Ombouw Hilversum (intro)

door Edward BaryIn de artikelreeks Het verleden herleeft kunt u lezen hoe de railinfrastructuur zich in het Gooi in de vorige eeuw heeft ontwikkeld. In 2006 is men begonnen met een groot project om de infrastructuur op en rond het emplacement Hilversum te verbeteren. Deze ombouwwerkzaamheden bevatten vijf belangrijke elementen:

 • de aanleg van een tweede eilandperron;
 • de bouw van een langzaam-verkeerstunnel onder het stationsgebouw door;
 • het opheffen van de bediende overweg Larenseweg ("grote spoorbomen");
 • aanpassing emplacement en wisselverbindingen incl. energievoorziening;
 • modernisering van de beveiliging.

Edward Bary volgt deze werkzaamheden op de voet, en doet hiervan verslag in een artikelreeks. Hij beschrijft de veranderingen veelal vanuit een historisch perspectief.

 • deel 1 Station Hilversum in een nieuwe fase; beschrijving van de situatie in 2004/2005
 • deel 2 Werkzaamheden in de eerste helft van 2006
 • deel 3 Beelden van de werkzaamheden in juli 2006 (met cabinerit)
 • deel 4 Derde buitendienststelling, 26/27 augustus 2006
 • deel 5 Vierde buitendienststelling, 23/24 september 2006
 • deel 6 Vijfde buitendienststelling, 21/22 oktober 2006
 • deel 7 Voortgang van de werkzaamheden tot medio november 2006
 • deel 8 Onthulling kunstwerk Oosterspoorplein; voorbereiding werkzaamheden in 2007
 • deel 9 Plaatsing tweede tunneldek in weekend 27/28 januari 2007
 • deel 10 Zesde buitendienststelling, 24/25 februari 2007
 • deel 11 Zevende buitendienststelling, 24/25 maart 2007
 • deel 12 Buitendienststellingen (algemeen); werkzaamheden in april 2007
 • deel 13 Werkzaamheden in mei 2007; sluiting tankstation Wiggerts
 • deel 14 Samenvatting stand van zaken per eind juni 2007 (met cabinerit)
 • deel 15 Integraal Bereikbaarheids Plan (IBP); samenvatting stand van zaken juli 2007
 • deel 16 Spoorgebruik vanaf 9 december 2007; samenvatting stand van zaken augustus 2007
 • deel 17 Achtste buitendienststelling, 1/2 september 2007
 • deel 18 Negende buitendienststelling, 3/4 november 2007 (met cabinerit)
 • deel 19 Nieuwe seinen en nieuwe dienstregeling per 9 december 2007
 • deel 20 Tiende buitendienststelling, 24 en 25 november 2007
 • deel 21 De laatste loodjes wegen het zwaarst: werkzaamheden 1 t/m 9 december 2007
 • deel 22 1995–2007: het Intercityloze tijdperk; werkzaamheden 10 december 2007
 • deel 23 Twaalfde buitendienststelling, 2 en 3 februari 2008
 • deel 24 Post T gesloopt; dertiende buitendienststelling, 29 en 30 maart 2008
 • deel 25 Kap 2e perron
 • deel 26 Toekomstplannen stationsplein
 • deel 27 Werkzaamheden in juni en juli 2008; 14e en 15e buitendienststelling
 • deel 28 De laatste werkzaamheden; terugblik
 • deel 29 Feestelijke opening op 3 oktober 2009; enkele nagekomen berichten


Zie ook:
vorige       start       omhoog