Persoonlijke brieven, faxen & mails

Op deze pagina plaats ik teksten die niet elders zijn gepubliceerd. Meestal brieven die niet speciaal voor publicatie waren bestemd. Je mag ze lezen en er van vinden wat je wilt. Ik heb hier geen therapeutische bedoelingen mee; het gaat uitstekend met mij.
Staan in de eerste klas

Of: hoe de president-directeur van NS mijn klacht behandelde

Brief aan president-directeur Rob den Besten, 15 januari 1993

Geachte heer Den Besten,

In een interview in De Koppeling van 29 december 1992 vertelt u, dat u tussen Castricum en Amsterdam in de eerste klas heeft moeten staan. Uit eigen ervaring weet ik hoe vervelend dat is, maar u heeft dan nog de schrale troost dat u gratis mag staan. Ik ben geen NS-er, maar een gewone klant die de volle prijs voor zijn abonnement betaalt. En het kan nog erger: namelijk dat je moet staan terwijl de zitplaatsen in beslag worden genomen door NS-personeel. Dat wil nog wel eens gebeuren in de ochtendspits richting Utrecht, en in de avondspits in omgekeerde richting, omdat 70% van het hoofdkantoorpersoneel van NS over een eerstklaskaart beschikt.

Ik heb wel eens een klacht ingediend over een bepaalde stoptrein waar deze situatie zich bijna elke ochtend voordeed, met het verzoek om restitutie van het prijsverschil tussen de eerste en tweede klas. Ik kreeg hierop als antwoord dat dat niet kon. Men vond het wel jammer voor mij, maar ik moest maar bedenken dat het probleem zich slechts voordeed op een klein deel van het traject dat ik dagelijks afleg. U zult mij niet horen verkondigen dat NS-ers niet comfortabel mogen reizen, maar als dat ten koste gaat van de betalende klant lijkt me dat commercieel gezien niet erg handig.

Sinds de vorige dienstregeling is dit probleem opgelost doordat de betreffende trein vervangen is door een driewagenstel. Zolang dit treinstel niet elders wordt ingezet, spreekt hier dus een tevreden klant. Een vraag die met het bovenstaande wel verband houdt is, hoe ik aan een bank uit een te slopen Hondekop kan komen. Ik zou op mijn werkkamer thuis graag een tweezits treinbank tegen de muur willen zetten. Vanzelfsprekend een exemplaar uit de eerste klas, zodat ik - als ik onverhoopt weer eens zou moeten staan - de schade thuis een beetje kan inhalen.

Ondergetekende (al weer 15 jaar treinforens) wenst u verder veel voorspoed met het verbeteren van kwaliteit en dienstverlening van NS.

Met vriendelijk groet, Nico Spilt

Vijf dagen later ontving ik van de heer Den Besten een persoonlijke brief, die ik hieronder afdruk. Enkele maanden later reed bij mij thuis een busje van NS voor, met daarin een eersteklasbank uit een Hondekop, inclusief bagagerek en extra asbakje. Bij elkaar een comfortabel zitje, waar ik nog steeds erg blij mee ben.

Rob den Besten volgde in 1992 Leo Ploeger op als president-directeur.

Lees meer over de 1e, 2e, 3e en 4e klas.
De mislukte Reisplanner 1995-96

Brief aan NS Klantenservice/CVI, 15 juni 1995

Geachte mevrouw, mijnheer,

Ik ben sinds 1989 een tevreden gebruiker van de NS Reisplanner. Over de versies die ik dit jaar heb aangeschaft heb ik echter een aantal kritische opmerkingen.

Over de Windows-versie kan ik kort zijn: daar moet echt een keer iemand bij worden geroepen die weet hoe je een prettige Windows-interface ontwerpt. Het idee is aardig, vooral met die spoorkaart, maar het gehannes met alle schermpjes die er overheen, ernaast en soms zelfs onzichtbaar eronder vallen, is onplezierig. Het zou handig zijn als de kaart zich automatisch aanpast aan de route die je moet volgen, dus zonder dat je zelf hoeft in te zoomen of te schuiven. Op de kaart blijven overigens vaak gekleurde sporen achter van menu's en vensters die er overheen hebben gelegen. En wat is eigenlijk de bedoeling van dat fototoestel in de menubalk?

