vele uren werk. Op de site van de NVBS staan veel films met werk van Luud Albers, Aad de Wolf, Albert Nijmeijer en anderen, waaronder Ton Pruissen zelf.

Het filmarchief vind je op www.nvbs.com>. De meeste films zijn alleen te bekijken door de leden (inloggen nodig). Het filmarchief wordt sinds begin 2017 door mij beheerd.Digitaliseren en archiveren

De NVBS heeft in maart 2014 nuttige adviezen gegeven over het digitaliseren en archiveren van foto's: Fotograferen voor de eeuwigheid (pdf).

Mogelijk bestaat er een meer recente versie van dit document op www.nvbs.com. De site van de NVBS verandert te vaak om een rechtstreekse link te kunnen geven.

Meer over het scannen van foto's.Geschreven voor NVBS Actueel

Overzicht van de interviews en artikelen die ik schreef voor de digitale nieuwsbrief NVBS Actueel. Sommige artikelen zijn gebaseerd op thema's die op mijn site staan. Omgekeerd verwerk ik interviews en artikelen weer tot thema op mijn site. Het teken betekent dat de link leidt naar de website www.nvbs-actueel.com.


Onderwerp

Datum

In de honderdste aflevering, juni 2024, stonden twee artikelen van mijn hand:
Oosterspoorweg 150 jaar. Verslag van de festiviteiten op 8 juni 2024.
Station Hilversum 150 jaar. Met zevenmijlslaarzen door de geschiedenis van dit station.

juni 2024

Educatieve modelbanen
Antoon Het nadeel van echte treinen is dat ze groot zijn en vaak snel uit beeld verdwijnen. Vandaar de populariteit van modeltreinen: je kunt er je eigen overzichtelijke spoorwereld mee creëren. Ook zijn er meer of minder educatieve modelbanen mee te bouwen. Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel.

januari 2024

De schrijver die uit de trein viel
Antoon Coolen was een bekend schrijver van streekromans. Zijn bekendheid heeft hij ook te danken aan een bizar ongeluk dat hem op 11 oktober 1961 overkwam. Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel.

december 2023

Rood is stoppen, groen is doorgaan
Waarom machinisten niet kleurenblind mogen zijn. Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel.

november 2023

Prof. Ornstein onderzoekt de toevalsbeweging
Over een muurschildering bij station Utrecht Vaartsche Rijn. Klk hier voor meer.

augustus 2023

Van Limburg naar Aken, 1970 en 1997
Met een artikel over het railvervoer in Zuid-Limburg.

juli 2023

Harlingen en Franeker, 1970 en 2003
Ook aandacht voor het Planetarium van Eise Eisinga en het Modelspoor Museum in Sneek.

april 2023

Nederlands Transport Museum voorlopig dicht
In het weekend van 4 en 5 maart 2023 was het Nederlands Transport Museum (NTM) in Nieuw-Vennep voorlopig voor het laatst geopend. Het museum moet verhuizen naar een andere, nu nog onbekende, locatie.

maart 2023

Heuvelseinen
Over de oude en nieuwe heuvelseinen in Amersfoort.

februari 2023

Schienenwolf
Met een “Schienenwolf”, officiële naam Schwellenzerstörungsgerät, richtte het Duitse leger grote vernielingen aan.

februari 2023

Werkspoor: de Amsterdamse jaren
De geschiedenis van Werkspoor begon, en eindigde, op Oostenburg in Amsterdam. Hier staat ook het Werkspoormuseum, dat echter niet voor publiek toegankelijk is.

oktober 2022

Zuilen en de geschiedenis van Werkspoor
Het Museum van Zuilen houdt de herinnering levend aan het verleden van deze wijk en de twee grote fabrieken die hier vroeger stonden: Werkspoor en Demka.

september 2022

Kruispunt Blauwkapel verdwenen
Bij Utrecht Blauwkapel lag bijna anderhalve eeuw een bijzondere kruising van twee spoorlijnen. In mei 2022 is deze constructie opgebroken.

