Seinreglementen

Seinreglementen en aanverwante documentatie, waaronder historisch materiaal, een cursus seinwezenkennis en een film over het seinwezen in Nederland.
Huidige seinen

Overzicht van Nederlandse seinen per 1 oktober 2016. (bron: wetten.overheid.nl)
Seinreglementen, handboeken

Seinenboek Corus – 2000 (pdf)

Seinenboek NS Reizigers – 2005 (pdf)

Seinenboek NS Reizigers – 2007 (pdf)

Seinenboek NS Reizigers – 2011 (pdf)

Seinenboek Duitsland voor NS-personeel – 2011 (pdf)

Handboek railgoederenvervoer (ProRail) – 2011 (pdf)

Het spoor in cijfers (Rail Cargo) – 2011 (pdf)

Seinenboek NS Reizigers – 2013 (pdf) (met toestemming van NS Reizigers, Concernveiligheid)

Regeling spoorverkeer – 2015 (pdf). (bron: wetten.overheid.nl)

Regeling spoorverkeer – 2016

Regeling spoorverkeer – actueel. In bijlage 4 staat een overzicht van seinbeelden.Seinreglement 1934

Seinreglement (S.R.), geldig voor de hoofd- en voor de locaalspoorwegen. Ingevoerd bij Dienstorder No. 2912, 1934.

Inhoud (pdf)
I. Algemeene bepalingen (pdf)
II. Seinen, door middel van electrische klokken of wekkers te geven (pdf)
III. Seinen op niet bepaalde plaatsen te geven (pdf)
IV. Seinen op bepaalde plaatsen te geven (vaste seinen)
   • Hoofdseinen, voorseinen, baken (pdf)
   • Halteseinen, perronseinpalen, draaiseinen, afsluitlantaarns (pdf)
   • Rangeerseinen, heuvelseinen, wisselseinen, verkenborden (pdf)
V. Seinen op treinen, rangeerdeelen en bijzondere voertuigen te geven (pdf)
VI. Seinen door het locomotief- en treinpersoneel te geven (pdf)
VII. Seinen bij het rangeeren op niet bepaalde plaatsen te geven (pdf)
VIII. Seinen die uitsluitend gelden voor electrische treinen (pdf)
Bijlage: aangeven van een vertakking (pdf)
Aanhangsel: bestaande seinbeelden welke geleidelijk zullen worden afgeschaft (pdf)Het seinwezen (ca. 1941)

Deze vier boekjes zijn tijdens de oorlog, omstreeks 1941, uitgegeven door de Nederlandsche Spoorwegen. Ik heb ze voor u gescand!

Het seinwezen. Door Piet Bakker.
Spoorwegserie I (pdf)

Hoe ontstaat een dienstregeling. Door Fred Thomas.
Spoorwegserie II (pdf)

De Nederlandsche Spoorwegen een millioenenbedrijf.
Spoorwegserie III (pdf)

Wat rijdt er langs de rails. Door Joh. Luger.
Spoorwegserie IV (pdf)


De slotalinea van deel III: "In den komenden vredestijd zal (...) eerst recht blijken, hoezeer de Spoorwegen in het voorste gelid staan om zich met modern materiaal, perfecte organisatie en volledige toewijding van al hun medewerkers, in dienst te stellen van de welvaart van ons land en de toekomst van het Nederlandsche volk."

 
 


Cursus seinwezenkennis (1964)

Het seinreglement, ten behoeve van de cursus Seinwezenkennis deel A. Een uitgave van de Dienst van Personeel­zaken, afdeling 2C, september 1964. Klik hier voor de cursus (pdf).


Bij het cursusmateriaal hoorde ook deze emplacementstekening van Den Burg op Texel.
Het seinwezen in Nederland

Kees van de Meene filmde de ontwikkeling van het seinwezen in Nederland. Van de man die met vlaggen langs de spoorbaan stond, tot de treindienstleider die vanachter zijn beeldscherm de treinenloop bewaakt. De laatste opnamen zijn rond 2000 gemaakt.

Meer presentaties door Kees van de Meene.Zie ook:
vorige       start       omhoog