Een ernstig gemis is ook het ontbreken van een handleiding; daar is ten onrechte op bezuinigd. De ingebouwde hulpschermen geven wel informatie, maar onvoldoende voor iemand met weinig Windows-ervaring. De hulpschermen zouden op z'n minst ook "contextgevoelig" moeten zijn. Als je nu hulp opvraagt, dan krijg je altijd eerst de inhoudsopgave te zien, niet het hulpscherm dat je op dat moment nodig hebt.

Wie het puur om de dienstregeling is te doen, is een stuk beter af met de DOS-versie. Helaas zitten er in die versie enkele fouten, waaronder een ernstige programmeerfout. Mogelijk heeft dat te maken met het feit dat de gebroeders Tulp hier niet bij betrokken zijn geweest; ze worden in elk geval niet meer genoemd in het copyrightscherm.

Om te beginnen geeft de Reisplanner niet meer alle reismogelijkheden uit het spoorboekje. Ik geef het voorbeeld van een spitstrein die niet als oplossing wordt gegeven, namelijk trein 3561 op vrijdag: vertrek Groningen 15.08, aankomst Roosendaal 18.36. Dit is 3 uur 8 minuten reistijd, via Den Bosch, zonder overstappen. De Reisplanner geeft met vertrektijd 15.08 echter een reis aan met twee keer overstappen (in Zwolle en Rotterdam), aankomst Roosendaal 18.41. Dit is 5 minuten extra reistijd, inclusief bijna een kwartier wachten in Zwolle, sjouwen met bagage en kans op missen van de aansluiting in Rotterdam. En dat alleen omdat de route via Rotterdam één tariefkilometer korter is, wat echter geen verschil maakt in de prijs van het kaartje. De betere reismogelijkheid wordt wel aangegeven als je "netkaart" instelt, maar het programma en de handleiding maken je hier niet op attent. Bij de instelling "netkaart" wordt de reis via Rotterdam overigens weer niet genoemd.

In vorige versies van de Reisplanner werden rechtstreekse treinen wel altijd als alternatief getoond, met een waarschuwing voor de langere tariefafstand. Ook worden de nachttreinen niet altijd meer als oplossing geboden. Het is bijvoorbeeld mogelijk om 's nachts van Utrecht naar Rotterdam te reizen, zij het met een omweg. Als je echter niet voor "netkaart" hebt gekozen, dan geeft de Reisplanner deze mogelijkheid alleen als je op het idee komt om "via Amsterdam" op te geven. Zitten die nachttreinen soms zo vol dat het gebruik hiervan ontmoedigd moet worden, vraag ik me af.

Twee opmerkingen over de tarieven:

  • Het tarief van stations tussen Utrecht en Arnhem naar Utrecht Uithof is lager dan naar Utrecht CS, terwijl je volgens de Reisplanner wel het recht hebt om via Utrecht CS te reizen. Een aantrekkelijke mogelijkheid voor mensen die naar Utrecht CS moeten, maar ik vermoed dat de Reisplanner het verkeerd heeft.
  • Bij een reis uit de richting Amersfoort naar Schiphol geeft de Reisplanner het tarief via Amsterdam Sloterdijk, niet het lagere tarief via Duivendrecht. Een slimme reiziger koopt in zo'n geval natuurlijk een kaartje via Duivendrecht – hij reist immers ook via Duivendrecht – maar het zou wel zo vriendelijk zijn als de Reisplanner dit ook aangaf.

Een zeer ernstige fout treedt op als je de zondagse dienstregeling opvraagt tussen Arnhem en Utrecht Uithof Azu. Het programma knalt er dan uit met een "general protection fault". Als je het programma weer opstart, dan krijg je de melding dat er teveel gebruikers actief zijn – wat erg vreemd is als je computer niet in een netwerk zit. Dit probleem is alleen te herstellen door het installatieprogramma opnieuw te draaien. En natuurlijk heb je dat niet bij je als je met een laptop in de trein zit.

De dienstverlening van NS wordt van zichzelf al steeds slechter. Het is daarom helemaal niet nodig om ook de Reisplanner slechter te maken. Graag volgend jaar weer een programma van Tulp-kwaliteit!