mei 2022

Toen en ... Treinen door het Spoorwegmuseum in 1976 en 1999.

mei 2022

Zomertijd
Op zondag 27 maart 2022 begint de zomertijd. De klok moet dan een uur vooruit worden gezet.

maart 2022

Buys Ballot en het dopplereffect
In 1845 deed Buys Ballot een experiment gebaseerd op een beschrijving van de Oostenrijkse natuurkundige Doppler. Die schreef dat beweging invloed heeft op de toonhoogte van geluid, maar Buys Ballot geloofde dat niet.

februari 2022

Elektrificatie van de Gooilijn
De eerste elektrische trein van Amersfoort naar Amsterdam, foto van de feesttrein op 31 mei 1946.

februari 2022

Toen en ... Sprinters in Hoorn, in 1984 en 2011.

oktober 2021

Ontspoordingen Ontspoortong, veiligheidskopspoor.

augustus 2021

Toen en ... Stoomlocs in Hbf Leipzig, 1979 en 2018.

juli 2021

Een locomotief voor Dora
In het artikel Van Autobahn naar Breitspurbahn in het maartnummer kwamen ook enkele reusachtige kanonnen ter sprake: Dora en Schwerer Gustav. Voor deze en andere grote kanonnen zijn in opdracht van de Wehrmacht speciale locomotieven gebouwd.

april 2021

Van Autobahn naar Breitspurbahn
De Duitse Autobahn wordt nog weleens beschouwd als een uitvinding van Adolf Hitler. Historisch klopt dat niet, maar Hitler had er wel mee te maken. Die had nog wel meer ideeën, zoals een net van gigantische treinen: de Breitspurbahn.

maart 2021

Trans Europ Express
Gerrit Nieuwenhuis schreef een artikel over de roemruchte Trans Europ Express. Met tekst- en fotobijdragen van mijn hand.
In dit nummer ook een stukje over de vernielde Modellbahn im Bahnhof in Ludwigshafen.

januari 2021

75 jaar na D-Day
Op 6 juni 1944 landden de geallieerde troepen op de stranden van Normandië. Dat was D-Day, de dag waarop de bevrijding van West-Europa begon. De troepen namen ook hun eigen locomotieven en ander materieel mee. Hans Altena heeft hierover een presentatie samen­gesteld die op een door mij vastgelegde film is te zien.

oktober 2020

De Leitschienenbahn
Waarom zou je twee rails gebruiken als een trein er maar één nodig heeft? Onder dit motto zijn diverse railsystemen bedacht. Een daarvan was de Leit­schienen­bahn van Heiner Kuch.

juli 2020

Toen en ... Twee treinen die door Bunnik kwamen gesneld: een TEE in 1977 en de Sonderzug nach Pankow in 2005.

april 2020

Geslaagde stoomquiz

februari 2020

Toen en ... Rheine in 1975 (de nadagen van de stoomtijd) en 2005.

januari 2020

De bruinkooltreinen van RWE

oktober 2019

Toen en ... Van Aachen naar Limburg in 1970 en 1997.

oktober 2019

Toen en ... Köln Hbf in 1969 en 2004. Met een geluidfragment over de NVBS-rit van 1969.

september 2019

Nieuw boek over de serie 600/2000

juli 2019

Niek van Omme NS-ingenieur, hoogleraar, zendamateur, fotograaf, klokkenverzamelaar. En al 70 jaar NVBS-lid.

juni 2019

Toen en ... Het onderstation in Hilversum, 1969 en 2019.

juni 2019

Op reis met de NVBS Interview met reisleider Geert Gorissen

mei 2019

Sporen uit het verleden Verslag van de NVBS-excursie op 13 april 2019 naar de verdwenen spoorlijnen Bilthoven–Zeist en Nijkerk–Barneveld.

april 2019

De terugkeer van Hercules en Rollecate (mede gebaseerd op dit thema)

februari 2019

Doorstroomstation Utrecht, grootse plannen in 1917 (gebaseerd op dit thema)

januari 2019

Utrecht Spoorstad Opening tentoonstelling in Utrechts Archief. Wandelen en fietsen langs spoorwegerfgoed.

december 2018

Verzamelen voor kleinbehuisden (gebaseerd op dit thema)

december 2018

Tussenstop in Rotterdam: 1973 en 1998 (rubriek "Toen en ...")

november 2018

Het begon op het kippenbruggetje Interview met Jos Beerman.

