Friese Stoomtreinmaatschappij (2005-2011)

Op zaterdag 29 januari 2005 werd in opdracht van de Stichting Stoomtrein Fryslân (SSF) met een stoomtrein gependeld tussen Sneek en Stavoren. Dit op verzoek van de op te richten Friese Stoomtreinmaatschappij (FStM). In november 2011 moest men echter faillisement aanvragen. De plannen bleken niet haalbaar. 

Zwolle, 28 januari 2005. Bertus Kers piloteerde de trein van Apeldoorn naar Leeuwarden. Hij maakte de linkerfoto tijdens een tussenstop in Zwolle. De rijtuigen van de trein gingen daar door de wasstraat, terwijl de stoomloc water nam. De rechterfoto is de volgende dag door een andere bezoeker van mijn site gemaakt in Leeuwarden.

 

Bastin de Jager maakte deze foto's tussen Sneek en Stavoren. De trein bestond uit VSM-loc 52 3879, zeven Oostenrijkse tweeassers en dieselloc 2233. Uit Apeldoorn waren ook drie restauratiewagens en het Mitropa slaaprijtuig meegekomen. Daar zijn 's ochtends twee ritten naar Hindeloopen mee gemaakt voor genodigden en pers. Daarna stonden deze rijtuigen de hele dag in Sneek.


Loc 23 058

De Stichting Stoomtrein Fryslân (SSF) is opgericht in 2003 en zette zich in om met eigen stoomtreinen te gaan rijden tussen Sneek en Stavoren. Vanaf 1 juli 2011 zou dat moeten gebeuren met stoom­locomotief 23 058 en twee rijtuigen Plan W van het Spoorwegmuseum. Hieronder een deel van het persbericht van Dampflokomotiv- und Maschinenfabrik DLM AG, waar loc 23 058 zou worden gemoderniseerd. De loc werd omgebouwd op oliestook en zal, wellicht tot verdriet van de hardcore stoomliefhebbers, geen zwarte rookwolken meer uitbraken.

Die Grossdampflokomotive 23 058 der Eurovapor wird am Sonntag, den 21. November 2010 mit einer öffentlichen Fahrt vom Locorama in Romanshorn zur DLM-Werkstatt in Schaffhausen überführt, wo sie von der DLM AG eine umwelt­freundliche Leichtölfeuerung erhält, analog zur bereits früher modernisierten werkseigenen 52 8055. Ende April 2011 wird die rauchfreie 23 058 dampfend nach Holland fahren, wo sie auf der neuen Touristenbahn der Stichting Stoomtrein Fryslan SSF von Sneek nach Stavoren eingesetzt wird. Es war eine Auflage der lokalen Behörden, dass bei plan­mässigem Betrieb nur umwelt­freundliche Dampflokomotiven eingesetzt werden dürfen. Bron: bericht van de Dampf­lokomotiv- und Maschinenfabrik DLM AG, Winterthur.


Crailsheim, 28 augustus 1972. Loc 023 058 vertrekt met een trein naar Lauda. Foto Nico Spilt.


Stoomloc 23 058 met vertraging naar Nederland

Een onverwachte tegenvaller voor de Friese Stoomtrein Maatschappij FStM. Stoomloc 23 058 werd een uur voor het vertrek de toegang tot het Zwitserse spoor geweigerd. Daardoor was de geplande overbrenging op 24 april naar Stadskanaal niet mogelijk. Per snelle ICE zijn de machinisten van FStM zaterdag comfortabel, maar met een onvoldaan gevoel, naar Nederland teruggekeerd.

Om aan toekomstige milieueisen te kunnen voldoen, is rijden op kolen geen optie voor de FStM. Na een lange voorbereiding werd begin november 2010 een contract getekend met de Zwitserse locomotievenbouwer DLM in Winterthur. Naast een aantal aanpassingen zou de 23 058 worden voorzien van het door DLM ontwikkelde systeem voor het stoken op bio-diesel. Een beproefde methode die al eerder was toegepast op stoomlocomotieven en de raderboten op het meer van Geneve. Onderdeel van het contract was de opleverdatum van 22 april 2011 met als vertrekdatum zaterdag 23 april.

In nauw overleg met DLM had Rail Event in Winterthur de overbrenging van de loc van Winterthur naar Stadskanaal geregeld. Geheel conform de planning kwam de overbrengingslocomotief en begeleidend rijtuig op 22 april op tijd in Schaffhausen aan. Voor de loods van de DLM stond de 23 058 onder stoom en klaar voor vertrek.

Na een laatste check van de benodigde papieren bleek er geen laatste inspectie van de ketel te zijn en een goedkeuring voor de branders. Overleg met de Zwitsere autoriteiten leidde tot een verbod tot vertrek. En daarmee verviel de overbrenging naar Nederland.

Dinsdag vindt een overleg tussen de DLM en Zwitserse autoriteiten plaats. Dan zal duidelijk worden hoe snel men voor de benodigde stempels kan zorgen. Pas na het beschikbaar zijn van de correcte toelatingspapieren wordt het transport naar Stadskanaal opnieuw ingepland.

Inmiddels is de FStM in overleg met Nederlandse stoomcollega’s om te kijken naar alternatieven voor het geval de goedkeuring langer zal duren dan de verwachte één week. Voorlopig gaat de FStM er van uit dat de eerste geplande rit op 2 juli 2011 doorgaat.

Persbericht 25 april 2011Friese Stoomtrein vraagt faillissement aan

Een klap voor het bestuur en de vele vrijwilligers van de FStM en een fikse tegenvaller voor het toerisme in Zuidwest Friesland. De Friese Stoomtrein Maatschappij (FStM) heeft haar faillissement aangevraagd. Diverse keren uitstel van exploitatie hebben de financiële nood dusdanig opgedreven dat er geen andere uitweg meer mogelijk is.

De exploitatie van de stoomverbinding tussen Sneek en Stavoren heeft de laatste jaren diverse keren vertraging opgelopen. Als gevolg van het treinongeval bij Barendrecht was de provincie genoodzaakt om extra veiligheidsmaatregelen aan te brengen op de aansluitingen voor de stoomtrein. De benodigde extra investering zorgde voor een bestuurlijke vertraging en een uitgestelde exploitatie van 2010 naar 2011. Dit jaar zorgden de nodige problemen rondom de locomotief ervoor dat wederom de exploitatie een jaar uitgesteld moest worden. Tegenvallers rondom de certificering en goedkeuring van de aangepaste trein zorgden voor een forse vertraging rondom de komst naar Sneek. Een hernieuwd uitstel was het gevolg.

De Friese Stoomtrein Maatschappij heeft de afgelopen jaren vol passie gewerkt aan het realiseren van deze stoomdroom. Er is volop geïnvesteerd in het realiseren van die droom. Investeringen die helaas niet terugverdiend konden worden door het uitstellen van de exploitatie.

Persbericht 2 november 2011It sil net heve

Leeuwarder Courant, 8 februari 2012. Het lijkt definitief gedaan met de plannen van de Friese Stoomtrein Maatschappij. Wat er met stoomloc 23 058 gaat gebeuren, die bij de STAR in Stadskanaal staat, was toen nog niet bekend. Deze loc is gehuurd van DLM uit Zwitserland. Tot de boedel behoren ook twee rijtuigen Plan W die van het Spoorwegmuseum zijn overgenomen.Publiciteitsfoto Friese Stoomtreinmaatschappij. Foto Paul van Goor.Zie ook:
vorige       start       omhoog