Met vriendelijke groet, Nico Spilt

Enige tijd later kreeg ik een tamelijk uitgebreid antwoord op deze brief, waarin onder meer werd gesuggereerd dat ik de Reisplanner niet goed geïnstalleerd zou hebben. Ook werd er enig verweer vertoond tegenover mijn kritiek op andere punten. Ter verduidelijking, voor wie in dit hele verhaal geïnteresseerd is: in de Reisplanner waren toen ook bepaalde regionale buslijnen opgenomen. Hieronder mijn antwoord in tweede termijn, van 29 augustus 1995:

Geachte mevrouw of mijnheer Van de Putte,

Hartelijk dank voor uw brief van 16 augustus, waarin u reageert op mijn klachten over de nieuwe Reisplanner. Helemaal tevreden over uw antwoorden ben ik echter niet.

U suggereert dat ik de Reisplanner verkeerd heb geïnstalleerd op mijn laptop. Ik heb op deze computer (een 486) echter wel degelijk de optie "8086 of hoger" ingesteld. De door mij beschreven fout heb ik ook op andere computers waargenomen, waaronder de 386 die ik op mijn werk gebruik. Alleen op mijn bejaarde XT gaat het programma niet door zijn hoeven wanneer ik op zondag een reis van Arnhem naar Utrecht De Uithof Azu plan. Niet ik ben degene die moeite heeft met moderne chips, maar de programmeurs van het CVI.

Een collega van mij heeft het programma ook plat gekregen door een onmogelijke reis op te geven, iets in de trant van Terschelling-Texel via Maastricht op een dag dat er geen boten varen. Ook hij moest hierna het aantal gebruikers weer op nul zetten. Helaas hebben we deze reis niet meer kunnen reproduceren, omdat mijn collega niet meer precies wist wat hij had opgegeven. Maar klaarblijkelijk zitten er dus nog meer losse eindjes in de Reisplanner waar computers "8086 en hoger" niet tegen kunnen.

Jammer dat particuliere gebruikers last kunnen krijgen van de bescherming tegen misbruik op netwerken. Ik hoop dat deze programmeerfouten er volgend jaar uit zijn.

Als ik een reis Arnhem-Utrecht De Uithof Amev opvraag, dan meldt het programma dat een retour tweede klas f 24,50 kost terwijl ik via Utrecht CS zou moeten reizen. Een retour Arnhem-Utrecht CS kost echter f 27,50. Ik zou me dus 3 gulden kunnen besparen door een kaartje naar de Amev te kopen. Het is echter een fout in de Reisplanner: die ziet over het hoofd dat je in Driebergen op de bus moet stappen.

Wat de tariefberekening naar Schiphol betreft heeft u op zich gelijk, maar als ik in Groningen een kaartje via Duivendrecht koop dan bespaart me dat wel geld. De conducteur kan mij niets kan maken, ook niet als de trein zonder te stoppen door Duivendrecht rijdt. Ik kan me overigens wel voorstellen dat NS deze mogelijkheid niet aan de grote klok wil hangen.

Mijn kritiek op de functionaliteit van het nieuwe programma blijft overeind. Als ik van Amsterdam naar Woerden wil reizen, dan wil ik alle mogelijkheden zien. Dus niet alleen de rechtstreekse treinen, maar ook de overstapverbinding via Utrecht. Dat de Reisplanner deze treinen niet meer laat zien heeft niets te maken met de nieuwe reisregels, zoals u suggereert. Er is immers niets nieuws aan dat je voor een omweg extra moet betalen: dat was 150 jaar geleden al zo! Het enige nieuwe aan de reisregels is, dat je in de trein veel meer moet betalen dan aan het loket. Het is prima dat de Reisplanner hier aandacht aan besteedt, maar het programma moet wel blijven doen wat het altijd deed, namelijk de keus overlaten aan de reiziger.

Als ik extra wil betalen voor een omweg, om op een gunstiger tijdstip of met minder overstappen op mijn bestemming aan te komen, dan is dat toch juist ook in het belang van NS? Ook de makers van de Reisplanner moeten klantgericht en commercieel denken. Ik adviseer u daarom om de functionaliteit van de vorige Reisplanners weer in ere te herstellen.

