Nieuw Spoor

Tijdschrift voor het personeel der N.V. Nederlandsche SpoorwegenDit blad verscheen van juni 1946 t/m december 1962. Hierna nam De Koppeling de rol van personeelsblad over. Het was een maandblad, maar van september 1951 tot september 1954 verschenen slechts enkele nummers wegens bezuiniging.

 • 1e jaargang: juni 1946 t/m december 1947 (dubbelnummers juni/juli 1946 en jan/feb 1947)
 • 2e jaargang: januari 1948 t/m december 1948 (dubbelnummer jan/feb)
 • 3e jaargang: januari 1949 t/m december 1949
 • 4e jaargang: januari 1950 t/m december 1950
 • 5e jaargang: januari 1951 t/m december 1951 (dubbelnummer aug/sep; verscheen niet in okt en nov 1951)
 • 1952: voorjaarsnummer (mei); zomernummer (augustus); winternummer (december)
 • 1953: voorjaarsnummer (mei); zomernummer* (juli/augustus); winternummer (december)
 • 1954: voorjaarsnummer (juni); nummer ter gelegenheid van Jaarverslag 1953 (augustus)
 • 8e jaargang: september 1954 t/m juli 1955 (niet in augustus 1955)
 • 9e jaargang: september 1955 t/m augustus 1956
 • 10e jaargang: september 1956 t/m augustus 1957 (dubbelnummer juli/aug 1957)
 • 11e jaargang: september 1957 t/m augustus 1958 (dubbelnummer juli/aug 1958)
 • 12e jaargang: september 1958* t/m augustus 1959 (dubbelnummer dec/jan)
 • 13e jaargang: september 1959 t/m augustus 1960 (dubbelnummer sep/okt 1959)
 • 14e jaargang: september 1960 t/m december 1961 (dubbelnummer juni/juli 1961)
 • 15e jaargang: januari 1962 t/m december 1962 (8 nummers, waaronder 4 dubbelnummers)

*) Niet in mijn bezit: juli/augustus 1953, september 1958, oktober 1958. Ik hou me aanbevolen!'Het nieuwe stationsgebouw Hilversum-Oost'

'Het nieuwe stationsgebouw Hilversum-Oost'. Artikel uit het blad Nieuw Spoor, juni 1954. Het gebouwtje, een ontwerp van K. van der Gaast, is in 2007 gesloopt. Zie ook Hilversum in vroeger tijden (deel 1) en Ombouw Hilversum (deel 22).


'Nieuwe wachtkamer te Hilversum'

'Nieuwe wachtkamer te Hilversum'. Artikel uit het blad Nieuw Spoor, november 1954. K. van der Gaast tekende ook voor de nieuwe wachtkamer op het tweede perron van Hilversum. Je kon daar zitten alsof je al in de trein zat, en een sigaartje opsteken was ook geen probleem. Zie ook Hilversum 1954-1967.


Advertentie van Van Dungen (voedzame chocolade!) in Nieuw Spoor, oktober 1955.


'Zingende rails tot zwijgen gebracht'

Artikel over de nieuwe slijptrein. Nieuw Spoor, maart 1958.


Bilthoven heeft een bredere overweg en een voetgangerstunneltje gekregen. Hoera! Uit Nieuw Spoor, april 1958.
In 2012 is men begonnen met de aanleg van een verkeerstunnel, zodat deze drukke en gevaarlijke dubbele overweg kan vervallen. De stationschefwoning in de achtergrond is in verband hiermee gesloopt.


Een hondengeleider toont het nieuwe uniform van de Spoorwegrecherche. Let op de drollenvangers. Met zijn zwarte bouvier poseert hij op het perron van Rotterdam CS. Uit Nieuw Spoor, juni 1959.


Verbeteringen in het bedrijf: Do 888

Artikel over Do 888 in Nieuw Spoor, 1959.


Vreeswijk-miniatuur: op bezoek bij de heer Neve

Op bezoek bij de heer Neve in Vreeswijk. Nieuw Spoor, november 1960.


'tv-trein 59653'

Artikel over een geënsceneerde overwegbotsing. Er is een film van gemaakt die door de VARA is uitgezonden.
Nieuw Spoor, december 1961.


In december 1962 verscheen het laatste nummer van Nieuw Spoor. Achterop staat een boodschap van de Bondsspaarbanken.


Zie ook:
vorige       start       omhoog