Postactiviteiten in Utrecht

Pas in de loop van de jaren zeventig kreeg Utrecht een apart postperron. Tot die tijd werden de postzakken overgeslagen
op de reizigersperrons ter hoogte van het toenmalige postkantoor.


Utrecht CS, 3 maart 1969. Trein naar Duitsland, met een Duits postrijtuig en daarachter een moderne Plan W.

Utrecht CS, 3 maart 1969. Seinhuis Post C. Daarachter zien we het postkantoor dat later is afgebroken om plaats te maken voor een nieuw hoofdkantoor van de NS (Hgb IV). Meer foto's van dit seinhuis.


Utrecht CS, 3 maart 1969. Vanuit Post C werd de klassieke beveiliging aan de oostkant van het emplacement bediend, zoals dit armsein. In de verte bevindt zich het goederenemplacement, waar later een postperron zou worden aangelegd. De posttreinen verhuisden toen naar een apart perron op het goederenemplacement.

Utrecht CS, 3 maart 1969. Het is tijd om de post in orde te maken. Het perron staat vol met postkarren.


Utrecht, 26 juli 1972. Langs het perron staat mP 3012 om te worden beladen.


Utrecht, 26 juli 1972. Treinstel 237 vertrekt met Pec 936 richting Amsterdam.


Utrecht GE, 28 april 1976. Posttreinen in drie verschillende beschilderingen lopen binnen. Daarbij passeren ze post H, van waaruit onder andere de bewegingen langs het postperron werden geregisseerd. Dit seinhuis is een ontwerp van ir. H. Zandstra, gebouwd in 1965, gesloopt in 2007. Zie ook het thema Seinhuizen.


Utrecht, 23 september 1978. Het oude postkantoor. Het postvervoer vindt inmiddels plaats vanaf het nieuwe postperron. Het seinhuis post C is verwenen.


Utrecht, 20 juli 1989. Motorpost 3008 nadert het postperron met vier postwagens.


Zie ook:
vorige       start       omhoog