Met vriendelijke groet, Nico Spilt

De fouten waren in de volgende versie verholpen. Meer over reisplanners.
Geen kleine rails in Op de Rails

Brief aan redactie Op de Rails, 23 februari 1998

Geachte redactie,

Met enige ongerustheid las ik op bladzijde 63 dat er plannen zijn om in Op de Rails aandacht te gaan besteden aan modelbouw. Uit het bericht begrijp ik dat de redactie ook zelf met dit onderwerp weinig affiniteit heeft. Ik hoop dat u in staat zult zijn om enig tegenwicht te bieden aan de plannen die het bestuur aan het uitbroeden is. Ik zou in dit verband willen wijzen op mijn ervaringen met de Eisenbahn Kurier en Rail Kroniek (tegenwoordig Rail Magazine). Die zijn op een bepaald moment aandacht gaan besteden aan modelbouw, wat voor mij aanleiding is geweest om na een jaar of wat mijn abonnement op te zeggen. Als de helft van een blad bestaat uit modelbouwonderwerpen, vind ik de prijs van dat blad twee keer te hoog. De Nederlandse markt wordt trouwens al ruimschoots bediend met modelbouwtijdschriften. Ik hoop dat Op de Rails zich kan blijven beperken tot het annonceren van tentoonstellingen en dergelijke.

Nu ik u toch schrijf: tot enige jaren geleden stond op de voorpagina van Op de Rails altijd een beknopte inhoudsopgave. Erg handig voor als je een keer iets wilt terugzoeken in de stapel oude nummers. Misschien zou u die gewoonte weer in ere kunnen herstellen?

Van de gelegenheid maak ik gebruik om een foto bij te sluiten van een mij dierbaar locomotieftype, dat binnenkort van de rails verdwijnt. Misschien heeft u er wat aan. Het is overigens al weer dertig jaar geleden dat er een foto van mijn hand in Op de Rails stond, van een stoomtrein vol met enthousiaste NVBS'ers. Ik ben nog steeds enthousiast & hoop dat nog lang te mogen blijven!

Met vriendelijke groet, Nico Spilt

Het antwoord op deze brief heb ik niet bij de hand, maar de feiten zijn: er is geen modelbaannieuws in OdR gekomen, de inhoudsopgave op de voorpagina is niet teruggekomen, en mijn foto van loc 1111 op 30 mei 1997 in Bilthoven is niet geplaatst.
De huppelkutjes van de Koppeling

Ik ben tientallen jaren geabonneerd geweest op de Koppeling, het personeelsblad van NS. Eerst kostte dat een paar gulden per jaar, maar geleidelijk werd het een bedrag waarbij toch ook de prijs-kwaliteitverhouding tot nadenken stemde. Bovendien liep die kwaliteit gestaag terug. Redacteuren met verstand van spoorse zaken werden geleidelijk vervangen door huppelkutjes met communicatiekunde in hun pakket. En natuurlijk tikken die dan ook nog mijn ingewikkelde achternaam verkeerd over.

Fax aan redactie de Koppeling, 29 oktober 1999

Geachte redactie,

In sneltreinvaart dendert bij uw redactie de kennis op spoorweggebied achteruit. Twee voorbeeldjes:

  • Op 24 september staat in de Koppeling een foto van een wissel op de Kijfhoek, waarvan in het bijschrift wordt vermeld dat zo’n soort wissel voor het eerst in ons land wordt geplaatst. Even een keer rondkijken op een wat groter station, en je ziet dat het barst van dit soort wissels. Die heten trouwens niet ‘Zwitsers kruis’ maar ‘kruiswissel’.
  • Op 29 oktober een artikel over drie opvallende treinstellen die als kunsttrein door het land gaan rijden. Terwijl het dus om één treinstel gaat, dat uit drie ‘bakken’ of rijtuigen bestaat.

En tot slot ben ik van mening dat het erg onaardig is dat u niet heeft gereageerd op mijn fax van 12 september, waarin ik schreef: "Leuk dat u mijn brief over de zonsverduistering heeft afgedrukt, maar minder geslaagd dat u mijn achternaam verkeerd heeft gespeld. Ik schreef dat ik Spilt heet, terwijl u er Split van maakt. U zult misschien zeggen: ach, er rijden ook weleens twee treinen tegen elkaar. Maar een rectificatie zou ik toch wel op prijs stellen."

