Naarden-Bussum

Onder aandacht voor de grootscheepse vereenvoudiging van het emplacement in de zomer van 2019. Hierbij verdwenen Post T en de handbediende overweg bij het station. 

Station Naarden-Bussum: "een fraai voorbeeld van een stationsgebouw, onder moderne architectuur gebouwd." Foto uit het jubileumboek NS 1939. Oorspronkelijk stond op deze plek een standaard HSM-station, vergelijkbaar met het stationsgebouw in Hilversum, alleen een klasse kleiner. Het nieuwe station, een ontwerp van ir. H.G.J. Schelling, is in 1926 geopend. Tweede foto: "Dat is wat anders dan met de boemel!" Aldus de verslaggever in Het Vrije Volk van woensdag 29 mei 1946. Twee dagen later zou de dienst beginnen met een feestrit, "waarvoor Vrijdag in het Gooi alle vlaggen uitgaan."


Naarden-Bussum, 9 december 1970. Loc 1010 met de dagelijkse trein uit Beverwijk. Ik werkte in die tijd als uitzendkracht bij de firma Langcat, vlakbij het station. Ik nam even pauze om deze trein te fotograferen.


Naarden-Bussum, 26 juni 1973. Treinstel 515 komt over spoor 3 het station binnen uit de richting Amsterdam. Vanaf het perron kon je toen nog niet op de overweg komen, althans niet legaal. De overweg in de Zwarteweg/Comeniuslaan is later flink verbreed en er kwam toen ook een extra spoorboompje aan de kop van het perron. Op de achtergrond de grote seinbrug met inrijseinen.


Naarden, maart 1977. Ertstreinen waar vroeger drie of vier 2200-en voor nodig waren, worden sinds mei 1976 door een enkele 1300 getrokken. Zoals door de nog blauwe 1302, op 5 maart 1977, of loc 1315, op 26 maart 1977.


Naarden-Bussum, 21 mei 1994. Loc 7742 'Bello' van de SHM is met een aantal Zwitserse rijtuigen op weg naar Utrecht. De trein wordt ingehaald door loc 1301 met een trein naar Duitsland. Foto's Leo Spilt.


Op 26 juni 1973 reed loc 1103 voorbij met trein E 1528 uit Bad Harzburg. Achter de loc hangen drie Bolkoprijtuigen: een AB uit de serie 7351, een B uit de serie 7800, dan weer een AB uit de serie 7351. Daarachter vermoedelijk een postrijtuig plan L, daarna een bagagerijtuig ("stalen D") en daarna nog vijf andere rijtuigen. Deze trein heeft om 16:12 uur een tussenstop in Hilversum gemaakt en is nu op weg naar Amsterdam. Links in beeld staan auto's geparkeerd op de plek waar vroeger de sporen van de Gooische Stoomtram lagen. Op 15 juli 2003 reed over hetzelfde spoor loc 1733 met trein Int 146 uit Duitsland. Het lage sein staat nog steeds op dezelfde plek. Het andere sein hangt ook nog op dezelfde plek als in 1973, maar is op de foto niet te zien: het 2e perron is korter geworden, zodat ik niet hetzelfde standpunt kon innemen. Op de plaats waar in 1973 auto's stonden, wordt een fietsenstalling gebouwd.


Naarden-Bussum, 15 juni 1974. Jarenlang een gebruikelijk beeld: een intercity die een stoptrein passeert. Links treinstel 346 op spoor 4, rechts een onbekende Plan V op spoor 3. Foto Fons van der Jagt.


Naarden-Bussum, 26 maart 1977. Hondekop 766 op kop van een intercity naar Amersfoort.


Naarden-Bussum, 15 juli 2003. Koploper 4076 op weg naar Amersfoort. Het losperron waar ik in 1977 op stond is verdwenen, vandaar het wat lagere fotostandpunt.


 

Naarden-Bussum, 1 juli 2003. Vanuit een gebouwtje op het eilandperron heerste vroeger een stationschef over de gang van zaken. Alleen een tegeltableau herinnert nog aan deze tijd. Ook post T is tegenwoordig onbemand. Van hieruit werd tussen 2 november 1959 en 16 december 1996 de treinloop geregeld, evenals de bediening van de overwegbomen.


Naarden-Bussum, km 21.9. Links seinhuis II, rechts de nieuwe post T die binnenkort in gebruik zal worden genomen; 8 oktober 1959. Foto J.G.C. van de Meene. Op de tweede foto de situatie op 15 juli 2003. De overweg in de Zwarteweg/Comeniuslaan is twee keer zo breed geworden. De overwegbomen worden vanuit Amersfoort bediend.


Naarden-Bussum, 15 juli 2003. Koplopers op weg naar Amersfoort en verder. De maximum­snelheid in deze boog was 80 km/uur. Sinds de verbouwing in 2019 zijn er nog maar twee sporen over en is de boog ruimer gemaakt, zodat de treinen 130 km/uur mogen.


Naarden-Bussum, 30 augustus 2008. Post T, niet meer in gebruik. De seinen en de overweg worden bediend vanuit Amersfoort. Hier is het NX-bedieningstoestel van Naarden-Bussum opgesteld bewaard gebleven (foto 10 juni 2007). In 2019 is het toestel vanuit Amersfoort overgebracht naar het Spoorwegmuseum.


Naarden-Bussum, 24 maart 2014. Loc E01 van de Bentheimer Eisenbahn, voorheen 1835 "Enschede", is met een containertrein op weg van Rotterdam naar Coevorden. Deze treinen werden vroeger gereden door ACTS. Foto Henk Koster.