Kennismaking met Jos Beerman (pdf). Interviews in NVBS Actueel (2018) en in Amstelveens Weekblad (1994).

oktober 2018

Spoor en tram anno 1926. Het nut van een zonnewijzer.

oktober 2018

Het spoorbedrijf van Madurodam

september 2018

Middentunnel Utrecht. Spoorkrekel komt. Spoorbuffel gaat.

september 2018

De verrassende kanten van Chris Westerduin Interview met een Haagse machinist.

augustus 2018

De metamorfose van Amersfoort (rubriek "Toen en ...")

augustus 2018

Spoorbrug bij Zeist gesloopt

augustus 2018

Weefgetouw uit 1890 nog steeds in gebruik. Bezoek aan Weverijmuseum Geldrop, interview met wever Ad van Rijen. Artikel als pdf.

juli 2018

Brussel in één dag. Bezoek aan Train World, Atomium en Mini-Europe.

juli 2018

John Krijgsman zoekt de grenzen op (interview).

juni 2018

Er ging niets boven Groningen (rubriek "Toen en ...")

juni 2018

De tuinbaan van Erik de Zwart (interview)

mei 2018

Geschiedenis van de Maliebaan. Presentatie door Kees van de Meene.

mei 2018

Het verdwijnen van de stoomlocomotief is een groot verlies. Interview met Maarten van Rossem.

Lees dit interview als pdf-bestand.

april 2018

Roger van Boxtel op de Ledenvergadering van de NVBS op 7 april 2018.
Zie ook mijn impressie van de presentatie van Pier Eringa op de Ledenvergadering van 8 april 2017 (niet in NVBS Actueel).

april 2018

Passie voor stroomlijnmaterieel. Interview met Peter van der Vlist.

maart 2018

De Betuweroute, de goederenlijn die eigenlijk niemand wilde. Masterclass in Railcenter Amersfoort.

maart 2018

Vijftig jaar Museumstoomtram Hoorn-Medemblik. Interview met SHM-directeur René van den Broeke.

februari 2018

De Kameel in 1986 en 2013 (rubriek "Toen en ...")

januari 2018

Hoe loc 1201 weer turquoise werd. Presentatie door Aad de Meij.

december 2017

Een groene Plan V in Utrecht (rubriek "Toen en ...")

december 2017

Railcenter Amersfoort. Verslag van het NVBS-bezoek op 24 november 2017.

november 2017

Het verschil tussen een blokpost en een wachtpost. Presentatie door Kees van de Meene.

september 2017

Met Dieseldolf op stap. Interview met Dolf Dijkstra.

maart 2017

Op reis met Rail Away. Interview met regisseur Gerben van Ommen.

december 2016

Steeds minder modelbanen op Duitse stations (pdf). Gebaseerd op het thema Modellbahn im Bahnhof.

oktober 2016

Met de caravan op ontdekkingsreis. Interview met Pim van der Kuijlen.

oktober 2016

Een omroeper op de tram. Interview met Edvard Niessing.

september 2016

Geschreven door Oege Kleijne: “Nostalgeren” langs de tijdlijn van Nico Spilt

juni 2016NVBS-uitgaven

De NVBS geeft sinds 1931 het maandblad Op de Rails uit.

Sinds eind 2015 verschijnt ook de digitale nieuwsbrief NVBS Actueel.

In opdracht van of in samenwerking met de NVBS zijn tientallen boeken uitgegeven.
Zie ook:

Op internet:

vorige       start       omhoog