Succes verder & de groeten, Nico Spilt

Nooit antwoord op gekregen, net zo min als op een fax over het verminken van mijn achternaam. Ik faxte trouwens omdat de redactie anno 1999 nog geen e-mailadres had. De Koppeling lees ik niet meer.
Fotobeheer bij de NVBS

Brief aan de heer A.J. Veenendaal, 5 september 2002.

Zeer geachte heer Veenendaal,

Aan u, beheerder van de NVBS-fotocollectie "Spoorwegen Nederland", wil ik u het volgende voorleggen.

In mijn bezit is een foto van stoomloc 6104, gemaakt in Hilversum in de jaren dertig. Op deze foto is onder andere mijn grootvader N. Spilt te zien, die als rangeerder op dat station werkte. De foto die ik uit zijn nalatenschap heb gekregen, is een vergroting vanaf het originele negatief. Waar dat negatief is en wie de foto heeft gemaakt weet ik niet. Zo’n dertig jaar geleden heb ik een reproductie van deze foto opgestuurd naar de NVBS. De foto heeft enige tijd gecirculeerd in een fotorondzending, onder nummer 5306.12625. Daarna is de foto terecht gekomen in de NVBS-collectie.

In het afgelopen najaar ontving ik opeens via de NVBS een bestelling voor deze foto. Ik heb toen van de originele foto een nieuwe reproductie gemaakt en aan het fotobureau opgestuurd. Op deze foto heb ik alle gegevens vermeld die mij bekend waren, en de mededeling dat het een foto uit mijn collectie betrof.

Onlangs verscheen bij uitgeverij Uquilair een boek over de loc-serie 6100. Op een prominente plaats in dat boek, namelijk helemaal voorin, staat een foto die mij zeer bekend voorkomt, namelijk de bovenbeschreven foto. Echter uitsluitend met de vermelding "Verzameling NVBS", dus zonder de naam van mij of mijn grootvader erbij. Vooral dat laatste vind ik erg jammer.

Nu kan het natuurlijk zijn dat er nog een afdruk van deze foto in het bezit is van de NVBS, en dat deze aan Uquilair ter beschikking is gesteld. Echter de samenloop van omstandigheden - na dertig jaar krijg ik opeens een nabestelling, en een half jaar later staat de foto in een boek - heeft mij behoorlijk nieuwsgierig gemaakt, om niet te zeggen argwanig.

Ik heb daarom contact opgenomen met de uitgeverij Uquilair. Deze stelt dat men het heeft moeten doen met de gegevens die de NVBS heeft geleverd - dus zonder de namen van mijn grootvader of mij. Ik heb de uitgeverij gemeld dat ik bij de NVBS om opheldering zou vragen. Bij dezen richt ik mij daarom tot u, in de hoop dat u hier iets meer over kunt zeggen.

Tevens vraag ik u wat het beleid is van de NVBS ten aanzien van het ter beschikking stellen van foto’s van leden aan derden, speciaal aan commerciële uitgeverijen. Ik heb daar momenteel geen prettig gevoel bij namelijk.

Met vriendelijke groet, Nico Spilt

Antwoord van Guus Veenendaal: hij heeft Uquilair toestemming gegeven om de foto te gebruiken, maar heeft mijn naam niet doorgegeven omdat hij een oude lijst negatief­eigenaren zou hebben gebruikt. Nu ben ik al sinds 1968 geregistreerd als negatiefeigenaar bij de NVBS, dus Guus Veenendaal moet in 2002 wel een bijzonder oude lijst hebben gebruikt. Bovendien heeft hij mij, op basis van datzelfde negatiefnummer, wel weten te vinden toen hij een vergroting bij mij bestelde.

Henk de Jager van uitgeverij Uquilair: wij hebben toestemming gekregen van de NVBS. Als uitgever moeten wij het doen met de informatie die ons ter beschikking wordt gesteld. Paul Henken, auteur van het boek, in een vriendelijke brief: de toegestuurde gegevens vermelden helaas niets over wie er op de bedoelde foto is afgebeeld.