Naarden-Bussum, 3 juli 2014. Loc HSL 1832 brengt een verblijfswagen over van de Kijfhoek naar Amersfoort. De wagen is bestemd voor de Stichting DE3. Foto Bas Meijer.


Boven: Naarden-Bussum, 9 december 1970. Loc 1010 met de dagelijkse trein uit Beverwijk. Onder: Naarden-Bussum, 17 juli 2019. De voormalige 1630 met een keteltrein richting Bentheim.


Naarden: van knooppunt naar knelpunt

Naarden-Bussum, 2 augustus 2019. De laatste dag voordat het treinverkeer tussen Hilversum en Weesp ruim drie weken stilligt. Het spoor gaat hier "op de schop", zoals dat in doodgeslagen Nederlands heet. Of zoals ProRail het deze keer met een rijmpje formuleert: "Nu druk bouwverkeer. Straks soepeler treinverkeer." Naarden-Bussum verandert in een halte met twee sporen en nul wissels. Als alle treinen netjes op tijd rijden en onderweg niet stuk gaan, kan het treinverkeer inderdaad soepel verlopen. Maar even een vertraagde trein inhalen of een haperende goederentrein aan de kant zetten is er dan niet meer bij. En dan is meteen de dienstregeling tussen Amsterdam, Amersfoort en honderd kilometer verder naar het oosten verstoord.


Naarden-Bussum, 25 juli 2019. Een sprinter uit Almere of Amsterdam, gezien vanuit Post T. Vlak voor de sloop van het seinhuis konden enkele liefhebbers nog een kijkje nemen. Omdat ik op vakantie was kon ik er helaas niet bij zijn. Foto Edward Bary.


Naarden-Bussum, 25 juli 2019. De overweg werd bediend vanuit Amersfoort, maar door het omzetten van een schakelaar kon ook de lokale bedieningsapparatuur nog worden gebruikt. Dat zal zelden of nooit zijn gebeurd. Foto Edward Bary.


Naarden-Bussum, 2 augustus 2019. Selfie via webcam ProRail.

In de Comeniuslaan in Naarden bevond een van de twee nog handbediende overwegen in Nederland (de andere is in Roermond). De voormalige Post T werd kort na het maken van deze foto gesloopt en de overweg werd vervangen door een ahob.


Naarden-Bussum, 9 augustus 2019. Om 9.08 uur zakte het 60 jaar oude seinhuis door zijn hoeven. Bron: webcam ProRail.


Boven: Naarden-Bussum, 30 april 1969. Treinstel 405 op weg naar Utrecht. Onder: Naarden-Bussum, 2 augustus 2019. Een sprinter op weg naar Utrecht. Spoor 3 en de sporen hier links van zijn bij de verbouwing allemaal verdwenen.


De laatste snik van de sik

Foto's gemaakt door de politiefotograaf van Naarden, collectie Frans Slootman.

Naarden, kruising Rijksweg-Thierensweg, 12 oktober 1955. Een konvooi op het goederenlijntje tussen de Chemische Fabriek Naarden en station Naarden-Bussum. Dit lijntje was een restant van het net van de Gooische Stoomtram. Een verkeersagent legt het wegverkeer stil.

Naarden, 27 oktober 1955. Een Sik met twee wagens van de Chemische Fabriek Naarden is op weg naar station Naarden-Bussum. Het konvooi kruist de Rijksweg en rijdt nu de Lambertus Hortensiuslaan in. Rechts het pompstation van autobedrijf Dick Visser. In kleur de situatie anno 2015 (bron: Google StreetView).

Naarden, 1955 of 1956. Let op de rangeerder op de fiets.


Naarden, kruising Lambertus Hortensiuslaan-Comeniuslaan, 31 juli 1958. Op het spandoek staat "De laatste snik van de sik". De politieman met witte pet is H.C. Overeem, de andere politieman is korpschef Jansen.

Einde "Gooische Tram". Krantenknipsel uit het Parool van 31 juli 1958. De laatste rit vond plaats met de versierde Sik 250, met een konvooi tussen Bussum en Drafna.Tentoonstelling "Bussum op Reis"

Woensdag 10 t/m zondag 21 september 2014

Het monumentale station Naarden-Bussum had een centrale rol bij de activiteiten op Open Monumenten Dag 2014. Het station was een voor de hand liggende plaats gezien het thema van dit jaar: “Op reis”. Daarbij kwam het ook mooi uit dat deze zomer na een gecompliceerd bouwproject de felbegeerde stationsliften in gebruik zijn gesteld: een grote uitkomst voor mensen met mobiliteits­problemen. Het middenperron, dat stamt uit 1917, is nu voor alle reizigers goed toe­gankelijk. Gedenkwaardig is ook dat de spoorlijn waaraan Naarden-Bussum ligt nu 140 jaar bestaat. Voor de Historische Kring Bussum was dit bij elkaar genoeg aanleiding voor een breed opgezette multimediale tentoonstelling, gewijd aan het station, de spoorlijn en het liftenproject. Ook was er aandacht voor de Gooische Stoomtram en het busvervoer in de regio. De tentoon­stelling was te zien in een zijvleugel van station Naarden-Bussum. www.historischekringbussum.nl

Filmpje over het Open Monumenten-weekend op 13 en 14 september 2014 in Bussum.Naarden-Bussum in onze eeuw. Door dr. P. Schneiders. Uitgave van de Rabobank Naarden-Bussum ter gelegenheid van het 75-jarige bestaan in 1987.

 

Zie ook:
vorige       start       omhoog