Mijn vraag is dus: wie heeft de gegevens weggehaald die ik op de voorkant van de bestelde foto had geprint? Jammer, ik had het mijn grootvader gegund. Jammer ook dat deze foto op mat papier is gedrukt, net als de enige twee kleurenfoto's in het boek. De vele andere foto's in het boek zijn wel mooi afgedrukt.

Stoomlocomotieven NS-serie 6100. Paul Henken. Uquilair, 2002. ISBN 9071513432.
Regiotaxi: legio klachten

Brief aan klantenservice Connexxion, 13 september 2002

Mevrouw, mijnheer,

Kort na de introductie van de regiotaxi verschenen er in de krant verhalen over taxi’s die niet kwamen opdagen, over mensen die te laat op een begrafenis kwamen, over chauffeurs die zich ongemanierd gedroegen als een bejaarde zijn rollator niet snel genoeg inlaadde, enzovoort.

Omdat de regiotaxi nu nog steeds bestaat, en er zelfs reclame voor wordt gemaakt, ging ik uit van de veronderstelling dat de kinderziektes achter de rug waren. Vandaar dat ik het aandurfde om mijn gehandicapte dochter eens met de regiotaxi op te halen, in plaats van met een gehuurde auto of een gewone taxi.

Hier kreeg ik al snel spijt van. De eerste keer was de chauffeur drie kwartier te laat. Bij het tweede experiment, op zaterdag 7 september, ging het echter helemaal mis. Ik had een dag van tevoren gebeld en afgesproken dat de taxi mij en mijn dochter om 11 uur zouden ophalen in Bosch & Duin. Om kwart over elf: geen taxi. Om half twaalf: nog steeds niet. Toen ben ik gaan bellen met de centrale.

Ik zal het kort samenvatten: ik heb vier keer gebeld en kreeg steeds in verschillende varianten te horen dat de taxi onderweg was. In deze gesprekken werd mij duidelijk dat de medewerkers achter de telefoon geen enkele invloed hadden op het proces. Ze kunnen zelf geen contact leggen met de chauffeurs; dat gaat via een planner die ze moeilijk kunnen bereiken. Vandaar dat ze er maar een slag naar slaan: "er is een taxi naar u onderweg", "ik denk dat de chauffeur zijn route heeft veranderd", "ik zal de planner vragen om een taxi op te roepen", "er is nu een taxi onderweg vanuit Amersfoort".

Uiteindelijk ben ik pas om 13 uur - dus twee uur te laat opgehaald. De chauffeur vertelde mij dat hij pas om 12.30 uur was opgeroepen, terwijl mijn simpele verstand zegt dat dat ruim voor 11 uur had moeten gebeuren. Mijn vraag is dus: wat heeft het voor zin om een dag van tevoren te bellen, als deze gegevens toch niet worden gebruikt? Heeft u een slecht computersysteem, of zitten er mensen achter die er niet mee om kunnen gaan?

U begrijpt dat ik mij hogelijk belazerd voel door uw amateuristische organisatie.

Groeten van N. Spilt

Na deze brief ben ik twee keer gebeld. Eerst met excuses plus een verhaal dat het de schuld was van een onervaren chauffeur. Toen ik uitlegde dat dat niet klopte (de chauffeur was immers gewoon niet opgeroepen door de centrale), ben ik later nog eens gebeld. Toen met alleen excuses en dat men hoopte dat het voortaan beter zou gaan. Ik heb dat niet geprobeerd.
SSN Bruggenexpres 2003

Ik heb op 14 april 2003 het volgende gemaild naar de SSN:

"De Bruggenexpres kende nogal wat tegenslag. Met alle respect voor de inspanningen van de organisatie wil ik daar, 70 euro armer, toch wat over zeggen:

Dat de 01 1066 niet kon komen was natuurlijk erg jammer. Maar oude stoomlocs kunnen plotseling kapot gaan, zoals bekend. Daarom had ik gehoopt dat de SSN een alternatief achter de hand had. Bijvoorbeeld iets met de VSM; loc 50 3654 was bij wijze van spreken nog warm van twee ritten op 11 april, en had en passant misschien ook wat passende goederenwagens kunnen meenemen voor de 65 018. Want wat er nu aan de haak hing paste absoluut niet bij deze tenderloc.

Dat de fotostop op de Maasvlakte niet door kon gaan was ook een kwestie van overmacht. Maar was er nu echt niets te bedenken om dat te compenseren? Bijvoorbeeld een extra doorkomst van de goederentrein, of een paar schijnvertrekken van de 23 023? Of een uur eerder vertrekken naar Geldermalsen? Dan was er ook alle tijd geweest om de locs weer van water te voorzien.

Dat de locs in Geldermalsen niet snel genoeg water konden nemen reken ik de organisatie overigens wel aan. Inmiddels moet toch redelijk bekend zijn hoeveel water een stoomloc gebruikt bij een bepaalde prestatie, en dus hoeveel tijd het kost om die watervoorraad weer aan te vullen. Erg jammer dat het vertrek van de goederentrein daardoor niet kon worden aanschouwd. De aankomst in Geldermalsen van de goederentrein was trouwens ook niet geweldig: op een spoor met allemaal palen ervoor. Hadden hier niet wat extra schijnvertrekken en -aankomsten georganiseerd kunnen worden?

Overigens voorzag het programma geen enkele keer in de mogelijkheid om de 23 023 rijdend te fotograferen of te filmen. Dat was alleen weggelegd voor de niet-betalende "deelnemers" aan de Bruggenexpres. Alleen door in Utrecht uit te stappen kon ik de 23 023 nog even in beweging filmen.

Meerijden met een stoomtrein is leuk, maar ik vind het ook prettig om die trein een paar keer goed in actie te kunnen fotograferen en filmen. En als het even kan op plekken en in situaties waar niet-betalende achtervolgers niet bij kunnen komen. Ik heb er graag wat voor over om de SSN te steunen, maar 70 euro voor twee keer de 65 018 met een lelijke goederentrein vind ik wel erg duur."

Op 20 april ontving ik van de secretaris van de SSN de volgende e-mail:

"Bij deze mijn reactie op u eerdere mail. Gezien de hectiek van de afgelopen dagen zag ik geen kans eerder te reageren. Dat de drgl al eerder op internet circuleerde vind ik jammer, maar daar kan ik helaas niet veel aan doen. (...)

Het achter de hand hebben van ander materieel is een lastige zaak, daar er dan ook allerlei andere zaken van te voren geregeld moeten zijn zoals pro-rail-toestemming voor de te berijden baanvakken; materieeltoelating vanuit de Inspectie V&W (vroeger Railned). Daarnaast geldt dat het rijden met b.v. een VSM-loc extra kosten met zich brengt. De 01 1066 daarentegen zou hier in Nederland enkele ritten rijden voor de SSN als een betaling in natura. De SSN heeft n.l. nog een grote vordering op de UEF. (...)

Daags voor de rit werd de SSN geconfronteerd met de mededeling dat emplacement Kijfhoek + de lijn naar de maasvlakte geheel verboden gebied was i.v.m. transport van Amerikaans legermaterieel. Met heel veel bellen en met heel veel getrek en geduw bleek er toch nog wat mogelijk op de havenlijn. Het was echter niet datgene wat wat we oorspronkelijk georganiseerd hadden. Daardoor verviel ook een eerdere mogelijkheid tot waternemen met vertraging in Geldermalsen tot gevolg. Het ter plaatse nog zaken regelen van schijnvertrekken is over het algemeen lastig. Daarvoor is toestemming nodig van de betrokken verkeersleiding ondanks het feit dat er in onbeveiligd gebied gereden wordt.

Ik betreur het dat de rit voor u wat teleurstellend was, waarvoor ik mijn excuses aanbiedt. Ik zal de in uw kritiek vervatte suggesties in ieder geval overbrengen aan de personen die met de organisatie van ritten actief zijn. Daarnaast hoop ik dat u voldoende geinformeerd heb over de (on)mogelijkheden van het organiseren van dergelijke ritten. (...)

Met vriendelijke groet, Abraham Bot."
Hoe Planet Internet sites blokkeert (2003)

Op 2 oktober 2003 verzonden brief aan de afdeling Klachtenbehandeling van Planet Internet.

Mevrouw, mijnheer,

Mijn website bij Planet Internet is inmiddels al twee keer geruime tijd uit de lucht geweest. Als ik daarover mail met uw afdeling Customer Services, dan krijg ik wisselende antwoorden. De ene keer zou het gaan om een technische storing waarvan men hoopt dat die snel is verholpen. De andere keer krijg ik te horen dat er misschien ongepaste dingen op mijn site staan, of dat het dataverkeer een limiet heeft overschreden.

Inmiddels ben ik tot de conclusie gekomen dat mijn site wordt geblokkeerd wanneer het dataverkeer in de loop van de maand de grens van 1 Gigabyte passeert. Daar wil ik het volgende over opmerken:

  • Een Gigabyte lijkt veel, maar als een site waar 20 Megabyte op staat door 50 mensen wordt bezocht, dan is die grens al bereikt.
  • Planet Internet biedt mij niet de mogelijkheid om bij te betalen als mijn site de datalimiet overschrijdt. Andere providers bieden deze mogelijkheid wel.
  • Het blokkeren van de site gebeurt op een zeer botte manier. Ik word op geen enkele manier gewaarschuwd. En de bezoekers zien opeens een scherm waarin staat dat ze mijn site niet kunnen bezoeken omdat ze "geen lid" zijn van Planet Internet. In dat scherm staat trouwens een niet-werkende link naar een pagina met meer informatie.

U begrijpt dat ik niet tevreden ben over uw dienstbetoon. Ik vraag me trouwens af hoe u met uw zakelijke klanten omgaat, als u uw particuliere klanten al op zo’n onzorgvuldige manier behandelt. Onder mijn relaties zal ik in elk geval niet snel reclame maken voor Planet Internet.

In de hoop dat bij u het licht gaat schijnen teken ik, N. L. Spilt

Op deze brief is nooit antwoord gekomen, ook niet nadat ik er nog eens per e-mail naar vroeg. Uiteraard maak ik voor mijn website geen gebruik meer van de servers van Planet Internet.
Het e-ticket (2010/2011)

Op 16 december 2010 bestelde ik via internet een zogeheten e-ticket. Dat is handig: je betaalt via je bankrekening en je kunt thuis het vervoerbewijs uitprinten. Nu hoor ik jullie al zeggen: een e-ticket? Dat gaat via de site van de NS; die zakt bij het minste of geringste al door zijn hoeven! En inderdaad, het ging mis. Wel betaald, geen ticket. Dat werd een brief:

Hierboven staat de brief die ik op 17 december verstuurde. Daaronder staat de brief die ik op 4 januari 2011 van de Klantenservice kreeg. Ondertekend door Rob Sluijsmans, Manager Klantcontactcenter (klinkt toch beter dan ‘Klantenservice’) en behandeld door Wanda Jubitana. Twee mensen die ongetwijfeld ooit hebben leren lezen, maar inmiddels zover zijn afgestompt door de stapels klachtenbrieven die ze elke dag moeten wegwerken, dat het er van goed lezen en een beetje nadenken niet meer van komt. In hun brief werd de schuld namelijk bij mij gelegd: dat e-ticket was misschien in mijn spamfilter terecht gekomen. Ik moest de instellingen van mijn computer maar eens controleren.

Ik had Rob Sluijsmans en Wanda Jubitana natuurlijk terug kunnen schrijven: lees mijn brief nog een keer rustig na. Het probleem ligt aan de website van NS, niet aan mijn computer. Ik heb geeneens een spamfilter. Maar die brief ga ik niet sturen. Ik heb ervoor gekozen om dit verhaal op mijn website te zetten. Wanneer Rob Sluijsmans of Wanda Jubitana ooit een keer hun eigen naam opzoeken op internet, dan komen ze wellicht dit verhaal tegen. Misschien denken ze dan: wat jammer dat we die meneer Spilt* zo onheus hebben bejegend. Laten we hem ter compensatie een gratis eersteklas dagkaart sturen. Hier zou ik absoluut genoegen mee nemen. Graag wel een onpersoonlijke dagkaart, zodat ik die kan weggeven, want ik heb inmiddels een OV-jaarkaart. Ik hoef nooit meer kaartjes of 'tickets' te kopen!

* Ik moet Rob Sluijsmans en Wanda Jubitana nageven dat ze mijn naam goed hebben gespeld. Meestal maken ze er op dit soort afdelingen Split van.
Zie ook:

vorige       start       omhoog